archive-cz.com » CZ » S » STABIL.CZ

Total: 17

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Dolnà VÄ stonice zpÄ t na reference Realizace listopad 2008 Nà klady 23 milionÅ Provedenà prà ce projekce stavebnà dohled autorský dozor statický posudek zpÄ t na reference

  Original URL path: http://www.stabil.cz/cz/reference/dolni-vestonice/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive • byl postaven koncem 16 stoletà Jde o ulicovÄ orientovaný trojtrakt s jižnà m kÅ Ã dlem dvojtrakt zabà rajà cà celou dà lku parcely ukonÄ eným zadnà m kÅ Ã dlem Å eÅ eným shodnÄ s prÅ Ä elà m jako trojtrakt Celý objekt mimo stÅ ednà komunikaÄ nà trakt byl podsklepen Pro investora byl zpracovà n statický prÅ zkum a statika na celý rekonstruovaný objekt vÄ etnÄ statickà ho opatÅ enà pro archeologický prÅ zkum Zà klady byly rozÅ Ã Å eny pasy s výztuhami mezi nosnými zdmi Svislà vesmÄ s cihelnà konstrukce byly mà stnÄ doplnÄ ny ocelovými rà my a Ä Ã steÄ nÄ sepnuty pÅ edpjatými lany Monostrand Ve 3 NP a výŠe byly stropy plochà dÅ evÄ nà a byly nahrazeny ocel và lcov nosnà ky s VSŽ plechy a ŽB deskou Krov byl navržen z dÅ evÄ ných lepených vaznà kÅ stÅ echa je nesena vlaÅ skými krokvemi Vzhledem k jinà mu výŠkovà mu uspoÅ Ã dà nà novà ho suterà nu bylo nutnà provà st podchycenà stà vajà cà ch okolnà ch konstrukcà Založenà suterà nu bylo navrženo na mikropilotà ch k tà to úpravÄ vedly i zà kladovà pomÄ ry

  Original URL path: http://www.stabil.cz/cz/reference/dum-panu-z-lipe/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • stà vajà cà zdivo kde byly trhliny propojenà dostavby se stà vajà cà m objektem v mà stÄ stropÅ posouzenà navrhovaných stÅ eÅ nà ch vaznà kÅ Dusà kovo divadlo v Ä Ã slavi je unikà tnà m a nenahraditelným pamà tkovým objektem a v celà m svà m rozsahu chrà nÄ no jako nemovità kulturnà pamà tka Vývoj objektu trval pÅ ibližnÄ sto let od roku 1869 do poloviny

  Original URL path: http://www.stabil.cz/cz/reference/divadlo-caslav/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • zpÄ t na reference ZamÄ Å enà stà vajà cà ho stavu ZÅ prÅ zkum statických poruch a projekt statických a stavebnà ch úprav Sanace skeletovà ho systà mu MS

  Original URL path: http://www.stabil.cz/cz/reference/novy-liskovec-zs-svazna/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • reference ZamÄ Å enà stà vajà cà ho stavu a projekt statiky na opravu sklenà kÅ a jejich nadsvÄ tlà kÅ z ocelovà kce Statický prÅ zkum krovu a jeho nà vrhy na sanaci DETAIL VAZNà KU SKLENà KU Detail

  Original URL path: http://www.stabil.cz/cz/reference/kromeriz-kvetna-zahrada/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • STABIL s.r.o.
  Věstonice Dům pánů z Lipé Divadlo Čáslav ZŠ Svážná Brno Květná zahrada Novostavby Rekonstrukce Půdní vestavby Bytové domy Administrativní budovy Historické objekty Základnové stanice GSM Ocelové konstrukce Sanace beton konstrukcí Ostatní Projekce Realizace Autorský a technický dozor Statické posudky Úvod

  Original URL path: http://www.stabil.cz/index.php?page=uvod (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • STABIL s.r.o.
  Věstonice Dům pánů z Lipé Divadlo Čáslav ZŠ Svážná Brno Květná zahrada Novostavby Rekonstrukce Půdní vestavby Bytové domy Administrativní budovy Historické objekty Základnové stanice GSM Ocelové konstrukce Sanace beton konstrukcí Ostatní Projekce Realizace Autorský a technický dozor Statické posudky Úvod

  Original URL path: http://www.stabil.cz/index.php?page=nabidka-sluzeb (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • STABIL s.r.o.
  Věstonice Dům pánů z Lipé Divadlo Čáslav ZŠ Svážná Brno Květná zahrada Novostavby Rekonstrukce Půdní vestavby Bytové domy Administrativní budovy Historické objekty Základnové stanice GSM Ocelové konstrukce Sanace beton konstrukcí Ostatní Projekce Realizace Autorský a technický dozor Statické posudky Úvod

  Original URL path: http://www.stabil.cz/index.php?page=o-firme (2016-05-01)
  Open archived version from archive