archive-cz.com » CZ » P » PREFAZATEC.CZ

Total: 92

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 192 – Dílce pro schodiště | PREFA ŽATEC, s.r.o.
  hlazením umožňující konečnou úpravu nátěrem lepením PVC dlažba koberec apod Manipulace skladování a doprava Manipulace s dílci je prováděna pomocí jeřábu v montážní poloze Poloha a nosnost závěsných prostředků musí být specifikována výrobní dokumentací Dílce se skladují na rovné zpevněné ploše Způsob uložení je nutné přizpůsobit tvaru a vyztužení jednotlivých skladovaných dílců V případě ukládání jednotlivých stejných prvků na sebe je nutné zajistit proložení dřevěnými nebo gumovými proklady nad sebou umístěnými cca v 1 5 délky prvku tak aby nedošlo k poškození výrobku Dílce se dopravují v horizontální poloze a na ložné ploše dopravního prostředku musí být symetricky rozložené zabezpečené proti podélnému a příčnému posunu Technické parametry Katalogový list Ceník produktu Poptávkový formulář Předpisy osvědčení ČSN EN 206 1 ČSN EN 10080 ČSN EN 1990 ČSN EN 1991 ČSN EN 1992 1 1 ČSN EN 13369 ČSN EN 13670 ČSN EN 14843 Certifikát výrobku č 1020 CPD 040036342 autorizovaná osoba TZÚS Praha pobočka Teplice Prohlášení o shodě Prefa Žatec s r o Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Ukázky realizací Společnost Reference Výrobní program Dílce pro stropní a střešní konstrukce Dílce průmyslové a občanské výstavby 150 170 190 Tyčové nosné prvky sketelové výstavby 151 160 180 Základové a

  Original URL path: http://www.prefazatec.cz/cz/vyrobni-program/dilce-prumyslove-a-obcanske-vystavby/192-___-dilce-pro-schodiste (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • 501 – Kanaliční šachtový program | PREFA ŽATEC, s.r.o.
  k zakrytí šachet vytvořených ze skruží a přechodových skruží Jsou to lehké poklopy které jsou staticky navrženy nazakrytí šachet ve volném terénu Poklopy se používají k zakrytí šachet s požadavkem určitého zatížení zejména do komunikací V rámci kompletace dodávek je nabízen také celý sortiment ocelových a litinových poklopů se zatížením tř A až E Vyrovnávací kroužky slouží k dorovnání výškového rozdílu mezi vrchní hranou přechodové skruže a skutečnou výškou plochy ve které je šachta osazena Stavební realizace Ložné plochy skruží jsou profilovány tak aby bylo zajištěno spojení na pero a polodrážku Jednotlivé skruže se ukládají na sebe do maltového lože tl 15mm M10 zrnitost 0 2 mm naneseného na dolní plochu polodrážky pro zajištění svislosti prvku a potřebné tl spáry min 10 mm je možné použít distanční podložky příp klíny Po dokončení montáže šachty a vyjmutí montážních podložek se provede vyplnění spáry z vnitřní strany PU pěnou Tytan B1od firmy Selena která zajišťuje požadovanou vodotěsnost šachty Před položením dalšího dílce je nutné klíny vyjmout aby došlo ke kontaktnímu dosednutí Dno šachty vzhledem kčetným variantám možnosti napojení potrubí není typové výroby a jeho provedení lze v případě požadavku objednatele a specifikace způsobu napojení zajistit vrámci atypické výroby Více informací poskytnou montážní pokyny výrobce Manipulace skladování a doprava Pro manipulaci s kruhovými šachtami je možné použít buď trojbodový svěrný závěs nebo univerzální spojku příslušné hmotnostní skupiny univerzální spojka je závěsný prostředek na dopravu betonových prefabrikátů s osazenými přepravními úchyty s kulovou hlavou V přechodové desce a poklopech jsou promanipulaci zabudovány vyčnívající závěsné háky Dílce šachet se skladují ve více vrstvách vždy tak aby došlo ke spojení polodrážek Max počet na sobě skladovaných vrstev skruž výšky 1000 mm 2 ks 500 mm 4 ks 250 mm 6 ks kónus 2 ks Na dopravní prostředky se dílce ukládají vždy ve svislé montážní poloze na

  Original URL path: http://www.prefazatec.cz/cz/vyrobni-program/dilce-pro-inzenyrske-stavby/501-___-kanalicni-sachtovy-program (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • 102 – Stropní panely dutinové tl. 250 mm | PREFA ŽATEC, s.r.o.
  musí být posouzeny projektantem statikem Manipulace skladování a doprava S panely se manipuluje vždy ve vodorovné poloze totéž platí pro dopravu a uskladnění Na ložnou plochu dopravního prostředku se ukládají podélnou osou ve směru jízdy se zajištěním proti posunutí Manipulace se provádí jeřábem za2nebo 4 závěsná oka dle šířky dílce Při skladování a dopravě musí být panely proloženy proklady ve vzdálenosti 400 mm od čela v celé šířce panelu Typy Výroba je nabízena ve dvou šířkových modulech a v libovolné délce panelů odstupňované po 10 mm až do L max 5980 mm Předpisy osvědčení ČSN EN 206 1 ČSN EN 10080 ČSN EN 1992 1 1 ČSN EN 1992 1 2 ČSN EN 13369 EN 1168 A3 Certifikát 1020 CPD 040042698 vydaný TZÚS Praha pobočkaTeplice Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s r o Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Technické parametry Výkresová dokumentace Katalogový list Ceník produktu Poptávkový formulář Společnost Reference Výrobní program Dílce pro stropní a střešní konstrukce 100 Stropní desky plné výšky 80mm a 100mm 101 Stropní panely plné výšky 160mm 102 Stropní panely dutinové tl 250 mm 103 Předpjaté stropní panely Spiroll 110 Stropní deskové dílce pro spřažené konstrukce filigrán 130 Střešní panely kazetové 140

  Original URL path: http://www.prefazatec.cz/cz/vyrobni-program/dilce-pro-stropni-a-stresni-konstrukce/102-___-stropni-panely-dutinove-tl_-250-mm (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • 110 – Stropní deskové dílce pro spřažené konstrukce - „filigrán” | PREFA ŽATEC, s.r.o.
  horní a spárovou výztuží a nabetonují na projektem předepsanou tlouš ku stropní konstrukce Výroba se realizuje dle dodané výrobní dokumentace nebo dle výrobní a montážní dokumentace zajištěné výrobcem a odsouhlasené hlavním projektantem objektu Hlavní předností konstrukce je rychlost a jednoduchost provádění úspora klasického bednění přizpůsobení rozměru tvaru a únosnosti požadavkům projektanta hladký povrch podhledové plochy s minimálním požadavkem na konečnou povrchovou úpravu a dále možnost rozmístění instalací v podlaze Možnosti atypických úprav je nutno předem projednat s výrobcem Manipulace skladování a doprava Manipulace při montáži se provádí jeřábem opatřeným vahadlem a to uchycením minimálně 4 ks u desek nad 3 m délky 8 ks zavěsných haků za příhradovou výztuž v místì přikotvení diagonál k hornímu pasu příhradové výztuže a to ve vzdálenosti cca L 5 minimálnì však za třetí styčník od kraje desky Úhel mezi vázacím lanem a prefabrikátem nesmí být menší než 60 U běžné manipulace postačí do délky 5 m obvykle čtyři závěsy bez vahadla Při skladování je nutno ukládat desky na rovný zpevněný povrch s proklady nad sebou ve vzdálenostech L 5 od krajù do délky 4 m a u větších délek vkládat proklady po max 1 5 m Desky se dopravují naležato na zpevněné ložné ploše proloženy proklady a podélnou osou ve směru jízdy zajištěné proti posunutí Předpisy osvědčení ČSN EN 206 1 ČSN EN 10080 ČSN 420139 ČSN EN 1990 ČSN EN 1991 1 ČSN EN 1992 1 ČSN EN 13369 ČSN EN 13670 1 ČSN EN 13747 Certifikát č 1020 CPD 042698 autorizovaná osoba TZÚS Praha pobočka Teplice Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s r o Certifikát systému jakosti dle ÈSN EN ISO 9001 Technické parametry Výkresová dokumentace Katalogový list Ceník produktu Poptávkový formulář Ukázka montáže Společnost Reference Výrobní program Dílce pro stropní a střešní konstrukce 100 Stropní desky plné výšky 80mm a 100mm

  Original URL path: http://www.prefazatec.cz/cz/vyrobni-program/dilce-pro-stropni-a-stresni-konstrukce/110-___-stropni-deskove-dilce-pro-sprazene-konstrukce---___filigran___ (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • 512 – Rámové propustky | PREFA ŽATEC, s.r.o.
  je schopen vyrobit tvar propustku dle požadavku a zajistit statický návrh konstrukce včetně kladečské sestavy dílců Prvky mohou být zadány do výroby také na základě dodané výkresové dokumentace která jednoznačně určuje tvar a vyztužení Typově nabízené propustky jsou dimenzovány pro použití do komunikací kde je nutné s ohledem na potřebné roznesení a vyloučení dynamických účinků dodržet minimální výšku nadloží 1 0 m Při použití mimo komunikace je možné snížení minimálního nadloží v závislosti na specifikaci zatížení až na min 0 2 m Rámové propustky lze po posouzení jednotlivých zakázek výrobcem použít k vytváření jímek a šachet a veškeré parametry tvar max výška stykování otvory je nutné konzultovat s výrobcem Manipulace skladování a doprava Manipulace s dílci se provádí jeřábem pomocí zabudovaných závěsných prostředků standardně čtyři závěsné háky Dílce se skladují na zpevněné ploše a jejich ukládání na sebe je nutné provádět s ohledem na tvar průřez a vyztužení prvků Poměr výšky skladované figury k šířce nemá být větší než2 5 1 při zachování svislosti celé figury Dílce uložené na sebe je nutné proložit proklady umístěnými nad sebou tak aby se hmotnost dílců přenášela přes proklady na úložnou plochu styková strana dílců a zároveň aby nedošlo kpoškození dílců Přeprava prvků se provádí běžnými dopravními prostředky na rovné ploše dopravního prostředku a to v poloze zabezpečující jejich dostatečnou stabilitu Symetricky rozložené dílce musí být zabezpečeny proti podélným a příčným posuvům Technické parametry Výkresová dokumentace Katalogový list Ceník produktu Poptávkový formulář Předpisy osvědčení ČSN EN 206 1 ČSN EN 10080 ČSN EN 1990 ČSN EN 1991 ČSN EN 1992 ČSN EN 13369 ČSN EN 13670 ČSN EN 14844 A1 Certifikát výrobku č 1020 CPD 042698 vydaný TZÚS Praha pobočka Teplice Prohlášení o vlastnostech Prefa Žatec s r o Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Ukázky realizací Společnost Reference Výrobní program Dílce

  Original URL path: http://www.prefazatec.cz/cz/vyrobni-program/dilce-pro-inzenyrske-stavby/512-___-ramove-propustky (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • 201 – Nadzemní garáže, skladové objekty, zahradní domky | PREFA ŽATEC, s.r.o.
  materiálů a kotvení je prováděno do hmoždinek Pro dveře garáží lze na objednávku provést osazení ocelové zárubně do dodávaného panelu nebo osazení zárubně dveří ve stejném provedení jako jsou výrobcem nabízená vrata popř provést vynechání otvoru dle požadavku Zastropení je navrženo u většiny typů garáží střešními kazetovými deskami PZS na které se pokládá živičná střešní krytina Soustava střešních žebrovaných desek tohoto zastropení vytváří v podhledu garáže kazety U garáží s požadavkem užitné střechy je stropní konstrukce navržena individuálně např z plných stropních panelů nebo filigránových desek Spádování střechy je standardně provedeno k zadní stěně některé typy garáží po úpravě umožňují i opačné provedení Odvětrání garáže je zajištěno v zadní stěně kruhovou větrací mřížkou o průměru 140 mm a vpřední stěně dvěma mřížkami o průměru 75 mm Dle dodané dokumentace lze osadit rozvody vytrubkování pro elektroinstalaci Vnější povrchy stěn garáží lze upravit po provedení základní penetrace pouze fasádním nátěrem nebo tenkovrstvou např válečkovou omítkou Manipulace skladování a doprava Manipulace s dílci se provádí jeřábem pomocí závěsných prostředků zabudovaných v prefabrikovaném prvku Při použití závěsných lan nesmí lana svírat s povrchem dílce menší úhel než 60 Stěnové dílce se skladují na ocelových stojanech tvaru A příp na zpevněné ploše opřením o jiné stabilní konstrukce v poloze určené výrobní dokumentací Vzhledem k rozměrům a hmotnosti stěnových prvků je nutné dílce přepravovat přednostně v přepravních stojanech případně pokud to výslovně umožňuje výrobní dokumentace dílce a při položení šířka výrobku nepřekračuje 2 5 m také v horizontální poloze ve směru jízdy Na ložné ploše dopravního prostředku musí být dílce rozloženy symetricky náklad musí být zabezpečen proti podélným a příčným posunům a vozidla nesmí být přetěžována Technické parametry Výkresová dokumentace standardní umístění otvorů Katalogový list Katalogový list Leták garáže Vzorový řez garáže Garáž S3 nebo H3 Garáž E3 6 nebo H3 6 Garáž V4 8 nebo

  Original URL path: http://www.prefazatec.cz/cz/vyrobni-program/prostorova-prefabrikace/201-___-nadzemni-garaze_-skladove-objekty_-zahradni-domky (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • 100 - Stropní desky plné výšky 80mm a 100mm | PREFA ŽATEC, s.r.o.
  a doprava Manipulace se provádí jeřábem za dvě závěsná oka nebo podvlečené pásy příp ručně pokud hmotnost desek manipulaci umožňuje Skladovat lze v hranicích naležato s proklady ve vzdálenosti max 1 10 délky od čela desky Na dopravní prostředek se desky u výrobce nakládají naležato proložené proklady Desky se dopravují na zpevněné ložné ploše podélnou osou ve směru jízdy zajištěné proti posunutí Technické parametry Výkresová dokumentace Katalogový list Ceník produktu Poptávkový formulář Předpisy osvědčení ČSN EN 206 1 ČSN EN 10080 ČSN EN 1990 ČSN EN 1991 ČSN EN 1992 1 1 ČSN EN 1992 1 2 ČSN EN 13369 Certifikát výrobku autorizovaná osoba TZÚS Praha pobočka Teplice Prohlášení o shodě Prefa Žatec s r o Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Společnost Reference Výrobní program Dílce pro stropní a střešní konstrukce 100 Stropní desky plné výšky 80mm a 100mm 101 Stropní panely plné výšky 160mm 102 Stropní panely dutinové tl 250 mm 103 Předpjaté stropní panely Spiroll 110 Stropní deskové dílce pro spřažené konstrukce filigrán 130 Střešní panely kazetové 140 Železobetonové překlady Dílce průmyslové a občanské výstavby Prostorová prefabrikace Dílce pro komunikace a terénní úpravy Dílce pro zemědělské stavby Dílce pro inženýrské stavby Doplňková výroba a služby

  Original URL path: http://www.prefazatec.cz/cz/vyrobni-program/dilce-pro-stropni-a-stresni-konstrukce/100----stropni-desky-plne-vysky-80mm-a-100mm (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • 101 – Stropní panely plné výšky 160mm | PREFA ŽATEC, s.r.o.
  použít k propojení dílců zálivkovou výztuží Typová řada panelů šířky 1200mm je navržena dle ČSN EN 1992 1 1 jako prostý nosník na uvedené návrhové zatížení kombinace STR pro mezní stav únosnosti dle ČSN EN 1990 a únosnost dílců je charakterizována odvozenými hodnotami maximálních ohybových momentů MEd Pro účinek tohoto zatížení splňují panely typové řady také požadavky mezního stavu použitelnosti Manipulace skladování a doprava S panely se manipuluje dopravují se a skladují vždy ve vodorovné poloze Na ložnou plochu dopravního prostředku se ukládají podélnou osou ve směru jízdy sezajištěním proti posunutí Manipulace se provádí jeřábem za 2 až závěsná oka dle šířky tvaru dílce Při skladování a dopravě musí být panely proloženy proklady ve vzdálenosti max 1 10 délky od čela v celé šířce panelu Typy Možnost atypického provedení umožňuje realizovat výrobu panelů na základě specifikovaných vlastností daných objednatelem Lze zajistit dodávku dílců s odlišným způsobem použití a zatížení např spojité desky konzolové přesahy apod Půdorysné rozměry jednotlivých dílců jsou limitovány šířkou do 2 4 m a délkou v závislosti na požadované únosnosti a způsobu uložen Technické parametry Výkresová dokumentace Katalogový list Ceník produktu Poptávkový formulář Předpisy osvědčení ČSN EN 206 1 ČSN EN 10080 ČSN EN 1990 1 1 ČSN EN 1991 ČSN EN 1992 1 1 ČSN EN 13369 ČSN EN 1360 Certifikát výrobku autorizovaná osoba TZÚS Praha pobočka Teplice Prohlášení o shodě Prefa Žatec s r o Certifikát systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Společnost Reference Výrobní program Dílce pro stropní a střešní konstrukce 100 Stropní desky plné výšky 80mm a 100mm 101 Stropní panely plné výšky 160mm 102 Stropní panely dutinové tl 250 mm 103 Předpjaté stropní panely Spiroll 110 Stropní deskové dílce pro spřažené konstrukce filigrán 130 Střešní panely kazetové 140 Železobetonové překlady Dílce průmyslové a občanské výstavby Prostorová prefabrikace Dílce pro komunikace a

  Original URL path: http://www.prefazatec.cz/cz/vyrobni-program/dilce-pro-stropni-a-stresni-konstrukce/101-___-stropni-panely-plne-vysky-160mm (2016-04-26)
  Open archived version from archive