archive-cz.com » CZ » O » OTEC.CZ

Total: 225

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • CIF - Náklady, pojištění a přepravné - O.T.E.C. CR s.r.o.
  lodí nebo lodí vnitrozemské vodní cesty normálně používaného typu pro přepravu kontrahovaného zboží obstarat na vlastní náklady pojištění zboží jak je dohodnuto ve smlouvě musí být v souladu s minimálním krytí Minimální pojistka má krýt cenu uvedenou ve smlouvě zvýšenou o 10 tj 110 a má být obstarána v měně smlouvy která opravňuje kupujícího nebo jinou na pojištění zainteresovanou osobu uplatňovat přímo u pojišťovny nároky a předat kupujícímu pojistku nebo jiný důkaz o krytém pojištění dodat zboží na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění k datu nebo ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě nést veškerá rizika ze ztráty nebo poškození zboží do doby kdy zboží přešlo zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby dodání zaplatit přepravné a všechny ostatní náklady včetně nákladů za naložení zboží na palubu náklady spojené s obstaráním pojištění veškeré výlohy za vyložení zboží v přístavu vykládky a zaplatit náklady ze celní formality potřebné pro vývoz zboží jakož i veškeré clo daně a jiné poplatky placené při vývozu zboží a pro průvoz zboží jinou zemí pokud podle přepravní smlouvy jdou na účet prodávajícího včas oznámit kupujícímu že zboží bylo dodáno na palubu lodi jakož i další potřebné údaje umožňující kupujícímu učinit opatření která jsou normálně potřebná pro převzetí zboží opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu pro ujednaný přístav určení na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony ověření jakosti hmotnosti atd poskytnout kupujícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v zemi nalodění a nebo původu které kupující může požadovat pro dovoz zboží případně pro jeho průvoz kteroukoliv jinou zemí poskytnout na žádost kupujícího potřebné informace za účelem obstarání jakéhokoliv dodatečného pojištění Kupující je povinen

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/cif-naklady-pojisteni-a-prepravne.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • CPT - Přeprava placena do... - O.T.E.C. CR s.r.o.
  veškeré vývozní licence celní formality nebo jiná úřední povolení potřebné pro vývoz zboží uzavřít za obvyklých podmínek a na vlastní náklady smlouvu o přepravě zboží do ujednaného bodu v ujednaném místě určení obvyklou cestou a způsobem Není li bod sjednán a není li určen zvyklostmi prodávající si může zvolit bod v ujednaném místě který mu nejlépe vyhovuje dodat zboží do péče dopravce pokud jsou další dopravci prvnímu dopravci pro přepravu do ujednaného místa určení k datu nebo ve stanovené lhůtě nést veškerá rizika ze ztráty nebo poškození zboží do doby kdy zboží bylo dodáno dopravci zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby dodání zaplatit přepravné a všechny ostatní náklady včetně nákladů za naložení zboží a veškeré výlohy za vyložení zboží v místě určení které mohou být zahrnuty do přepravného nebo vzniknout prodávajícímu při uzavření smlouvy zaplatit náklady ze celní formality potřebné pro vývoz zboží jakož i veškeré clo daně a jiné poplatky placené při vývozu zboží a pro průvoz zboží jinou zemí pokud podle přepravní smlouvy jdou na účet prodávajícího včas oznámit kupujícímu že zboží bylo dodáno jakož i další potřebné údaje umožňující kupujícímu učinit opatření která jsou normálně potřebná pro převzetí zboží opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony ověření jakosti hmotnosti atd poskytnout kupujícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v zemi odeslání a nebo původu které kupující může požadovat pro dovoz zboží případně pro jeho průvoz kteroukoliv jinou zemí poskytnout na žádost kupujícího potřebné informace za účelem obstarání jakéhokoliv dodatečného pojištění Povinnosti kupujícího zaplatit cenu podle kupní smlouvy obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré dovozní licence celní formality nebo jiná úřední povolení

