archive-cz.com » CZ » P » PROTE.CZ

Total: 228

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sanační práce - PROTE
  Ex situ Naše dekontaminační plochy nám slouží ke snížení koncentrace požadovaných kontaminantů nebo až k úplnému odstranění různých typů uhlovodíků Využíváme je u sanací ex situ příp za účelem snížení extrémní kontaminace tak aby mohly být ukládány na skládky Tím že je kontaminovaný materiál na plochu dopraven je mnohem propustnější homogennější a tím vhodnější pro degradační proces Kompostárny Ex situ Jedná se o také externí plochy které využíváme k výrobě kompostu Jedná se o velmi vhodný proces k likvidaci čistírenských kalů příp vybraných ropných uhlovodíků Monitoring související služby Veškeré realizované práce monitorujeme Pro možnost srovnávání monitorujeme stav na lokalitě před zahájením prací v průběhu prací a po ukončení prací Dále jej srovnáváme s pozaďovými měřeními Součástí monitorovacích prací je saturovaná i nesaturovaná zóna Volba užité metody je dána cílem prací požadavky a možnostmi na lokalitě Využíváme následujících monitorovacích metod mocnosti fáze kvalitativní analýzy kontaminantu koncentrace kontaminantu živin respiračních plynů těkavých látek těžkých kovů teploty pH Eh bakteriologické oživení apod Vyhotovení závěrečných zpráv a posudků odpovědným řešitelem Sanace starých ekologických zátěží Průzkumy znečištění životního prostředí Řešení havárií úniku ropných látek Biotechnologie poradenství Provedení různých typů průzkumných prací včetně monitoringu Minimalizace a intenzifikace provozu nakládání s ropnými látkami Odběry vzorků zemin vod půdních vzduchů Jímání a ochrana podzemních vod Odstranění ropného znečištění fenolů PAU polycyklické aromatické uhlovodíky Čištění odlučovačů ropných látek odstranění kalů podle zákona č 185 2001 Sb Posuzování nebezpečných vlastností odpadů Návrhy studie nabídkové projekty Projekty realizovatelnosti Technicko ekonomická zhodnocení Postavení projektu na míru včetně všech legislativních povolení Posuzování technologií ve vztahu ke vzniku odpadů Prevence závažných havárií havarijní plány Sanační projekty Poradenská a konzultační činnost v oblasti nakládání s odpady podle zákona č 185 2001 Sb Referenční místa K výše uvedeným referenčním místům prováděných firmou PROTE spol s r o vám můžeme na základě vašeho výběru zaslat příslušnou anotaci

  Original URL path: http://www.prote.cz/cs/sanace-biodegradace-odpady/sanacni-prace/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Biodegradace - PROTE
  podléhá posouzení Státním zdravotním ústavem Společnost PROTE spol s r o disponuje biodegradační plochou IČZ 746 981 011 v Sedlišti 3 km severně Frýdek Místek Jejich celková kapacita je 3 650 tun Hlavní součástí je nadkrytá vodohospodářsky zabezpečená dekontaminační plocha s bezodtokovou jímkou pro jímání srážkových vod Na plochu jsou naváženy odpady určené k biodegradaci ve vrstvě umožňující předepsaný průběh dekontaminace V návaznosti na aplikaci biopreparátu je prováděno vlhčení a kultivace provzdušňování odpadů na ploše Biodegradační plocha je provozována v souladu s Provozním řádem schváleným Rozhodnutím odboru Žláz KÚ MSK v Ostravě Čj MSK 155368 2006 ze dne 1 12 2006 Vyhl MŽP č 356 2005 a 11 odst 2 zák 86 2002 Sb a Čj 103211 2006 ze dne 8 9 2006 Vyhl MŽP 383 2001 Pracovní doba biodegradační plochy je Po Pá od 07 16 hodin po dohodě možno dobu upravit podle potřeby Sanace Kontaminovaných zemin in situ Metoda je založena na vnášení vhodných bakteriálních kmenů do kontaminovaného horninového prostředí a vytvoření optimálních podmínek pro jejich život Mikroorganismy v důsledku svých metabolických procesů přítomné znečištění postupně rozkládají až na neškodné produkty vodu a oxid uhličitý Metoda je vhodná zejména pro dekontaminaci lokalit znečištěných ropnými aromatickými a polyaromatickými uhlovodíky

  Original URL path: http://www.prote.cz/cs/sanace-biodegradace-odpady/biodegradace/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Sanace, biodegradace, odpady, Bilikuk S - PROTE
  po jednotlivých etapách které na sebe navzájem navazují Požadovanému cíli průzkumných prací podřizujeme konkrétní rozsah a náplň průzkumných prací Provádíme průzkumné práce komplexně v celém profilu popř pouze průzkum požadované zóny saturované a nesaturované zóny Cílem našeho průzkumu zpravidla znečištění je co nejlépe znečištění poznat a popsat tak abychom získali Dozvědět se více Sanační práce zjištění znečištění průzkum znečištění včetně případné analýzy rizika se stanovením cílových parametrů ekonomicko technickou studii proveditelnosti nabídku a schvalování prováděcího projektu s rozhodnutím správního orgánu včetně harmonogramu prací a finančního kalendáře Místa provádění In situ Sanace in situ provádíme na místě přímo v horninovém prostředí dostatečně propustném kde je možno vytvořit optimální podmínky např biodegradace bioventing promývání detergenty air sparging venting sanační Dozvědět se více Biodegradace Společnost PROTE spol s r o tímto způsobem zpracovává především ropnými produkty znečištěné zeminy betony a sutě ropné kaly z myček lapolů a čistíren Sanace zemin on situ Postup biotechnologického zpracování odpadů označovaný jako biodegradace je založen na schopnosti určitých bakteriálních kmenů využívat uhlovodíky přítomné v odpadech jako zdroj uhlíku a energie ke svému růstu Při tom dochází k rozkladu kontaminantů a to až na neškodné produkty oxid uhličitý a vodu Vnesením vhodných bakteriálních kmenů do zpracovávaných Dozvědět se

  Original URL path: http://www.prote.cz/cs/sanace-biodegradace-odpady/#kontaktni_formular (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Životní prostředí, Čištění jímek, Likvidace odpadů - PROTE
  nezbytné mít upravené zmíněných stavebních konstrukcí tak aby tyto nebezpečné látky neunikly do okolního prostředí neprosákly do podloží a nezpůsobily kontaminaci ekologickou zátěž Provedení sanace představuje tyto kroky 1 Před posouzením technického stavu vany mycího můstku nebo mycí plochy případně kanálů předchází v procesu čištění jímek i důkladné vyčištění odmaštění ploch van kanálů a všech předmětných stavebních konstrukcí Po odstranění úkapů odmaštění následuje posouzení stavu povrchu plochy 2 Podle skutečného stavu jsou zvoleny k zabezpečení nepropustnosti vhodné technologické úpravy Při zjištění stop narušení těsnosti stavební konstrukce je doporučen průzkum kontaminace jejího okolí 3 Vlastní provedení nezbytných stavebně sanačních úprav popřípadě technologických intenzifikací Například Technologie odlučování RL čištění vody je zpravidla repasována intenzifikována doplněním koalescenčního a sorbčního stupně Součástí takto upravené technologie je zpracovaný provozní řád obsahující nové parametry technologie čištění Technologie čištění vod je zpravidla doplňována recyklačním okruhem využití vyčištěné vody Servis intenzifikované technologie čištění vod je prováděn firmou PROTE a obsahuje úplné vyčištění komor od sedimentů výměnu sorbentu v sorbčním stupni kontrolu recyklace vody Jdi nahoru eShop Váš nákupní košík je prázdný Obchodní podmínky Zobrazit eShop Kontaktujte nás Napište nám zprávu Kontaktujte nás Jméno Email Zpráva Opište kontrolní kód z obrázku Captcha Odeslat Nejnovější články Tuberkulózní sanatorium v Nukusu

  Original URL path: http://www.prote.cz/cs/zivotni-prostredi/#kontaktni_formular (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Zahraniční aktivity - Uzbekistán - Zlepšení kvality pitné a závlahové vody - PROTE
  a nalezení možností zefektivnění nebo sekundárního využití vody pro závlahy a komunální využití Cílem první etapy bylo vytvořit školicí místo pro studenty a profesionály ke komplexnímu pojetí využití technologií pro úpravu pitné vody čištění odpadních vod a jejího následného využití pro efektivní způsoby zavlažování Cílem druhé etapy projektu bylo provést monitoring stavu zdrojů vody v Aralské oblasti zjistit typické parametry znečištění a testovat technologické postupy čištění vod s posouzením místních podmínek Cílem třetí etapy pak bylo vytipovat vhodný objekt pro dodávku konkrétního technologického zařízení pro zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou včetně projektové dokumentace 2 Realizatory projektu Koordinátor projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Institut tropů a subtropů Kamýcká 129 165 21 Praha 6 Suchdol Česká republika Doc Ing Vladimír Krepl CSc Technický realizátor projektu PROTE spol s r o Nad Hradním potokem 386 162 00 Praha 6 Veleslavín Česká republika Ing Radomír Mališ 3 Partnery projektu Nacionální univerzita Uzbekistánu jm Mirzo Ulugbeka Rektor Gofurjon I Mukhamedov Karakalpakský filiál Akademie věd RU Předseda Nagmet K Aimbetov senátor Karakalpakstánu Urgenčská státní univerzita Rektor Azimboy A Eshchanov Stáhnout projekt doc Zlepšení kvality pitné a závlahové vody v oblasti Aralského moře Jdi nahoru Fotografie Jdi nahoru eShop Váš nákupní košík je prázdný Obchodní podmínky

  Original URL path: http://www.prote.cz/cs/zahranicni-aktivity/#kontaktni_formular (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Kontakt, Sídlo firmy, Zaměstnanci - PROTE
  čeština ruština Telefon 420 603 448 728 Email prote prote cz Jdi nahoru eShop Váš nákupní košík je prázdný Obchodní podmínky Zobrazit eShop Kontaktujte nás Napište nám zprávu Kontaktujte nás Jméno Email Zpráva Opište kontrolní kód z obrázku Captcha Odeslat Nejnovější články Tuberkulózní sanatorium v Nukusu po roce Povodně 2009 Nadace Adra nadace OKD a firma Prote čistí kontaminované studny ČOV JOTI Spokojenost zákazníků nade vše Světový experiment Revoluční technologie

  Original URL path: http://www.prote.cz/cs/kontakt/#kontaktni_formular (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Tuberkulózní sanatorium v Nukusu po roce - PROTE
  vody Viděli jsme že technologie splňuje účel pro který byla sestavena Voda která je v zařízení vyčištěna je využívána na vaření a jako pitná voda Dále naše kroky směřovali k šachtě kde bylo vyústění odpadního kanálu tam jsme se opět přesvědčili že i tato část pracuje bez problémů A v neposlední řadě jsme také zkontrolovali stav kontejnerů se sociálním zařízením Oba kontejnery byly bez známek poškození a ve velmi uspokojivém stavu Největším překvapením bylo pro nás to když jsme se šli podívat po areálu sanatoria Zjistili jsme že v areálu stojí dvě nové budovy které byly postaveny za pouhý rok Ptali jsme se jak se to povedlo A místní zástupce ředitele sanatoria nám na to hbitě odpověděl Díky vašemu projektu Ptáte se co má společného náš projekt a peníze od vlády Odpověď zástupce ředitele sanatoria je jasná Při předání vašich zařízení vládě Karakalpatské republiky bylo sanatorium zapsáno do seznamu perspektivních zdravotních zařízení Tato zařízení mají větší pravděpodobnost získat nějaké finanční prostředky od vlády než ta mimo seznam A rok se s rokem sešel a peníze Karakalpatské republiky zrealizovali stavbu dvou nových budov a to jistě není konec Jak dále uvádí zástupce ředitele Máme přislíbeno že ještě tento rok se začně

  Original URL path: http://www.prote.cz/ru/statja/tuberkulozni-sanatorium-v-nukusu-po-roce-4/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Povodně 2009: Nadace Adra, nadace OKD a firma Prote čistí kontaminované studny - PROTE
  poskytuje první předlékařskou pomoc jako je ošetřování drobných oděrek a poranění v první vlně pomoci posílá do postižených míst materiální pomoc gumáky nářadí elektrocentrály repelenty a podobně V Bernaticích jsou některá místa stále bez připojení na pitnou vodu takže se Adra snaží zajistit dodávky pitné vody A právě na tuto oblast se firma PROTE díky svým dlouholetým zkušenostem zaměřuje a nabízí svoje odborníky a náležité technologické vybavení Jedná se zejména o kalová čerpadla tlakové čističe a desinfekční přípravek ANK VertEsprit který díky své unikátní vlastnosti elektrochemicky aktivního roztoku využívá nový přístup v biocidním efektu ne nebezpečných chemikálií A kromě využití při čistění studen má široké uplatnění v mnoha hospodářských odvětvích proti nebezpečným patogenům Pro vysoký účinek při nízké koncentraci účinné látky a ohleduplné působení na životní prostředí je podle řady expertů nejpřijatelnější variantou proti dnes stále široce používaným nebezpečným chemikáliím 7 7 2009 Dnešním dnem začíná čištění studní po povodních projekt humanitární organizace ADRA za podpory Nadace OKD ve spolupráci s firmou PROTE Čistit se bude na Jesenicku v okolí obce Bernatice která patří v letošních záplavách k nejpostiženějším Obnova zdrojů pitné vody je nesmírně důležitá protože v některých obcích není obecní vodovod říká Vítězslav Vurst projektový manažer humanitární a psychosociální pomoci Nadace OKD na čištění studen přispěje částkou 300 000 Kč díky které může firma PROTE přijmout klíčové rozhodnutí a nalézt vhodnou a účinnou formu spolupráce Je nutné podotknout že i přestože firma disponuje dlouholetými odbornými zkušenostmi z oblasti čištění vod které ve spojení s vyspělým technologickým vybavením v prostředí tržních podmínek umožňují získávání důležité konkurenční výhody zde je situace zcela jiná V momentě kdy ostatní subjekty nabízející svoji pomoc žádají o navýšení příslušného rozpočtu vedení firmy PROTE si je vědomo vážnosti a důležitosti celé situace a bez prodlení přistupuje k realizaci navrhovaného projektu za použití již zmiňovaného desinfekčního

  Original URL path: http://www.prote.cz/ru/statja/povodne-2009-nadace-adra-nadace-okd-a-firma-prote-cisti-kontaminovane-studny-3/ (2016-04-29)
  Open archived version from archive