archive-cz.com » CZ » T » TICENTRUM.CZ

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nabízíme - Tiskový výstup - T I Centrum
  ucelené technologické soubory Dokumentaci zpracováváme ve všech potřebných stupních nutných pro schvalovací veřejnoprávní řízení v postupných krocích pro rozhodovací předrealizační a realizační činnosti dle zvyklostí a předpisů zákazníka v návaznosti na nejvyšší standardy v investiční výstavbě Vždy se snažíme v maximálně možné míře vyhovět zejména potřebám zákazníka Ve fázi přípravných dokumentací jsme schopni pro optimalizaci a správnou volbu sestavy technologie navrhnout zajistit a vyhodnotit poloprovozní a laboratorní zkoušky Námi zpracovávané projekční stupně Logistické řešení Studie proveditelnosti Variantní studie a investiční záměry Dokumentace pro umístění stavby územní řízení Dokumentace pro vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele pořádání výběrového řízení vyhodnocení nabídek Basic Design základní projekt In Front Design úvodní projekt Projekt podklady pro navazující profese Projekt organizace výstavby Detail Design realizační projekt 3D model sledování kolizí Autorský dozor projektanta Dokumentace jakostí Plány kontrol a zkoušek Dokumentace skutečného provedení Všechny stupně dokumentace zpracováváme na nejvyšší kvalitativní úrovni Za jednotlivé oblasti technicky ručí odpovědný projektant autorizovaný inženýr Inženýring Inženýrská činnost dodávek a služeb je nabízena pro všechny technologické a stavební oblasti Její náplní je zejména Zpracování investičních záměrů technická optimalizace posouzení variant stanovení investičních a provozních nákladů Při práci využíváme své zkušenosti z realizace staveb a odhad potřebných nákladů se blíží realitě obsahuje potřebné náklady na zařízení staveniště zdvihací mechanismy apod Přiblížení se reálným finančním potřebám odstraní následující problémy při výběrových řízeních Inženýrská činnost spojená s realizací staveb na klíč poradenské a konzultantské služby zastupování při veřejnoprávních projednání a povolování staveb Výběr dodavatele od dokumentace po zajištění výběrového řízení a jeho vyhodnocení pro dodavatele staveb rekonstrukcí či oprav Práce na výběru a přípravě staveniště včetně spolupráce s katastrálními úřady při stanovení vlastnických poměrů a zpracování podkladové dokumentace pro začlenění objektů do katastrálních map Zpracování zadávací dokumentace obchodních veřejných soutěží včetně organizace výběrových řízení a následného vyhodnocení nabídek pro objednatele investora Spolupráce při

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/modul-tisk.html?cil=5 (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Doporučit známému - T I Centrum
  záměr Investora je zpracován v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK Naše společnost vypracuje kompletní a komplexní jednostupňovou prováděcí dokumentaci do 30 04 2016 Díky profesnímu posílení projekčních kapacit v roce 2015 bude vyjma provozního souboru PS SŘTP a části PS Elektro celá dokumentace vypracována In House TI Centrum a s Studie proveditelnosti pro Investora Lovochemie a s Na začátku února 2016 vyhrála naše společnost výběrové řízení vypsaného investorem Lovochemie a s na vypracování studie proveditelnosti připravovaného investičního záměru Vykládka kusového vápence z železničních vagónů včetně třídící linky na dvou lokalitách Naše společnost tak zúročila své zkušenosti v segmentu Technologické stavby technologie transportu třídění drcení a skladování sypkých hmot V minulém týdnu byla na tuto zakázku podepsána smlouva o dílo ze strany Investora Objednatele V současné době probíhají intenzivní technická jednání se zástupci objednatele při kterých se detailně konkretizuje technický záměr investora Studie proveditelnosti bude v pracovní verzi prezentována Investorovi Objednateli do 6 týdnů od podpisu SoD Finální Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami Investora Objednatele bude vydána do 29 04 2016 K6 Zvlhčování ložového popela MC IV na Plzeňské teplárenské a s Na konci roku 2015 podepsala naše společnost s investorem Plzeňská teplárenská a s smlouvu o dílo tzv TurnKey na realizaci investiční akce K6 zvlhčování ložového popela MC IV Jedná se tedy o dodávku nového míchacího centra MC IV na kotli K6 Na klíč Naše společnost se zavázala že do poloviny měsíce února 2016 předloží Investorovi Objednateli projektovou dokumentaci na provádění stavby DPS ke schválení Podle odsouhlaseného harmonogramu díla budou hmotné dodávky na stavbě nejpozději do konce měsíce května 2016 aby po následné montáži individuálních zkouškách a oživení mohlo být kompletní dílo předáno Investorovi Objednateli do zkušebního provozu do 17 07 2016 Zkušební provoz potrvá do 22

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/doporucit-stranku.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Pro odeslání formuláře je nutné mít zapnutý JavaScript Proveďte potřebné nastavení vraťte se zpět a odešlete formulář znovu

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/formulare.html?formular=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Technologické stavby - T I Centrum
  povinné Tisknout stránku Poslat odkaz na e mail Aktuality Technologická linka reaktivní flokulace kaolinu v Kaznějově Na začátku měsíce února 2016 navázala naše společnost na úspěšnou spolupráci s LB MINERALS s r o v roce 2015 a 01 02 2016 podepsala s tímto předním evropským zpracovatelem kaolinových jílů smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby DPS připravované investiční akce Linka reaktivní flokulace kaolinu Investiční záměr Investora je zpracován v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK Naše společnost vypracuje kompletní a komplexní jednostupňovou prováděcí dokumentaci do 30 04 2016 Díky profesnímu posílení projekčních kapacit v roce 2015 bude vyjma provozního souboru PS SŘTP a části PS Elektro celá dokumentace vypracována In House TI Centrum a s Studie proveditelnosti pro Investora Lovochemie a s Na začátku února 2016 vyhrála naše společnost výběrové řízení vypsaného investorem Lovochemie a s na vypracování studie proveditelnosti připravovaného investičního záměru Vykládka kusového vápence z železničních vagónů včetně třídící linky na dvou lokalitách Naše společnost tak zúročila své zkušenosti v segmentu Technologické stavby technologie transportu třídění drcení a skladování sypkých hmot V minulém týdnu byla na tuto zakázku podepsána smlouva o dílo ze strany Investora Objednatele V současné době probíhají intenzivní technická jednání se zástupci objednatele při kterých se detailně konkretizuje technický záměr investora Studie proveditelnosti bude v pracovní verzi prezentována Investorovi Objednateli do 6 týdnů od podpisu SoD Finální Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami Investora Objednatele bude vydána do 29 04 2016 K6 Zvlhčování ložového popela MC IV na Plzeňské teplárenské a s Na konci roku 2015 podepsala naše společnost s investorem Plzeňská teplárenská a s smlouvu o dílo tzv TurnKey na realizaci investiční akce K6 zvlhčování ložového popela MC IV Jedná se tedy o dodávku nového míchacího centra MC IV na

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/technologicke-stavby-reference.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Projekt rozdělení - Tiskový výstup - T I Centrum
  firmou KHZ Technology s r o jejíž sídlo bude v Plzni Slovanská alej 2182 30 PSČ 32600 a právní forma bude společnost s ručením omezeným 2 upozorňuje věřitele dle ustanovení 33 odst 1 písm b zákona č 125 2008 Sb o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění dále jen zákon na jejich práva uvedená v 35 až 39 zákona tj zejména na právo věřitelů rozdělované společnosti kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do šesti měsíců ode dne kdy se zápis rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám požadovat poskytnutí dostatečné jistoty jestliže se v důsledku rozdělení odštěpením zhorší dobytnost jejich pohledávky Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká Nedojde li mezi věřitelem a rozdělovanou společností nebo nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky Jestliže věřitel prokáže že se v důsledku rozdělení odštěpením podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a rozdělovaná společnost mu neposkytla přiměřené zajištění je oprávněn požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem rozdělení odštěpením do obchodního rejstříku 3 upozorňuje akcionáře na jejich práva uvedená v 34 a 299 zákona zejména že každý společník který o to požádá má právo na informace

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/modul-tisk.html?cil=22 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • O nás - Tiskový výstup - T I Centrum
  Zdeněk Zrno Osvědčení o autorizaci ČKAIT č 0201664 obor technologická zařízení staveb Ing Jindřich Živný Obory činnosti dle OKEČ 29 xx 91 Stroje přístroje a zařízení instalace 45 xx xx Stavební práce vodohospodářské technologické výrobní objekty 74 20 10 Plány výkresy 74 20 03 Technické služby expertízy a poradenství 74 20 04 Služby pro projekty na klíč 74 20 08 Projektové služby 74 30 12 Zkoušky a analýzy fyzikálních vlastností

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/modul-tisk.html?cil=3 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kontakty - Tiskový výstup - T I Centrum
  Kontakty sídlo společnosti Slovanská alej 30 326 00 Plzeň Slovany Tel fax 420 377 241 771 E mail ticentrum ticplzen cz Plán příjezdu k sídlu společnosti Zvětšit mapu

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/modul-tisk.html?cil=2 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nakládací zařízení pro plavidla lodní dopravy - T I Centrum
  výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK Naše společnost vypracuje kompletní a komplexní jednostupňovou prováděcí dokumentaci do 30 04 2016 Díky profesnímu posílení projekčních kapacit v roce 2015 bude vyjma provozního souboru PS SŘTP a části PS Elektro celá dokumentace vypracována In House TI Centrum a s Studie proveditelnosti pro Investora Lovochemie a s Na začátku února 2016 vyhrála naše společnost výběrové řízení vypsaného investorem Lovochemie a s na vypracování studie proveditelnosti připravovaného investičního záměru Vykládka kusového vápence z železničních vagónů včetně třídící linky na dvou lokalitách Naše společnost tak zúročila své zkušenosti v segmentu Technologické stavby technologie transportu třídění drcení a skladování sypkých hmot V minulém týdnu byla na tuto zakázku podepsána smlouva o dílo ze strany Investora Objednatele V současné době probíhají intenzivní technická jednání se zástupci objednatele při kterých se detailně konkretizuje technický záměr investora Studie proveditelnosti bude v pracovní verzi prezentována Investorovi Objednateli do 6 týdnů od podpisu SoD Finální Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami Investora Objednatele bude vydána do 29 04 2016 K6 Zvlhčování ložového popela MC IV na Plzeňské teplárenské a s Na konci roku 2015 podepsala naše společnost s investorem Plzeňská teplárenská a s smlouvu o dílo tzv TurnKey na realizaci investiční akce K6 zvlhčování ložového popela MC IV Jedná se tedy o dodávku nového míchacího centra MC IV na kotli K6 Na klíč Naše společnost se zavázala že do poloviny měsíce února 2016 předloží Investorovi Objednateli projektovou dokumentaci na provádění stavby DPS ke schválení Podle odsouhlaseného harmonogramu díla budou hmotné dodávky na stavbě nejpozději do konce měsíce května 2016 aby po následné montáži individuálních zkouškách a oživení mohlo být kompletní dílo předáno Investorovi Objednateli do zkušebního provozu do 17 07 2016 Zkušební provoz potrvá do 22 09 2016 kdy celá akce bude protokolárně ukončena konečným

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/clanky-nakladaci-zarizeni-pro-plavidla-lodni-dopravy-v-lovochemii-as.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive