archive-cz.com » CZ » P » PIIS.CZ

Total: 109

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Cost Management - PIIS s.r.o.
  kontrola a posuzování rozpočtu s ohledem na dodržení cílového rozpočtového rámce budoucí realizace akce spoluvytváření optimálních projekčních řešení identifikace rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů Cost Management realizační část revize rozpočtu vybraného generálního dodavatele stavby kontrola dodržování rozpočtové kázně generálního dodavatele stavby průběžná evidence nákladů stavby pravidelné měsíční zprávy o prostavěnosti řízení likvidace faktur a zálohových listů v rozsahu cenové a věcné kontroly a způsobem stanoveným vnitřními předpisy mandanta zjm kontrolu podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu ve finanční i věcné skladbě kontrolu dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a prodávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění Reference Letní koupaliště FLOŠNA STAVBA ROKU 2010 Další reference Úvod Předmět činnosti Project Management Cost Management english Profil společnosti Předmět činnosti Projekční činnost Project Management Design Management Tender Management Cost Management Quality Management Construction Management Dotační Management Realitní servis Reference Project and Construction Management Projekty v realizaci Projekty dokončené Tender

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti/project-management/cost-management.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Quality Management - PIIS s.r.o.
  plnění podmínek územního rozhodnutí stavebního povolení a dalších závazných dokumentů pro výstavbu zpracování podkladů pro kontrolní dny stavby organizace kontrolních dnů stavby min 1 x za 14 dnů porady a účast na jednání orgánů mandanta oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách při komplexním vyzkoušení předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení včetně zajištění protokolů atestů revizních zpráv písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby její uvádění do provozu zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo zabezpečení podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby zabezpečení kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace Reference Letní koupaliště FLOŠNA STAVBA ROKU 2010 Další reference Úvod Předmět činnosti Project Management Quality Management english Profil společnosti Předmět činnosti Projekční činnost Project Management Design Management Tender Management Cost Management Quality Management Construction Management Dotační Management Realitní servis Reference Project and Construction Management Projekty v realizaci Projekty dokončené Tender Management Aktuality Náš tým Nabídka zaměstnání Kontakty Dokumenty ke

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti/project-management/quality-management.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Construction Management - PIIS s.r.o.
  PIIS s r o pevná odměna za Construction Management stanovená před zahájením činnosti potenciál k dalším úsporám z dohodnuté ceny nekonfliktní forma smlouvy Reference Letní koupaliště FLOŠNA STAVBA ROKU 2010 Další reference Úvod Předmět činnosti Construction Management english Profil společnosti Předmět činnosti Projekční činnost Project Management Design Management Tender Management Cost Management Quality Management Construction Management Dotační Management Realitní servis Reference Project and Construction Management Projekty v realizaci Projekty dokončené

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti/construction-management.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Dotační Management - PIIS s.r.o.
  administrace projektu finanční řízení projektu kontrola uznatelnosti nákladů kontrola správnosti faktur Reference Letní koupaliště FLOŠNA STAVBA ROKU 2010 Další reference Úvod Předmět činnosti Dotační Management english Profil společnosti Předmět činnosti Projekční činnost Project Management Design Management Tender Management Cost Management Quality Management Construction Management Dotační Management Realitní servis Reference Project and Construction Management Projekty v realizaci Projekty dokončené Tender Management Aktuality Náš tým Nabídka zaměstnání Kontakty Dokumenty ke stažení Vyhledávání

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti/dotacni-management.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Realitní servis - PIIS s.r.o.
  F acility Management správa nemovitostí Reference Letní koupaliště FLOŠNA STAVBA ROKU 2010 Další reference Úvod Předmět činnosti Realitní servis english Profil společnosti Předmět činnosti Projekční činnost Project Management Design Management Tender Management Cost Management Quality Management Construction Management Dotační Management Realitní servis Reference Project and Construction Management Projekty v realizaci Projekty dokončené Tender Management Aktuality Náš tým Nabídka zaměstnání Kontakty Dokumenty ke stažení Vyhledávání PIIS s r o Vdechneme stavbě

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti/realitni-servis.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Reference - PIIS s.r.o.
  spravedlnosti Stavba montážní haly Kiekert CS Objednatel Kiekert CS Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně Objednatel Město Jičín Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové Objednatel Univerzita Hradec Králové FIM Doplnění kanalizačních systémů a ČOV Hradec Králové Objednatel Vodovody a kanalizace Hradec Králové a s Administrativní budova v Přelouči Výstavba 69 a 80 bytových jednotek na sídlišti Lada Objednatel Město Česká Lípa Domov důchodců Nová Paka Objednatel Město Nová Paka Zástavba lokality Pichlova Palachova Objednatel I R S s r o Rekonstrukce slaboproudých rozvodů Objednatel Slezská univerzita v Opavě Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně Objednatel Město Jičín Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Lanškrouně Objednatel Město Lanškroun Bytový dům v objektu Pivovar Objednatel Město Lanškroun Bytový dům v ul Sokolská Objednatel Město Lanškroun Skládka Lodín Objednatel A S A spol s r o Demolice a úpravy logistických ploch Objednatel nkt cables a s Skládka Úholičky Objednatel Regios a s Obytný soubor Nové Farářství Objednatel J T a s Rekonstrukce závodu Uherský Brod I III etapa Objednatel Slovácké strojírny a s Zimní stadion Pardubice Čez ARENA Objednatel Město Pardubice Tender Management Letní koupaliště v Hradci Králové projektová dokumentace Objednatel Statutární město Hradec Králové Areál aktivit volného času Hradec Králové Objednatel Sdružení Areál Malšovice Tabulový vrch II Objednatel Úřad práce v Olomouci Administrativní budova MICHÁLEK s r o Objednatel MIC HÁLEK s r o Doplnění kanalizačních systémů a ČOV Hradec Králové dokumentace pro výběr zhotovitele Objednatel Vodovody a kanalizace Hradec Králové a s Stavba montážní haly KIEKERT CS Objednatel KIEKERT CS s r o Domov důchodců Nová Paka Objednatel Město Nová Paka Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou ul Za Střelnicí Lanškroun Objednatel Město Lanškroun Osada Buďánka výběr investora a zpracovatele koncepce rozvoje lokality Objednatel Městská část Praha 5 Projektová dokumentace pro výstavbu sociálně zdravotnického zařízení Objednatel

  Original URL path: http://www.piis.cz/reference/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Reference - PIIS s.r.o.
  REGIOS a s Předmět plnění Generální dodavatel stavby Místo stavby Úholičky Investiční náklady 15 617 000 Kč bez DPH Doba plnění 08 2011 11 2011 Projekty v realizaci Skládka Úholičky Rekultivace Skládka Úholičky IV etapa Areál skládky Úholičky SO 10 Provozní budova přístavba Poliklinika Budějovická objekt BETA Úvod Reference Projekty v realizaci english Profil společnosti Předmět činnosti Projekční činnost Project Management Design Management Tender Management Cost Management Quality Management Construction

  Original URL path: http://www.piis.cz/reference/project-and-construction-management/projekty-v-realizaci.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Reference - PIIS s.r.o.
  a managementu Hradec Králové Objednatel Univerzita Hradec Králové FIM Doplnění kanalizačních systémů a ČOV Hradec Králové Objednatel Vodovody a kanalizace Hradec Králové a s Administrativní budova v Přelouči Výstavba 69 a 80 bytových jednotek na sídlišti Lada Objednatel Město Česká Lípa Domov důchodců Nová Paka Objednatel Město Nová Paka Zástavba lokality Pichlova Palachova Objednatel I R S s r o Rekonstrukce slaboproudých rozvodů Objednatel Slezská univerzita v Opavě Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně Objednatel Město Jičín Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Lanškrouně Objednatel Město Lanškroun Bytový dům v objektu Pivovar Objednatel Město Lanškroun Bytový dům v ul Sokolská Objednatel Město Lanškroun Skládka Lodín Objednatel A S A spol s r o Demolice a úpravy logistických ploch Objednatel nkt cables a s Skládka Úholičky Objednatel Regios a s Obytný soubor Nové Farářství Objednatel J T a s Rekonstrukce závodu Uherský Brod I III etapa Objednatel Slovácké strojírny a s Zimní stadion Pardubice Čez ARENA Objednatel Město Pardubice Středoevropské forum Olomouc Objednatel Muzeum umění Olomouc Předmět plnění Tender Management Místo stavby Olomouc Investiční náklady 500 mil Kč Doba plnění 2009 Projekty v realizaci Skládka Úholičky Rekultivace Skládka Úholičky IV etapa Areál skládky Úholičky SO 10 Provozní budova

  Original URL path: http://www.piis.cz/reference/project-and-construction-management/projekty-dokoncene.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive