archive-cz.com » CZ » M » MTSLITOVEL.CZ

Total: 17

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • MTS a.s. Litovel / Odkazy
  Město Litovel oficiální stránky města Litovle

  Original URL path: http://www.mtslitovel.cz/odkazy.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • MTS a.s. Litovel / Provoz
  Uničovská byl v roce 2003 zřízen centrální dispečink kde je za využití dálkového přenosu dat zajišťován sběr a vyhodnocení údajů z technologických zařízení obou tepláren domovních předávacích stanic tepla a elektroměrů Dispečink přijímá případné požadavky odběratelů týkající se regulace dodávek energií také slouží jako kontaktní místo pro hlášení poruch a výpadků v dodávkách tepla a elektrické energie Výroba elektrické energie je zabezpečena čtyřmi kogeneračními jednotkami Kogenerační jednotka spaluje plynné palivo v pístovém motoru který pohání synchronní generátor na výrobu elektrické energie Kogenerační jednotka soustrojí plynový motor generátor má elektrický výkon 200 kW a tepelný výkon 300 kW Součástí každé kogenerační jednotky je blok výměníků Výměník voda voda slouží k využití tepla chladicí vody z motoru a oleje Výměník spaliny voda slouží k využití tepla z výfukových plynů Regulační systém kogeneračních jednotek umožňuje automatickou regulaci elektrického výkonu podle skutečného zatížení vnitřní rozvodné sítě Nasazení kogeneračních jednotek v takovém rozsahu bylo v té době v ČR ojedinělé proto bylo toto řešení vybráno jako demonstrační projekt Energetickou agenturou České republiky která současně poskytla dotaci na výstavbu Jednalo se o významnou ekologickou stavbu v oblasti ochrany ovzduší v okrese Olomouc neboť byl ukončen provoz uhelné kotelny spalující ročně 8 000 t hnědouhelného prachového uhlí

  Original URL path: http://www.mtslitovel.cz/provoz/unicovska.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MTS a.s. Litovel / Provoz
  nepřesahují 5 garantovaná životnost minimálně 30 roků což je velmi důležité v této lokalitě kde rozvody tepla byly každoročně zaplaveny spodní vodou V roce 2002 byla kotelna doplněna o kogenerační jednotky Současně s modernizací došlo ke zrušení koksových kotelen v ulici Kysucká a na poliklinice tyto objekty byly rovněž přes domovní předávací stanice napojeny na plynovou kotelnu Z této teplárny je prostřednictvím domovních předávacích stanic zásobováno deset bytových bloků poliklinika

  Original URL path: http://www.mtslitovel.cz/provoz/vitezna.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • MTS a.s. Litovel / Provoz
  teplovodem Tato výměníková stanice slouží pro zásobování teplem a teplou vodou celého sídliště Novosady Výměníková stanice Gemerská Zásobuje teplem a teplou vodou pět domů Okresního stavebního bytového družstva Olomouc se sídlem v Uničově Výměníková stanice Karla Sedláka Tato výměníková stanice slouží pro zásobování teplem a teplou vodou celého sídliště Karla Sedláka Je z ní napájeno sedm bloků domů Jedná se o největší výměníkovou stanici Městské teplárenské společnosti a s Litovel

  Original URL path: http://www.mtslitovel.cz/provoz/vymenik.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • NÁVOD NA POUŽITÍ ELEKTŘINY
  musí vyhovovat příslušným technickým normám Běžné ochranné prvky elektroinstalace nemusí vyhovovat spotřebičům s vyššími nároky na kvalitu elektřiny U spotřebičů obzvláště citlivých na kvalitu napětí proveďte instalaci vhodných ochranných zařízení Mezi tyto patří např počítače mikroprocesorová ovládání zvuková studia světelné regulátory Kupujte a k elektroinstalaci připojujte pouze bezpečné výrobky Při koupi spotřebiče se stáváte odpovědnými za jeho provoz Spotřebiče používejte pouze k těm účelům pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu Zřízení opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů včetně pohyblivých a prodlužovacích přívodů svěřte jen odborné firmě Zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí dětmi mentálně postiženými apod například zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů Chraňte i domácí zvířata před možným úrazem elektřinou Hrozí např při prokousnutí pohyblivého přívodu spotřebiče Závitové pojistky nesmíte vyměňovat za silnější ani je opravovat Ohrozili byste život svůj i ostatních Doporučujeme při bouřce odpojit spotřebiče vytažením vidlice přívodní šňůry ze zásuvky Dbejte na to aby Vaše elektroinstalace nebyla přetěžována a byla v pravidelných lhůtách revidována Charakter bezpečných výrobků Výrobek musí být kompletní Kryty a ovládací prvky nesmí chybět nebo být poškozené či uvolněné Žádné části výrobku nesmí být poškozené teplem zkroucené propálené zuhelnatělé apod Elektrické části výrobku nesmí přijít do styku s vodou pokud pro to nejsou určeny v návodu Pohyblivé a prodlužovací přívody musí být předepsaného provedení Jsou li podomácku vyrobené nepoužívejte je Doporučení při nákupu elektrospotřebiče Ověřte si zda spotřebič má na štítku údaj 230V nebo 230 400V a 50Hz má na štítku označení výrobce název nebo ochrannou známku je označen značkou CE nebo CCZ je od výrobce opatřen připojovací vidlicí Jinak musí připojení provést odborná firma je vybaven návodem na užívání v českém jazyce Seznamte se s ním před prvním zapnutím spotřebiče Uschovejte si doklady o koupi montáži a údržbě elektrospotřebiče V případě jakékoliv pochybnosti o

  Original URL path: http://www.mtslitovel.cz/sluzby/navod_el.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Litovel, sídliště Novosady
  Litovel sídliště Novosady

  Original URL path: http://www.mtslitovel.cz/reference/o_novosady1.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Litovel, sídliště Novosady
  Litovel sídliště Novosady

  Original URL path: http://www.mtslitovel.cz/reference/o_novosady2.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Litovel, sídliště Novosady
  Litovel sídliště Novosady

  Original URL path: http://www.mtslitovel.cz/reference/o_novosady3.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive