archive-cz.com » CZ » P » PIIS.CZ

Total: 109

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Reference - PIIS s.r.o.
  město Hradec Králové Cidlina Objednatel Vodohospodářská a obchodní společnost a s Rekonstrukce koupaliště Kníže v Jičíně Objednatel Město Jičín Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Envelopa Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci Parkovací dům Beroun Objednatel BELLMARK ASSET MANAGEMENT a s Pavilon Langer Léčebné lázně Bohdaneč Objednatel Léčebné lázně Bohdaneč a s Rekonstrukce a dostavba justičního areálu Na Míčánkách Objednatel ČR Ministerstvo spravedlnosti Stavba montážní haly Kiekert CS Objednatel Kiekert CS Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně Objednatel Město Jičín Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové Objednatel Univerzita Hradec Králové FIM Doplnění kanalizačních systémů a ČOV Hradec Králové Objednatel Vodovody a kanalizace Hradec Králové a s Administrativní budova v Přelouči Výstavba 69 a 80 bytových jednotek na sídlišti Lada Objednatel Město Česká Lípa Domov důchodců Nová Paka Objednatel Město Nová Paka Zástavba lokality Pichlova Palachova Objednatel I R S s r o Rekonstrukce slaboproudých rozvodů Objednatel Slezská univerzita v Opavě Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně Objednatel Město Jičín Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Lanškrouně Objednatel Město Lanškroun Bytový dům v objektu Pivovar Objednatel Město Lanškroun Bytový dům v ul Sokolská Objednatel Město Lanškroun Skládka Lodín Objednatel A S A spol s r o Demolice a úpravy logistických ploch Objednatel nkt cables a s Skládka Úholičky Objednatel Regios a s Obytný soubor Nové Farářství Objednatel J T a s Rekonstrukce závodu Uherský Brod I III etapa Objednatel Slovácké strojírny a s Zimní stadion Pardubice Čez ARENA Objednatel Město Pardubice Areál skládky Úholičky SO 10 Provozní budova přístavba Objednatel REGIOS a s Předmět plnění Generální dodavatel stavby Místo stavby Úholičky Investiční náklady 7 495 000 Kč bez DPH Doba plnění 06 2011 12 2011 Projekty v realizaci Skládka Úholičky Rekultivace Skládka Úholičky IV etapa Areál skládky Úholičky SO 10 Provozní budova přístavba Poliklinika Budějovická objekt BETA Úvod Reference

  Original URL path: http://www.piis.cz/reference/project-and-construction-management/?reference=areal-skladky-holicky-so-10-provozni-budova-pristavba (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Reference - PIIS s.r.o.
  2010 Objednatel Staturární město Hradec Králové Cidlina Objednatel Vodohospodářská a obchodní společnost a s Rekonstrukce koupaliště Kníže v Jičíně Objednatel Město Jičín Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Envelopa Objednatel Univerzita Palackého v Olomouci Parkovací dům Beroun Objednatel BELLMARK ASSET MANAGEMENT a s Pavilon Langer Léčebné lázně Bohdaneč Objednatel Léčebné lázně Bohdaneč a s Rekonstrukce a dostavba justičního areálu Na Míčánkách Objednatel ČR Ministerstvo spravedlnosti Stavba montážní haly Kiekert CS Objednatel Kiekert CS Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně Objednatel Město Jičín Fakulta informatiky a managementu Hradec Králové Objednatel Univerzita Hradec Králové FIM Doplnění kanalizačních systémů a ČOV Hradec Králové Objednatel Vodovody a kanalizace Hradec Králové a s Administrativní budova v Přelouči Výstavba 69 a 80 bytových jednotek na sídlišti Lada Objednatel Město Česká Lípa Domov důchodců Nová Paka Objednatel Město Nová Paka Zástavba lokality Pichlova Palachova Objednatel I R S s r o Rekonstrukce slaboproudých rozvodů Objednatel Slezská univerzita v Opavě Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Jičíně Objednatel Město Jičín Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou v Lanškrouně Objednatel Město Lanškroun Bytový dům v objektu Pivovar Objednatel Město Lanškroun Bytový dům v ul Sokolská Objednatel Město Lanškroun Skládka Lodín Objednatel A S A spol s r o Demolice a úpravy logistických ploch Objednatel nkt cables a s Skládka Úholičky Objednatel Regios a s Obytný soubor Nové Farářství Objednatel J T a s Rekonstrukce závodu Uherský Brod I III etapa Objednatel Slovácké strojírny a s Zimní stadion Pardubice Čez ARENA Objednatel Město Pardubice Poliklinika Budějovická objekt BETA Objednatel BELLMARK ASSET MANAGEMENT a s Předmět plnění Design Managenemt Cost Management Místo stavby Praha Investiční náklady 220 mil Kč Doba plnění 2010 2011 Projekty v realizaci Skládka Úholičky Rekultivace Skládka Úholičky IV etapa Areál skládky Úholičky SO 10 Provozní budova přístavba Poliklinika Budějovická objekt BETA Úvod Reference Project and Construction

  Original URL path: http://www.piis.cz/reference/project-and-construction-management/?reference=poliklinika-budejovicka-objekt-beta (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Home - PIIS s.r.o.
  a number of professions Our company is very flexible and tries to meet all the demands and requirements News 31 1 2012 21 12 2011 21 7 2011 News summary Your name Phone Send česky Company s profile Subject of activity Project Activities Project Management Construction Management Subsidies Management Real Estate Service Reference Project and Construction Management Projects realization Finished projects Tender Management News Our team Contact Download Search PIIS

  Original URL path: http://www.piis.cz/en/ (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Předmět činnosti - PIIS s.r.o.
  o prostavěnosti řízení likvidace faktur a zálohových listů v rozsahu cenové a věcné kontroly a způsobem stanoveným vnitřními předpisy mandanta zjm kontrolu podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu ve finanční i věcné skladbě kontrolu dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a prodávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění Quality Management technický dozor investora zabezpečení zahájení předání staveniště včetně vymezení podmínek provozu staveniště a plynulého pokračování prací na stavbě kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením zejména na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a závazných českých norem a předpisů kontrola dodržování harmonogramů a lhůt výstavby rozpočtové kázně dodavatele kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí stavebního povolení a dalších závazných dokumentů pro výstavbu zpracování podkladů pro kontrolní dny stavby organizace kontrolních dnů stavby min 1 x za 14 dnů porady a účast na jednání orgánů mandanta oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách při komplexním vyzkoušení předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby a vlastního přejímacího řízení včetně zajištění protokolů atestů revizních zpráv písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby její uvádění do provozu zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo zabezpečení podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby zabezpečení kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace Construction Management

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Projekční činnost - PIIS s.r.o.
  DPS dokumentace skutečného provedení stavby Reference Letní koupaliště FLOŠNA STAVBA ROKU 2010 Další reference Úvod Předmět činnosti Projekční činnost english Profil společnosti Předmět činnosti Projekční činnost Project Management Design Management Tender Management Cost Management Quality Management Construction Management Dotační Management Realitní servis Reference Project and Construction Management Projekty v realizaci Projekty dokončené Tender Management Aktuality Náš tým Nabídka zaměstnání Kontakty Dokumenty ke stažení Vyhledávání PIIS s r o Vdechneme stavbě

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti/projekcni-cinnost.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Project Management - PIIS s.r.o.
  DUR projektu pro stavební řízení DSP tendrové dokumentace dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a to s ohledem na stanovený rozpočtový rámec návrh případných variantních řešení technologických postupů průběžný dohled kontrola a posuzování rozpočtu s ohledem na dodržení cílového rozpočtového rámce budoucí realizace akce spoluvytváření optimálních projekčních řešení identifikace rizikových položek rozpočtu a možností ke snížení nákladů Cost Management realizační část revize rozpočtu vybraného generálního dodavatele stavby kontrola dodržování rozpočtové kázně generálního dodavatele stavby průběžná evidence nákladů stavby pravidelné měsíční zprávy o prostavěnosti řízení likvidace faktur a zálohových listů v rozsahu cenové a věcné kontroly a způsobem stanoveným vnitřními předpisy mandanta zjm kontrolu podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu ve finanční i věcné skladbě kontrolu dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a prodávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění Quality Management technický dozor investora zabezpečení zahájení předání staveniště včetně vymezení podmínek provozu staveniště a plynulého pokračování prací na stavbě kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením zejména na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a závazných českých norem a předpisů kontrola dodržování harmonogramů a lhůt výstavby rozpočtové kázně dodavatele kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí stavebního povolení a dalších závazných dokumentů pro výstavbu zpracování podkladů pro kontrolní dny stavby organizace kontrolních dnů stavby min 1 x za 14 dnů porady a účast na jednání orgánů mandanta oponentura programů zkoušek při individuálních a předkomplexních zkouškách při komplexním vyzkoušení předání a převzetí jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů stavby v rozsahu plynoucím z uzavřených smluv organizační

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti/project-management.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Design Management - PIIS s.r.o.
  kontrola projektové přípravy provádění staveb DPS zabezpečení řízení a kontrola projektové přípravy skutečného provedení stavby Reference Letní koupaliště FLOŠNA STAVBA ROKU 2010 Další reference Úvod Předmět činnosti Project Management Design Management english Profil společnosti Předmět činnosti Projekční činnost Project Management Design Management Tender Management Cost Management Quality Management Construction Management Dotační Management Realitní servis Reference Project and Construction Management Projekty v realizaci Projekty dokončené Tender Management Aktuality Náš tým Nabídka

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti/project-management/design-management.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Tender Management - PIIS s.r.o.
  podlimitní nebo nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení Reference Letní koupaliště FLOŠNA STAVBA ROKU 2010 Další reference Úvod Předmět činnosti Project Management Tender Management english Profil společnosti Předmět činnosti Projekční činnost Project Management Design Management Tender Management Cost Management Quality Management Construction Management Dotační Management Realitní servis Reference Project and Construction Management Projekty v realizaci Projekty dokončené Tender Management Aktuality Náš tým Nabídka zaměstnání Kontakty

  Original URL path: http://www.piis.cz/predmet-cinnosti/project-management/tender-management-2.html (2016-04-30)
  Open archived version from archive