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/cpt-preprava-placena-do.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • CIP - Přeprava a pojištění placeny do... - O.T.E.C. CR s.r.o.
  anebo učinil sám dodatečné pojistné krytí Dopravce je jakákoliv osoba která se přepravní smlouvou zaváže provést nebo obstarat provedení přepravy železniční silniční námořní letecké vnitrozemské vodní nebo v jejich kombinaci Pokud je při přepravě do ujednaného místa zapojen další dopravce přechází nebezpečí předáním zboží prvnímu dopravci Doložka CPT vyžaduje aby prodávající odbavil zboží pro vývoz Tato doložka může být použitá pro všechny druhy dopravy včetně kombinované Prodávající je povinen dodat zboží podle kupní smlouvy obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré vývozní licence celní formality nebo jiná úřední povolení potřebné pro vývoz zboží uzavřít za obvyklých podmínek a na vlastní náklady smlouvu o přepravě zboží do ujednaného bodu v ujednaném místě určení obvyklou cestou a způsobem Není li bod sjednán a není li určen zvyklostmi prodávající si může zvolit bod v ujednaném místě který mu nejlépe vyhovuje obstarat na vlastní náklady pojištění zboží jak je dohodnuto ve smlouvě musí být v souladu s minimálním krytí Minimální pojistka má krýt cenu uvedenou ve smlouvě zvýšenou o 10 tj 110 a má být obstarána v měně smlouvy která opravňuje kupujícího nebo jinou na pojištění zainteresovanou osobu uplatňovat přímo u pojišťovny nároky a předat kupujícímu pojistku nebo jiný důkaz o krytém pojištění dodat zboží do péče dopravce pokud jsou další dopravci prvnímu dopravci pro přepravu do ujednaného místa určení k datu nebo ve stanovené lhůtě nést veškerá rizika ze ztráty nebo poškození zboží do doby kdy zboží bylo dodáno dopravci zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby dodání zaplatit přepravné a všechny ostatní náklady včetně nákladů za naložení zboží a veškeré výlohy za vyložení zboží v místě určení které mohou být zahrnuty do přepravného nebo vzniknout prodávajícímu při uzavření smlouvy nést náklady spojené s obstaráním pojištění zaplatit náklady ze celní formality potřebné pro vývoz zboží jakož i veškeré clo daně a jiné poplatky placené při vývozu zboží a pro průvoz zboží jinou zemí pokud podle přepravní smlouvy jdou na účet prodávajícího včas oznámit kupujícímu že zboží bylo dodáno jakož i další potřebné údaje umožňující kupujícímu učinit opatření která jsou normálně potřebná pro převzetí zboží opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony ověření jakosti hmotnosti atd poskytnout kupujícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v zemi odeslání a nebo původu které kupující může požadovat pro dovoz zboží případně pro jeho průvoz kteroukoliv jinou zemí poskytnout na žádost kupujícího potřebné informace za účelem obstarání jakéhokoliv dodatečného pojištění Povinnosti kupujícího zaplatit cenu podle kupní smlouvy obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré dovozní licence celní formality nebo jiná úřední povolení potřebné pro dovoz zboží a v případě potřeby pro jeho průvoz jinou zemí uznat dodání zboží jestliže bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou a převzít ho od dopravce v ujednaném přístavu určení nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží od okamžiku kdy zboží bylo dodáno Jestliže opomene podat vyrozumění o době

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/cip-preprava-a-pojisteni-placeny-do.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • DAT - delivered at terminal - O.T.E.C. CR s.r.o.
  a pojištění placeny do DAT delivered at terminal DES S dodáním z lodi DAP Doručení na místo DDP S dodáním clo placeno Pojištění zásilek Pojištění dle CMR Připojištění zásilek Pokyny pro nahlášení pojistné události Potvrzení o pojištění 63498 Vyhledávání Aktuality 27 4 2016 Prodloužení smlouvy s Optimum Distribution CZ SK s r o 25 11 2015 Hledáme uchazeče Dispečer ka mezinárodní dopravy 24 11 2015 Wilkommen in der Schweiz 1

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/dat-delivered-at-terminal.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • DES - S dodáním z lodi - O.T.E.C. CR s.r.o.
  dodat zboží podle kupní smlouvy obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré vývozní licence nebo jiná úřední povolení nebo jiné doklady potřebné pro dodání zboží k dispozici kupujícímu Pokud přicházejí v úvahu vyřídit veškeré formality pro vývoz zboží do ujednaného místa dodání na hranici a pro průvoz jinou zemí uzavřít za obvyklých podmínek a na vlastní náklady smlouvu o přepravě zboží do ujednaného místa v ujednaném přístavu určení Není li místo sjednáno nebo není li určeno zvyklostmi prodávající si může zvolit místo v ujednaném přístavu určení který mu nejlépe vyhovuje dát zboží k dispozici kupujícímu na palubě lodi v ujednaném přístavu určení k datu nebo ve stanovené lhůtě takovým způsobem který mu umožní odebrání z lodi vykládacím zařízením vhodným pro povahu zboží nést veškerá rizika ze ztráty nebo poškození zboží do doby kdy zboží bylo dodáno zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby dodání pokud přicházejí v úvahu zaplatit náklady ze celní formality potřebné pro vývoz zboží jakož i veškeré clo daně a jiné poplatky placené při vývozu zboží a pro průvoz zboží jinou zemí včas oznámit kupujícímu předpokládanou dobu připlutí jmenované lodi jakož i další potřebné údaje umožňující kupujícímu učinit opatření která jsou normálně potřebná pro převzetí zboží opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony ověření jakosti hmotnosti atd poskytnout kupujícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v zemi odeslání a nebo původu které kupující může požadovat pro dovoz zboží případně pro jeho průvoz kteroukoliv jinou zemí poskytnout na žádost kupujícího potřebné informace za účelem obstarání pojištění Povinnosti kupujícího zaplatit cenu podle kupní smlouvy obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré dovozní licence celní formality

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/des-s-dodanim-z-lodi.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • DAP - Doručení na místo - O.T.E.C. CR s.r.o.
  at terminal DES S dodáním z lodi DAP Doručení na místo DDP S dodáním clo placeno Pojištění zásilek Pojištění dle CMR Připojištění zásilek Pokyny pro nahlášení pojistné události Potvrzení o pojištění 63498 Vyhledávání Aktuality 27 4 2016 Prodloužení smlouvy s Optimum Distribution CZ SK s r o 25 11 2015 Hledáme uchazeče Dispečer ka mezinárodní dopravy 24 11 2015 Wilkommen in der Schweiz 1 11 2015 Zavedení systému HACCP Hazard

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/dap-doruceni-na-misto.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • DDP - S dodáním clo placeno - O.T.E.C. CR s.r.o.
  nábřeží měla by být použita doložka DES nebo DEQ Prodávající je povinen dodat zboží podle kupní smlouvy obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré vývozní licence nebo jiná úřední povolení nebo jiné doklady potřebné pro dodání zboží k dispozici kupujícímu Pokud přicházejí v úvahu vyřídit veškeré formality pro vývoz zboží do ujednaného místa dodání na hranici a pro průvoz jinou zemí uzavřít na vlastní náklady smlouvu pro přepravu zboží do ujednaného místa určení Pokud není sjednán bod nebo není li určen zvyklostmi prodávající si může zvolit bod v ujednaném místě určení který mu nejlépe vyhovuje dát zboží k dispozici kupujícímu nebo jiné osobě jmenované kupujícím dodané na příchozím dopravním prostředku a nevyložené v ujednaném místě určení k datu nebo ve stanovené lhůtě nést veškerá rizika ze ztráty nebo poškození zboží do doby kdy zboží bylo dodáno zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby jeho dodání na nábřeží pokud přicházejí v úvahu zaplatit náklady ze celní formality potřebné pro vývoz zboží jakož i veškeré clo daně a jiné poplatky placené při vývozu zboží a pro průvoz zboží jinou zemí včas oznámit kupujícímu odeslání zboží jakož i další potřebné údaje umožňující kupujícímu učinit opatření která jsou normálně potřebná pro převzetí zboží opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony ověření jakosti hmotnosti atd zaplatit všechny náklady a poplatky spojené s obstaráním dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv a nahradit tyto pokud vznikly kupujícímu při jejich obstarávání poskytnout kupujícímu na jeho žádost potřebné informace za účelem obstarání pojištění Povinnosti kupujícího zaplatit cenu podle kupní smlouvy poskytnout prodávajícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dovozní licence a jiných úředních povolení potřebných pro dovoz převzít dodání zboží jakmile mu bylo dáno

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/ddp-s-dodanim-clo-placeno.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Pojištění dle CMR - O.T.E.C. CR s.r.o.
  S dodáním z lodi DAP Doručení na místo DDP S dodáním clo placeno Pojištění zásilek Pojištění dle CMR Připojištění zásilek Pokyny pro nahlášení pojistné události Potvrzení o pojištění 90466 Vyhledávání Aktuality 27 4 2016 Prodloužení smlouvy s Optimum Distribution CZ SK s r o 25 11 2015 Hledáme uchazeče Dispečer ka mezinárodní dopravy 24 11 2015 Wilkommen in der Schweiz 1 11 2015 Zavedení systému HACCP Hazard Analysis Critical Control Points 7 9 2015 Nizozemí s BF Global Logistics Všechny aktuality Akce Všechny akce Návštěvnost 2272996 Úvodní strana Pojištění zásilek Pojištění dle CMR Přeprava zboží ať již silniční železniční letecká nebo námořní nemusí vždy dopadnout tak jak si objednavatel představuje Během přepravy může dojít k poškození zásilky kterou bude objednavatel nárokovat po přepravci nebo zprostředkovateli Náhrada škody na zboží je pro všechny druhy přeprav limitována příslušnými mezinárodními úmluvami CIM Montrealský protokol Haagsko Visbycká pravidla Hamburská pravidla atd V případě silničních přeprav se jedná o tzv Úmluvu CMR V případě vzniku škodné události a zní plynoucí výplatě pojistného plnění může být výše plnění krácena dle jednotlivých mezinárodních úmluv Příklady Silniční přeprava 8 33 XDR kg zásilky Letecká přeprava 19 00 XDR kg zásilky Železniční přeprava 17 00 XDR kg zásilky Námořní

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/pripojisteni-zasilek/pojisteni-dle-cmr.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive