archive-cz.com » CZ » S » SEMMELROCK.CZ

Total: 242

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tipy pro realizace
  Vzorové skladby podkladových vrstev Orientační složení podkladových a ochranných vrstev Vzorové skladby podkladových vrstev Chodníky Vzorové skladby podkladových vrstev Chodníky nebo plochy s občasným pojezdem aut do 3 5 t Vzorové skladby podkladových vrstev Pojezdové plochy pro střední zatížení do 3 5 t Vzorové skladby podkladových vrstev Pojezdové plochy pro těžké zatížení nad 3 5 t Hlavní stránka Know how Tipy pro realizace Vzorové skladby podkladových vrstev Vzorové skladby podkladových vrstev Správně provedená podkladová vrstva jako základ dobře položené plochy Vzorové skladby podkladových vrstev Pro plochy pojezdné osobním nebo středně velkým automobilem do 3 5 t celkové váhy doporučujeme výšku dlažby 6 cm pro nákladní automobily od 3 5 t je nutná minimální výška dlažby 8 cm Výběr optimální výšky dlažby závisí na zatížení pokládané plochy SEMMELROCK STEIN DESIGN Dlažby a s je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 2001 pro výrobu vibrolisovaných a vibrolitých výrobků Vzorové skladby podkladových vrstev PDF dokument ke stažení vzorove skladby podkladovych vrstev pdf 1 MB Tisk Pokládka betonové dlažby Pokládka betonových dlaždic Osazení obrubníků a palisád Výstavba jahodové pyramidy Výstavba plotu Sloupek pro zahradní kohoutek Vzorové skladby podkladových vrstev Plochy z vegetačních dílců Zpevnění svahů betonovými tvarovkami Údržba a úklid

  Original URL path: http://www.semmelrock.cz/know-how/tipy-pro-realizace/tid/vzorove-skladby-podlozi-pro-kryty-z-dlazeb.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Tipy pro realizace
  pro srážkové vody než má běžná betonová dlažba Orientační podíl zatravnění Z vegetačních dílců se budují zpevněná travnatá parkoviště případně stání pro osobní vozidla s omezenou denní dobou parkování na 10 hodin pro stavby občanské vybavenosti odpočívadla silnic a dálnic rekreační a jiné druhy parkovišť zpevněné přístupové komunikace k rodinným domům pro osobní vozidla a zpevnění přístupových k bytovým domům pro ojedinělé přejezdy speciálních vozidel vegetační dílce jsou také vhodné pro zpevnění zářezů a násypů svahů nebo pro vytvoření zelených pásů podél komunikací a mezi nimi Otvory u vegetačních dlažebních kostek mohou být vyplněny dvěma způsoby v závislosti na funkci a způsobu užívání Zatravněné vegetační dílce Vegetační dílce se používají pokud chcete vytvořit zpevněné zatravněné plochy Tímto způsobem získáme velmi zajímavý typ povrchu a zvýší se plocha zeleně Ve veřejných prostorách tímto způsobem vytvoříte tzv Zelená parkoviště Zahrnutí otvorů humusovitou zeminou a vy sadba travních směsí se může provádět jen v období vyšších dešťovy ch srážek především na jaře a na podzim Není li dostatek srážek musí se parkoviště uměle zavlažovat až do vzrůstu travního porostu Podloží je třeba vyrovnat tak aby na pláni nebyly podélné ani příčné zlomy a nerovnosti Otvory se vyplňují humusovitou zeminou tak aby v nich nedošlo ke zhutnění zeminy a aby zemina po ulehnutí byla v otvoru 20 30 mm pod úrovní horní hrany vegetačního dílce Spáry vyplněné štěrkem Jako spárovací materiál můžeme použít štěrk nebo kamenivo různých frakcí a barev což dává širokou škálu příležitostí k rozvoji místa Otvory se vyplňují štěrkem tak aby po ulehnutí byl v tvoru 20 30 mm pod úrovní horní hrany vegetačního dílce Vegetační dílce půdorysné plochy do 0 25 m2 se ukládají ručně na ložní vrstvu Vegetační dílce se ukládají tak aby jednotlivé části na sebe bezprostředně navazovaly Šířka spáry by měla být 3 5 mm Dohutnění krytu

  Original URL path: http://www.semmelrock.cz/know-how/tipy-pro-realizace/tid/plochy_z_vegetacnich_dilcu.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Tipy pro realizace
  okrasných opěrných zdí se používají pro řešení venkovní zahradní a parkové architektury například jako okrasné opěrné zdi samostatné květinové nádoby dále jako dělicí okrasné stěny plotové stěny a zídky protihlukové stěny a jsou velmi vhodné k estetickému zpevňování svahů s maximálním využitím vegetace Příklady použití Okrasné opěrné zdi Dělící okrasné stěny Plotové stěny a zídky Protihlukové stěny Květinové nádoby Doporučujeme pečlivě posoudit místní geologické a hydrologické podmínky umístění a výšku opěrné zdi namáhání a síly které budou na zeď působit Dále byste měli svěřit statický výpočet a návrh opěrné zdi do rukou statika Obecné pokyny Výkopy Sklony stavební jámy podle třídy zeminy a efektivního úhlu tření případně soudružnosti zeminy určí geolog nebo realizační dokumentace Zásypy Budou prováděny z propustného materiálu např štěrkopísek po vrstvách 15 30 cm podle zeminy a hutnícího prostředku Základy Základy pro zdi vyšší jak jeden metr jsou v nezámrzné hloubce Nezámrznou hloubku stanovuje ČSN 1997 1 na minimální hodnotu 80 cm Pouze v případech zamezení namrzání zeminy lze stavbu založit do hloubky 40 cm Osazení svahových tvárnic Stanovte přesný průběh první řady tvárnic pomocí napnuté zednické šňůry Tvárnici mírně zatlučte gumovým kladívkem do betonové vrstvy a srovnejte do vodováhy Nyní položte další tvárnici U druhé a všech dalších tvárnic dodržujte odstup o velikosti 5 mm Tento odstup je důležitý pro vyrovnání výrobních tolerancí Vysypte nejspodnější řadu tvárnic do 1 3 výšky štěrkem Je to nutné pro zabránění škodám působeným mrazem v případě hromadění vody Aby se voda nezadržovala v zásypu lze udělat na několika místech odvodňovací žlábky Na zásyp se používá mrazuvzdorný materiál Jelikož jsou následující řady tvárnic zpravidla posunuty směrem dozadu a leží na zásypu musíte ho příslušně zhutnit Zbývající místo v tvárnicích vyplňte zeminou Položte další řadu tvárnic s posunem dozadu podle sklonu svahu proveďte zásyp a tvárnice vyplňte zeminou Pokládejte řadu po řadě

  Original URL path: http://www.semmelrock.cz/know-how/tipy-pro-realizace/tid/zpevneni_svahu_bet_tvarovkami.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Tipy pro realizace
  dohutnění dlažebních prvků nejméně dvakrát musí by t použity pouze prostředky jejichž pracovní plochy jsou opatřeny ochranny mpovlakemz PVC tvrdé pryže dřeva aj Používají se ruční nebo strojní pěchy popřípadě vhodny válec Dále dlažební prvky nesmí by t vystaveny úderům tvrdy ch předmětů např kovovy ch Provoz po dlažebním krytu Provoz po dlažebním krytu je možný pouze kolovými vozidly nebo vozidly s pryžovými pásy Po krytu nesmí pojíždět vozidla s kovovými koly nebo pásy Dále je nutné používat dlažební kryt podle účelu komunikace pěší a cyklistické komunikace pro motorová vozidla Úklid plochy Pro úklid zadlážděny ch ploch se používají ruční smetáky zametací stroje aj Zametací prostředky opatřené tvrdy mi ocelovy mi ostny jsou pro úklid zadlážděny ch ploch nevhodné V zimním období se plochy ošetřují např sněhovou radlicí opatřenou pryžovy m břitem Pro úklid plochy nesmí by t v žádném případě použito radlic odklízecích zařízení s kovovou stykovou plochou Působení chemicky ch rozmrazovacích látek Zadlážděny kryt smí by t vystaven působení chem rozmrazovacích látek nesmí se však na něj působit agresivními chemicky mi látkami kyselinami ani jejich roztoky Dále se nedoporučuje používat substráty na bázi solí chloridu vápenatého apod které působí na betonové dlažební prvky nadměrně agresivně Pro zachování dlouhé životnosti betonovy ch dlažebních prvků je dobré dodržovat zde uvedené zásady Námi dodávané dlažební prvky mají zaručenou pevnost v příčném tahu dle platny ch norem dále jsou odolné proti působení vody a chemicky ch rozmrazovacích látek Vy hodou zadlážděného krytu z betonovy ch dlažebních prvků je vysoká propustnost srážkovy ch vod do podloží a snadné rozebrání a možnost opětovného položení betonovy ch prvků Kvalitu dodávany ch vy robků dokladujeme Prohlášením o vlastnostech SEMMELROCK STEIN DESIGN Dlažby a s je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 2001 Údržba a úklid dlážděného krytu PDF dokument ke stažení Udrzba

  Original URL path: http://www.semmelrock.cz/know-how/tipy-pro-realizace/tid/udrzba-a-uklid-dlazdeneho-krytu.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Tipy pro realizace
  dlažby Vysokotlaké čištění vodou Postup impregnace dlažby Aplikace čistícího prostředku pomocí nízkotlakého rozprašovače Postup impregnace dlažby Opláchnutí vodou vysokotlakým čističem Postup impregnace dlažby Aplikace ochranného prostředku pomocí válečku Postup impregnace dlažby Aplikace ochranného prostředku pomocí nízkotlakého rozprašovače Postup impregnace dlažby Plocha po impregnaci Hlavní stránka Know how Tipy pro realizace Impregnace dlažby Impregnace dlažby Snadnější údržba a ochrana dlažby díky impregnaci Povrchová ochrana pro dlažby a dlaždice Pokud chceme aby byl dlážděný kryt snadno čistitelný po mnoho let můžeme zabezpečit povrch pomocí impregnace Ochránit povrch dlažby je vhodné především tam kde hrozí trvalé znečišťování povrchů dlažby například od cukernatých látek z okolních stromů apod Ošetřené povrchy se poměrně snadno čistí vodou ošetření zabraňuje tvorbě mechů a řas na povrchu betonových výrobků Nově vydlážděná plocha Pro očištění dlážděného krytu je nejvhodnější vodní tlakový agregát s tlakem vody do 100 barů a ze vzdálenosti min 40 cm Tlakovým vodním čištěním se odstraní většina anorganických nečistot z povrchu dlaždic Vysokotlaké čištění vodou čističem ploch Vysokotlaké čištění vodou V případě zašpiněných dlaždic je vhodné použít čistící přípravek Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část dlažby Aplikace čisticího prostředku pomocí nízkotlakého rozprašovače Zatímco je povrch stále vlhký opláchněte jej opět vodou pomocí vysokotlakého čističe Před aplikací ochranného prostředku musí být podklad vždy čistý a zbavený prachu Před aplikací vždy otestujte nanesením na malou skrytou část dlažby Aplikace ochranného prostředku pomocí válečku popř štětce Aplikace ochranného prostředku pomocí nízkotlakého rozprašovače Plocha po použití ochranného prostředku Po aplikaci ochranného prostředku se ale nevyhneme pravidelné údržbě dlážděného krytu protože dlážděný kryt se po čase ušpiní běžným užíváním spadem prachových částic apod Impregnace této realizace byla provedena firmou Rebyt plus s r o Norská 237 Liberec 11 460 11 Tisk Pokládka betonové dlažby Pokládka betonových dlaždic Osazení obrubníků a palisád Výstavba jahodové pyramidy Výstavba plotu Sloupek pro

