archive-cz.com » CZ » O » OTEC.CZ

Total: 225

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Skladování a distribuce - O.T.E.C. CR s.r.o.
  lodi DAP Doručení na místo DDP S dodáním clo placeno Pojištění zásilek Pojištění dle CMR Připojištění zásilek Pokyny pro nahlášení pojistné události Potvrzení o pojištění 62826 Vyhledávání Aktuality 27 4 2016 Prodloužení smlouvy s Optimum Distribution CZ SK s r o 25 11 2015 Hledáme uchazeče Dispečer ka mezinárodní dopravy 24 11 2015 Wilkommen in der Schweiz 1 11 2015 Zavedení systému HACCP Hazard Analysis Critical Control Points 7 9

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/sluzby/skladovani-a-distribuce.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • Celní služby a intrastat - O.T.E.C. CR s.r.o.
  lodi DAP Doručení na místo DDP S dodáním clo placeno Pojištění zásilek Pojištění dle CMR Připojištění zásilek Pokyny pro nahlášení pojistné události Potvrzení o pojištění 62826 Vyhledávání Celní služby a intrastat Aktuality 27 4 2016 Prodloužení smlouvy s Optimum Distribution CZ SK s r o 25 11 2015 Hledáme uchazeče Dispečer ka mezinárodní dopravy 24 11 2015 Wilkommen in der Schweiz 1 11 2015 Zavedení systému HACCP Hazard Analysis Critical

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/sluzby/celni-sluzby-a-intrastat/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Úvod - O.T.E.C. CR s.r.o.
  smlouva kontrakt tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran tedy kontrahentů Základními podmínkami obchodního kontraktu jsou předmět kupní smlouvy cena platební podmínka dodací lhůta dodací podmínka parita a způsob přepravy zboží Dodací parita a v návaznosti na ní i způsob přepravy zboží velmi úzce souvisí s cenou zboží a proto je důležité věnovat se jejímu správnému stanovení Dodací parita je ustanovení které v kontraktu vymezuje práva a povinnosti obou kontrahentů a náležitosti dodávky zboží místo předání zboží od prodávajícího k dispozici kupujícímu místo a dobu přechodu rizika poškození nebo ztráty zboží z prodávajícího na kupujícího a řadu dalších povinností kontrahentů při zajišťování balení dopravy pojištění a proclení zboží Dodací parita přesně vymezuje poměrnou část nákladů spojených s dodávkou zboží náležících prodávajícímu a poměrnou část náležící kupujícímu Volba dodací parity a z ní vyplývající kalkulace nákladů ovlivňují výši ceny příslušné obchodní transakce INCOTERMS International Commercial Terms český termín Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích podmínek nabízí jednotný výklad dodacích doložek parit při provádění mezinárodního obchodu Tato pravidla definují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v mezinárodním obchodě a jsou denní pomůckou obchodníků na celém světě Vydala je Mezinárodní obchodní komora v Paříži již v roce 1936 jako Soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích podmínek Tato pravidla byla známa jako Incoterms 1936 Později v letech 1953 1967 1976 1980 1990 a nyní v roce 2000 byly provedeny změny a dodatky tak aby pravidla byla náležitě uvedena v souladu s běžnou praxí v mezinárodním obchodě Doložky bylo nutné přizpůsobit především změněným dopravním technikám např kontejnerové dopravě zboží kombinované dopravě přepravě silničních vozidel a železničních vagónů systémem roll on roll off na krátkých námořních vzdálenostech Dodací parita je stěžejní součástí každého kontraktu a proto znalost INCOTERMS je pro efektivní provádění zahraničních obchodních operací nezbytně nutná Každý podnikatel vývozce i dovozce má možnost v INCOTERMS 2000 nalézt nejvhodnější a nejbezpečnější obchodní doložku pro daný obchod Poskytují kontrahentům zúčastněným v zahraničním obchodu jistotu spočívající v jednotném výkladu doložky zahrnuté do kupní smlouvy a podstatnou měrou omezují různé pozdější nejasnosti a spory Stávají se však závaznými teprve tehdy když se na ně obě smluvní strany v kontraktu výslovně odvolávají Pravidla INCOTERMS se vztahují pouze na poměr mezi prodávajícím a kupujícím a neřeší vztah ke speditérům dopravcům pojišťovnám nebo bankám Rovněž se nezabývají problémem přechodu vlastnictví ke zboží z prodávajícího na kupujícího nemají povahu právní normy Dělení Incoterms Poslední revize INCOTERMS z roku 2000 obsahuje 13 doložek a rozděluje obchodní doložky do dvou základních skupin a z hlediska povinností prodávajícího b z hlediska zvoleného druhu dopravy zboží ad a Podle povinnosti prodávajícího jsou doložky rozděleny do 4 zásadně odlišných skupin první skupina s jedinou doložkou podle které prodávající připraví zboží k dodání ve svém závodě E Ze závodu EXW druhá skupina se třemi doložkami podle kterých je prodávající vyzýván dodat zboží dopravci jmenovanému kupujícím F doložky FCA FAS FOB třetí skupina se třemi doložkami podle kterých prodávající musí zajistit přepravní smlouvu aniž na sebe přijme nebezpečí ztráty nebo poškození zboží případně dodatečné náklady vzniklé

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/uvod.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • EXW - Ze závodu - O.T.E.C. CR s.r.o.
  Critical Control Points 7 9 2015 Nizozemí s BF Global Logistics Všechny aktuality Akce Všechny akce Návštěvnost 2272996 Úvodní strana Incoterms 2010 EXW Ze závodu Ex works Prodávající splní svou povinnost dodávky předáním zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě není zodpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím dopravu ani za proclení Tato doložka představuje minimální povinnosti a zodpovědnost prodávajícího a kupující nese všechny náklady a rizika vzniklá převzetím zboží ze závodu prodávajícího Pokud si strany přejí aby prodávající byl odpovědný za naložení na dopravní prostředek a aby nesl všechny náklady a rizika spojená s takovou nakládkou je třeba aby v tomto smyslu bylo znění kupní smlouvy výslovně upraveno Tato doložka by neměla být použita jestliže kupující nemůže provést přímo nebo nepřímo vývozní formality V takových případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko Její použití lze doporučit při obchodu kdy kupující platí předem nebo tam kde jsou navázány spolehlivé partnerské vztahy a nehrozí nebezpečí nezaplacení převzatého zboží Prodávající je povinen dodat zboží podle smluvních podmínek a prokázat to náležitým způsobem dát kupujícímu zboží k dispozici v ujednaném místě dodání nenaložené na dopravní prostředek nést všechna nebezpečí ztráty nebo poškození zboží dokud nebylo dodáno zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do okamžiku jeho dodání nést náklady na balení zboží nést náklady spojené s kontrolními úkony jakost hmotnost atd oznámit včas kupujícímu kdy a kde mu bude zboží dáno k dispozici poskytnout kupujícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv které se vystavují v zemi dodání a nebo původu a které kupující potřebuje pro vývoz nebo dovoz zboží a případně pro jeho průvoz kteroukoliv zemí poskytnout na žádost kupujícího potřebné informace za účelem obstarání pojiště Kupující je povinen zaplatit

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/exw-ze-zavodu.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • FCA - Vyplaceně dopravci - O.T.E.C. CR s.r.o.
  dopravním terminálu železniční terminál nákladové nádraží kontejnerový terminál nebo nádvoří víceúčelový zbožový terminál nebo jiné podobné přijímací místo Zvolené místo dodání je rozhodující pro určení odpovědnosti za nakládku a vykládku zboží v tomto místě Pokud dochází k dodávce v objektu prodávajícího je prodávající odpovědný za provedení nakládky ale pokud dochází k dodávce v jakémkoliv jiném místě prodávající není odpovědný za vykládku zboží Dopravce je každá osoba která se přepravní smlouvou zavazuje provést nebo zajistit provedení přepravy železniční silniční letecké námořní vnitrozemské vodní nebo v jejich kombinaci Pokud je nutná spolupráce prodávajícího při uzavření smlouvy s dopravcem prodávající může jednat na nebezpečí a náklady kupujícího Pokud kupující jmenuje jinou osobu než dopravce k převzetí zboží splní prodávající svou povinnost dodání jakmile dodá zboží této osobě Prodávající je povinen dodat zboží podle smluvních podmínek dopravci jmenovaného kupujícím nést všechny náklady týkající se zboží do okamžiku jeho dodání dopravci oznámit včas kupujícímu že zboží bylo dodáno pokud dopravce odmítne převzít zboží v dohodnutém čase je prodávající povinen kupujícího o tom vyrozumět obstarat na své vlastní nebezpečí a náklady vývozní licenci celní formality potřebné k vývozu a zaplatit clo daně a jiné úřední poplatky placené při vývozu na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony ověření jakosti hmotnosti atd opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu svědčící o dodání zboží do péče dopravce poskytnout kupujícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv které se vystavují v zemi dodání a nebo původu a které kupující může požadovat pro dovoz zboží a případně pro jeho průvoz kteroukoliv zemí poskytnout na žádost kupujícího potřebné informace za účelem obstarání pojištění nést nebezpečí až do místa a času dání zboží k dispozici Kupující je povinen převzít zboží a

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/fca-vyplacene-dopravci.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • FAS - Vyplaceně k boku lodi - O.T.E.C. CR s.r.o.
  veškeré náklady a nebezpečí ztráty a poškození zboží Prodávající musí odbavit zboží pro vývoz změna oproti Incoterms kde tak činil kupující Pokud si smluvní strany přejí aby zboží pro vývoz odbavil kupující je třeba aby v tomto smyslu uvedli jasné ustanovení v kupní smlouvě Tato doložka může být použita pouze pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu Prodávající je povinen dodat zboží podle smluvních podmínek obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré vývozní licence celní formality nebo jiná úřední povolení potřebné pro vývoz zboží dodat zboží k boku jmenované lodi v ujednaném přístavu stanoveném kupujícím k datu nebo ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě a způsobem obvyklým v přístavu nést náklady a zodpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží spojené s jeho dodáním k boku lodi zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby jeho dodání zaplatit clo daně a jiné poplatky jakož i náklady spojené s celním odbavením zboží při vývozu včas oznámit kupujícímu že zboží bylo dodáno k boku jmenované lodi na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony ověření jakosti hmotnosti atd opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu svědčící o dodání zboží k boku lodi v ujednaném místě poskytnout kupujícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v zemi nalodění a nebo původu které kupující může požadovat pro dovoz zboží případně pro jeho průvoz kteroukoliv jinou zemí poskytnout na žádost kupujícího potřebné informace za účelem obstarání pojištění Kupující je povinen zaplatit cenu podle kupní smlouvy a převzít zboží obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré dovozní licence celní formality nebo jiná úřední povolení potřebné pro dovoz zboží a v případě potřeby pro jeho průvoz jinou zemí uzavřít na vlastní náklady smlouvy o přepravě zboží

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/fas-vyplacene-k-boku-lodi.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • FOB - Vyplaceně loď - O.T.E.C. CR s.r.o.
  zboží od tohoto okamžiku FOB doložka vyžaduje aby prodávající odbavil zboží pro vývoz a je určena výlučně pro námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravu Pokud strany nehodlají dodat zboží přes zábradlí lodi měla by být použita doložka FCA Prodávající je povinen dodat zboží podle kupní smlouvy obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré vývozní licence celní formality nebo jiná úřední povolení potřebné pro vývoz zboží dodat zboží na palubu lodi jmenované kupujícím v ujednaném přístavu nalodění k datu nebo ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě a způsobem obvyklým v přístavu nést veškerá rizika ze ztráty nebo poškození zboží do doby kdy zboží přešlo zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby jeho přechodu přes zábradlí lodi ve sjednaném přístavu nalodění a zaplatit náklady ze celní formality potřebné pro vývoz zboží jakož i veškeré clo daně a jiné poplatky placené při vývozu zboží včas oznámit kupujícímu že zboží bylo dodáno na loď opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu svědčící o dodání zboží na loď v ujednaném místě na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony ověření jakosti hmotnosti atd poskytnout kupujícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v zemi nalodění a nebo původu které kupující může požadovat pro dovoz zboží případně pro jeho průvoz kteroukoliv jinou zemí poskytnout na žádost kupujícího potřebné informace za účelem obstarání pojištění Kupující je povinen zaplatit cenu podle kupní smlouvy a převzít zboží obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré dovozní licence celní formality nebo jiná úřední povolení potřebné pro dovoz zboží a v případě potřeby pro jeho průvoz jinou zemí uzavřít na vlastní náklady smlouvy o přepravě zboží z ujednaného přístavu lodění nést nebezpečí

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/fob-vyplacene-lod.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • CFR - Náklady a přepravné - O.T.E.C. CR s.r.o.
  pro námořní a vnitrozemskou vodní dopravu Pokud strany nemají v úmyslu dodání zboží přes zábradlí lodi měla by být použita doložka CPT Prodávající je povinen dodat zboží podle kupní smlouvy obstarat na vlastní nebezpečí a náklady veškeré vývozní licence celní formality nebo jiná úřední povolení potřebné pro vývoz zboží uzavřít za obvyklých podmínek a na vlastní náklady smlouvu o přepravě zboží do ujednaného přístavu určení obvyklou cestou námořní lodí nebo lodí vnitrozemské vodní cesty normálně používaného typu pro přepravu kontrahovaného zboží dodat zboží na palubu lodi v ujednaném přístavu nalodění k datu nebo ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě nést veškerá rizika ze ztráty nebo poškození zboží do doby kdy zboží přešlo zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění zaplatit všechny náklady spojené se zbožím do doby jeho přechodu přes zábradlí lodi ve sjednaném přístavu nalodění zaplatit přepravné a všechny ostatní náklady včetně nákladů za naložení zboží na palubu a veškeré výlohy za vyložení zboží v přístavu vykládky a zaplatit náklady ze celní formality potřebné pro vývoz zboží jakož i veškeré clo daně a jiné poplatky placené při vývozu zboží a pro průvoz zboží jinou zemí pokud podle přepravní smlouvy jdou na účet prodávajícího včas oznámit kupujícímu že zboží bylo dodáno na loď jakož i další potřebné údaje umožňující kupujícímu učinit opatření která jsou normálně potřebná pro převzetí zboží opatřit kupujícímu na svoje náklady obvyklý dopravní doklad důkaz o dodání nebo odpovídající elektronickou zprávu pro ujednaný přístav určení na vlastní náklady opatřit balení zboží a nést náklady spojené s kontrolními úkony ověření jakosti hmotnosti atd poskytnout kupujícímu na jeho žádost nebezpečí a náklady veškerou pomoc při obstarávání dokladů nebo odpovídajících elektronických zpráv vystavených nebo vydaných v zemi nalodění a nebo původu které kupující může požadovat pro dovoz zboží případně pro jeho průvoz kteroukoliv jinou zemí poskytnout na žádost kupujícího potřebné informace

  Original URL path: http://www.otec.cz/cs/incoterms-2010/cfr-naklady-a-prepravne.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive •