archive-cz.com » CZ » T » TICENTRUM.CZ

Total: 187

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Využití vedlejších energetických produktů z teplárny Plzeň - T I Centrum
  s Pravidly pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK Naše společnost vypracuje kompletní a komplexní jednostupňovou prováděcí dokumentaci do 30 04 2016 Díky profesnímu posílení projekčních kapacit v roce 2015 bude vyjma provozního souboru PS SŘTP a části PS Elektro celá dokumentace vypracována In House TI Centrum a s Studie proveditelnosti pro Investora Lovochemie a s Na začátku února 2016 vyhrála naše společnost výběrové řízení vypsaného investorem Lovochemie a s na vypracování studie proveditelnosti připravovaného investičního záměru Vykládka kusového vápence z železničních vagónů včetně třídící linky na dvou lokalitách Naše společnost tak zúročila své zkušenosti v segmentu Technologické stavby technologie transportu třídění drcení a skladování sypkých hmot V minulém týdnu byla na tuto zakázku podepsána smlouva o dílo ze strany Investora Objednatele V současné době probíhají intenzivní technická jednání se zástupci objednatele při kterých se detailně konkretizuje technický záměr investora Studie proveditelnosti bude v pracovní verzi prezentována Investorovi Objednateli do 6 týdnů od podpisu SoD Finální Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami Investora Objednatele bude vydána do 29 04 2016 K6 Zvlhčování ložového popela MC IV na Plzeňské teplárenské a s Na konci roku 2015 podepsala naše společnost s investorem Plzeňská teplárenská a s smlouvu o dílo tzv TurnKey na realizaci investiční akce K6 zvlhčování ložového popela MC IV Jedná se tedy o dodávku nového míchacího centra MC IV na kotli K6 Na klíč Naše společnost se zavázala že do poloviny měsíce února 2016 předloží Investorovi Objednateli projektovou dokumentaci na provádění stavby DPS ke schválení Podle odsouhlaseného harmonogramu díla budou hmotné dodávky na stavbě nejpozději do konce měsíce května 2016 aby po následné montáži individuálních zkouškách a oživení mohlo být kompletní dílo předáno Investorovi Objednateli do zkušebního provozu do 17 07 2016 Zkušební provoz potrvá do 22 09 2016 kdy celá akce bude

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/clanky-26.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Technické požadavky pro nakládání s VEP - T I Centrum
  výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK Naše společnost vypracuje kompletní a komplexní jednostupňovou prováděcí dokumentaci do 30 04 2016 Díky profesnímu posílení projekčních kapacit v roce 2015 bude vyjma provozního souboru PS SŘTP a části PS Elektro celá dokumentace vypracována In House TI Centrum a s Studie proveditelnosti pro Investora Lovochemie a s Na začátku února 2016 vyhrála naše společnost výběrové řízení vypsaného investorem Lovochemie a s na vypracování studie proveditelnosti připravovaného investičního záměru Vykládka kusového vápence z železničních vagónů včetně třídící linky na dvou lokalitách Naše společnost tak zúročila své zkušenosti v segmentu Technologické stavby technologie transportu třídění drcení a skladování sypkých hmot V minulém týdnu byla na tuto zakázku podepsána smlouva o dílo ze strany Investora Objednatele V současné době probíhají intenzivní technická jednání se zástupci objednatele při kterých se detailně konkretizuje technický záměr investora Studie proveditelnosti bude v pracovní verzi prezentována Investorovi Objednateli do 6 týdnů od podpisu SoD Finální Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami Investora Objednatele bude vydána do 29 04 2016 K6 Zvlhčování ložového popela MC IV na Plzeňské teplárenské a s Na konci roku 2015 podepsala naše společnost s investorem Plzeňská teplárenská a s smlouvu o dílo tzv TurnKey na realizaci investiční akce K6 zvlhčování ložového popela MC IV Jedná se tedy o dodávku nového míchacího centra MC IV na kotli K6 Na klíč Naše společnost se zavázala že do poloviny měsíce února 2016 předloží Investorovi Objednateli projektovou dokumentaci na provádění stavby DPS ke schválení Podle odsouhlaseného harmonogramu díla budou hmotné dodávky na stavbě nejpozději do konce měsíce května 2016 aby po následné montáži individuálních zkouškách a oživení mohlo být kompletní dílo předáno Investorovi Objednateli do zkušebního provozu do 17 07 2016 Zkušební provoz potrvá do 22 09 2016 kdy celá akce bude protokolárně ukončena konečným

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/clanky-25.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Mapa stránek - Tiskový výstup - T I Centrum
  klíč Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání s SKO v Plzeňském kraji Nabízíme Reference Dobývání a úprava uhlí Zkrácení dopravní vzdálenosti DPD 4 SŘ na DNT Sejmutí uhlí skrývkových řezů ze skrývkových dopravníků Nabízíme Reference Energetika Rekonstrukce bagrovací stanice v teplárně Chomutov Rozvoj zdrojů a odbytu tepla Splavování škváry rekonstrukce bagrovací stanice Využití vedlejších energetických produktů z teplárny Plzeň Technické požadavky pro nakládání s VEP Reference Dobývání a úprava uhlí Zkrácení dopravní vzdálenosti DPD 4 SŘ na DNT Doprava uhlí na EPR pomocí pásu z DNT Stabilní hasicí zařízení na velkostrojích Zabezpečení přehřívání olejů v převodovkách Stabilní hasicí zařízení na velkostrojích Požární bezpečnost poháněcích stanic DPD Studie možností kolejové dopravy a ukládání VEP z ČEZ a s Doprava a úprava těženého uhlí na SD a s DNT Reference Ekologické stavby ZEVO Chotíkov spalovna komunálních odpadů Studie proveditelnosti integrovaného systému nakládání se směsným komunálním odpadem v Plzeňském kraji Likvidace vedlejších energetických produktů Integrovaný systém nakládání MBÚ spalovna Využití vedlejších energetických produktů Rozšíření podnikatelských aktivit v odpadovém hospodářství v Plzeňském kraji a přilehlých regionech MBÚ Chotíkov Zpracování alternativních paliv Rozvojová koncepce společnosti Skládky Tušimice Varianty výroby paliv z MBÚ pro PT Doprava alternativních paliv na PT K5 Bioplynová stanice Číčov Bioplynová stanice Štichovice ZEVO Chotíkov spalovna komunálních odpadů Energetika spalování biomasy Reko dopravy popílku Spalovna odpadů Mydlovary Úprava SZ části uložiště Integrované povolení Chotíkov Rekultivace skládky Švábův Hrádek Rozšíření a sanace skládky Košťálov Reference Energetika Oprava sekundárního topného vedení Pražská teplárenská a s Odvodnění strusky EMĚ III EMĚ II A ET metodou hydrocyklonů Odběr škváry z granulačních kotlů K11 a K12 a její následná doprava Komplexní obnova elektrárny Tušimice II ODSTRUSKOVÁNÍ Rekonstrukce bagrovací stanice v teplárně Chomutov Rozvoj zdrojů a odbytu tepla Splavování škváry rekonstrukce bagrovací stanice Využití vedlejších energetických produktů z teplárny Plzeň Technické požadavky pro nakládání s VEP Odběr strusky ETU

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/modul-tisk.html?cil=12 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Doporučit známému - T I Centrum
  předchozí stránku Vyplňte prosím Vaše jméno a cílový email můžete také vyplnit svůj email a přidat poznámku Děkujeme za doporučení našich stránek Doporučit známému Vaše jméno Váš e mail Cílový

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/modul-tisk.html?cil=modul&tmodul=doporucit&tstrankamodulu=stranka&tparametr=&tcil=&tgrafika=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Doporučit známému - T I Centrum
  výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OPPIK Naše společnost vypracuje kompletní a komplexní jednostupňovou prováděcí dokumentaci do 30 04 2016 Díky profesnímu posílení projekčních kapacit v roce 2015 bude vyjma provozního souboru PS SŘTP a části PS Elektro celá dokumentace vypracována In House TI Centrum a s Studie proveditelnosti pro Investora Lovochemie a s Na začátku února 2016 vyhrála naše společnost výběrové řízení vypsaného investorem Lovochemie a s na vypracování studie proveditelnosti připravovaného investičního záměru Vykládka kusového vápence z železničních vagónů včetně třídící linky na dvou lokalitách Naše společnost tak zúročila své zkušenosti v segmentu Technologické stavby technologie transportu třídění drcení a skladování sypkých hmot V minulém týdnu byla na tuto zakázku podepsána smlouva o dílo ze strany Investora Objednatele V současné době probíhají intenzivní technická jednání se zástupci objednatele při kterých se detailně konkretizuje technický záměr investora Studie proveditelnosti bude v pracovní verzi prezentována Investorovi Objednateli do 6 týdnů od podpisu SoD Finální Studie proveditelnosti se zapracovanými připomínkami Investora Objednatele bude vydána do 29 04 2016 K6 Zvlhčování ložového popela MC IV na Plzeňské teplárenské a s Na konci roku 2015 podepsala naše společnost s investorem Plzeňská teplárenská a s smlouvu o dílo tzv TurnKey na realizaci investiční akce K6 zvlhčování ložového popela MC IV Jedná se tedy o dodávku nového míchacího centra MC IV na kotli K6 Na klíč Naše společnost se zavázala že do poloviny měsíce února 2016 předloží Investorovi Objednateli projektovou dokumentaci na provádění stavby DPS ke schválení Podle odsouhlaseného harmonogramu díla budou hmotné dodávky na stavbě nejpozději do konce měsíce května 2016 aby po následné montáži individuálních zkouškách a oživení mohlo být kompletní dílo předáno Investorovi Objednateli do zkušebního provozu do 17 07 2016 Zkušební provoz potrvá do 22 09 2016 kdy celá akce bude protokolárně ukončena konečným

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/doporucit.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Technologické stavby - Tiskový výstup - T I Centrum
  Předmět zpracování koncepce vnitřních transportů ve vazbě na zásobování a expedice řešení skladovacích kapacit a jednotlivých vzájemných vazeb Rekonstrukce skladu LAV LAD LAS Objadnatel Lovochemie a s Předmět projekty realizace stavby Universální vykládací místo surovin a výrobků Objednatel Lovochemie a s Předmět projekty hmotné dodávky montáž a zprovoznění Transport na instalace technologických zařízení ze závodu Rijswijk NL do závodu Borská pole Plzeň Investor Driessen interiery s r o Předmět Projekt

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/modul-tisk.html?cil=18 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Nakládací zařízení pro plavidla lodní dopravy - T I Centrum
  pro plavidla lodní dopravy Nakládací zařízení pro plavidla lodní dopravy Projekt Nakládací zařízení pro plavidla lodní dopravy v Lovochemii a s Objednatel Lovochemie a s Předmět realizační dokumentace realizace stavby

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/modul-tisk.html?cil=modul&tmodul=clanky&tstrankamodulu=precist&tparametr=&tcil=5&tgrafika=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Logistické řešení Lovochemie - T I Centrum
  Logistické řešení Lovochemie Logistické řešení Lovochemie

  Original URL path: http://www.ticentrum.cz/modul-tisk.html?cil=modul&tmodul=clanky&tstrankamodulu=precist&tparametr=&tcil=55&tgrafika=1 (2016-05-01)
  Open archived version from archive