  Original URL path: http://www.semmelrock.cz/know-how/tipy-pro-realizace/tid/impregnace_dlazby.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Tipy pro realizace
  třeba při pokládání dbát na promíchané odebírání výrobků ze 3 5ti palet z jedné dodávky Dále je třeba zohlednit že produkty z téhož programu mohou vzhledem k různým výrobním postupům vykazovat mírně odchylný optický vzhled barva struktura Prosíme vezměte v úvahu že výstavní vzorky betonových výrobků slouží v prvé řadě jako orientační pomůcky pro Vaše osobní rozhodnutí Rozdíly v barvě a struktuře jsou technicky nevyhnutelné V žádném případě však neovlivňují použitelnost našich betonových výrobků Působení chemických rozmrazovacích látek Semmelrock garantuje odolnost vůči chemickým rozmrazovacím látkám dle EN 1338 EN 1339 jakož i EN 1340 u všech deklarovaných výrobků Mohou být používány pouze ty rozmrazovací prostředky které jsou určeny pro betonové výrobky např na bázi NaCl Užití rozmrazovacích látek na bázi sulfátů by mohlo vést k poškození našich betonových materiálů Výkvěty U světlých skvrn nebo šedých závojů které se někdy tvoří na betonových výrobcích se jedná o tzv vápenné výkvěty Jedná se o fyzikální jev kterému se nedá technicky předejít a liší se v závislosti na povětrnostních podmínkách a použití Výkvěty jsou přirozeným jevem a nacházejí se u všech betonových produktů Kvalita našich produktů se tímto nesnižuje jejich výskyt nemá žádný vliv na užitné vlastnosti výrobků proto také nejsou výkvěty důvodem k reklamaci Při běžném zvětrávání a opotřebování ploch se intenzita výkvětů snižuje a v průběhu času zmizí Odštípnutí hran U dlažeb dlaždic apod které se položí s příliš úzkou spárou nebo jejich podklad není dostatečně nosný mohou následkem toho popřípadě již při zavibrování být hrany vystaveny zátěži kterou nevydrží ani nejkvalitnější betony To vede k odštípnutí hran které není výrobní chybou produktu ale chybou podkladu popř pokládky Reklamace Zboží si prosím po přijetí a před pokládkou zkontrolujte Jestliže jsou zjištěny kvalitativní nedostatky musí být reklamovány ještě před instalací zboží Vyjmutí dlažby a náklady na pokládku nejsou obvykle nahrazovány To platí také u barevných a strukturálních rozdílů povrchu Při neoprávněné reklamaci jsou zákazníkovi účtovány vzniklé náklady s tímto spojené Údržba a úklid dlážděné plochy Při dohutnění dlažebních prvků nejméně dvakrát musí být použity pouze prostředky jejichž pracovní plochy jsou opatřeny ochranným povlakem z PVC tvrdé pryže dřeva aj Používají se ruční nebo strojní pěchy popřípadě vhodný válec Dále dlažební prvky nesmí být vystaveny úderům tvrdých předmětů např kovových Pro úklid zadlážděných ploch se používají ruční smetáky zametací stroje aj Zametací prostředky opatřené tvrdými ocelovými ostny jsou pro úklid zadlážděných ploch nevhodné V zimním období se plochy ošetřují např sněhovou radlicí opatřenou pryžovým břitem Pro úklid plochy nesmí být v žádném případě použito radlic odklízecích zařízení s kovovou stykovou plochou Provoz po dlážděném krytu Provoz po dlažebním krytu je možný pouze kolovými vozidly nebo vozidly s pryžovými pásy Po krytu nesmí pojíždět vozidla s kovovými koly nebo pásy Dále je nutné používat dlažební kryt podle účelu komunikace pěší a cyklistické komunikace pro motorová vozidla Kvalita Pro zachování dlouhé životnosti betonových dlažebních prvků je dobré dodržovat zde uvedené zásady Námi dodávané dlažební prvky mají zaručenou pevnost v příčném tahu dle platných norem dále jsou odolné proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek Odchylky

  Original URL path: http://www.semmelrock.cz/know-how/tipy-pro-realizace/tid/co-byste-meli-vedet.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Daten
  Müllerová Petra fax 315 621 115 e mail petra mullerova semmelrock com Expedice Otvírací doba Ledčice pondělí pátek 7 00 15 30 hod listopad březen pondělí pátek 7 00 17 00 hod duben říjen tel 315 636 709 Otvírací doba Liberec pondělí pátek 7 00 15 30 hod Regiony obchodních manažerů Mapka s regiony PDF č Region Obchodní manažer Kontakt E mail 1 Praha Praha západ Václav Zdrůbecký 724 595 399 E mail 2 Jižní Čechy ZČ Marcela Šperlová 606 454 040 E mail 3 Severozápadní Čechy Alojz Šula 724 090 094 E mail 4 Severní Čechy Patrik Linhart 602 702 749 E mail 5 Východní Čechy Petr Kylar 602 448 161 E mail 6 Morava Vysočina Martin Matějíček 602 275 974 E mail č Region Referenti zákaznického servisu R ZS 1 Praha Praha západ 724 022 208 tel 315 636 704 2 Jižní Čechy ZČ 724 022 208 tel 315 636 704 3 Severozápadní Čechy 702 118 643 tel 315 636 703 4 Severní Čechy 702 197 734 tel 315 636 701 5 Východní Čechy 725 541 451 tel 315 636 706 6 Morava Vysočina 725 541 451 tel 315 636 706 Výrobní závod a sídlo společnosti Ledčice SEMMELROCK

  Original URL path: http://www.semmelrock.cz/_data/print.html?type=theme&locale=cz&res=/_data/themes/themes/kontakt.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Daten
  a nabídkou systémových řešení a tím jim umožnit krásné ztvárnění okolního prostředí s výrobky Semmelrock Semmelrock je 100 dceřinou společností skupiny Wienerberger AG a disponuje moderním zázemím a rozsáhlou výrobní a prodejní sítí v celé střední a východní Evropě Se 16 ti závody v osmi zemích Rakousku Slovensku Česku Maďarsku Polsku Chorvatsku Rumunsku a Bulharsku a prodejními pobočkami ve Slovinsku Srbsku Bosně a Hercegovině zaměstnává společnost okolo 1 000 pracovníků Ve smyslu společenské zodpovědnosti se Semmelrock hlásí k zásadám trvale udržitelného hospodářství Výrobní závody v blízkosti zákazníků zaručují optimální péči a servis a posilují daný region Krátké přepravní cesty při obstarávání lokálních surovin a expedici výrobků šetří životní prostředí Téma trvale udržitelného hospodářství je ve společnosti pevně zakotvenou a dlouhodobě zažitou samozřejmostí která se prolíná do všech oborů společnosti K tomu patří především ochrana životního prostředí ve výrobě a vývoj inovativních produktových řešení Toto vyznání je závazně uvedeno ve zprávě o trvale udržitelném hospodářství společnosti Wienerberger Kompletní zprávu naleznete na www wienerberger com Produkty Semmelrock jsou zastoupeny v mnoha oblastech používání najdeme je na veřejných náměstích ulicích a cestách ale stejně tak i u soukromých domků a v zahradách Jako tvůrci vnějšího životního prostředí jsme prostě tam kde jsou lidé

  Original URL path: http://www.semmelrock.cz/_data/print.html?type=theme&locale=cz&res=/_data/themes/themes/passion-for-paving.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive