archive-cz.com » CZ » K » KOVOKUBU.CZ

Total: 180

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • LeanTek | KOVO Kubů, s.r.o. - Kovové regály, palety, kontejnery, dílenské vybavení a manipulační technika
  trubkového systému Stojan z trubkového systému Manipulační vozík z trubkového systému Regál z trubkového systému Pracovní stůl s osvětlením Pracovní stůl s osvětlením z trubkového systému Zástěna z trubkového systému 2 dílná zástěna z trubkového systému 3 dílná zástěna z trubkového systému 4 dílná zástěna z trubkového systému Pracovní stůl se šuplíkem z trubkového systému Manipulační vozík z trubkového systému Vozík na plastové bedny z trubkového systému Poptávkový formulář Jméno

  Original URL path: http://www.kovokubu.cz/index.php?categoryId=2207&id=18439&action=itemDetail&oid=3600914&nid=11078 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Trubkový systém | KOVO Kubů, s.r.o. - Kovové regály, palety, kontejnery, dílenské vybavení a manipulační technika
  Katalog Palety Regály Kontejnery a vozíky Manipulační vozíky a stojany Dílenské vybavení Ekologické hospodářství Ocelové konstrukce Zemědělské technologie Trubkový systém Napište nám Vaše jméno Email nebo telefonní číslo povinné Další informace Nechte prosím toto pole prázdné používá se pro ochranu

  Original URL path: http://www.kovokubu.cz/index.php?id=2207&action=detail&do=contactForm-form-submit&oid=3600914&nid=11078 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • KOVO Kubů, s.r.o. - Kovové regály, palety, kontejnery, dílenské vybavení a manipulační technika
  vozíky a stojany Dílenské vybavení Ekologické hospodářství Ocelové konstrukce Zemědělské technologie Trubkový systém Napište nám Vaše jméno Email nebo telefonní číslo povinné Další informace Nechte prosím toto pole prázdné používá se pro ochranu proti spamu povinné 2016 KOVO Kubů s

  Original URL path: http://www.kovokubu.cz/index.php?nid=11078&lid=cs&oid=2701525 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Aktuality | KOVO Kubů, s.r.o. - Kovové regály, palety, kontejnery, dílenské vybavení a manipulační technika
  Regály Kontejnery a vozíky Manipulační vozíky a stojany Dílenské vybavení Ekologické hospodářství Ocelové konstrukce Zemědělské technologie Trubkový systém Napište nám Vaše jméno Email nebo telefonní číslo povinné Další informace Nechte prosím toto pole prázdné používá se pro ochranu proti spamu

  Original URL path: http://www.kovokubu.cz/index.php?nid=11078&lid=cs&oid=2701534 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • KOVO Kubů, s.r.o. - Kovové regály, palety, kontejnery, dílenské vybavení a manipulační technika
  dodání které od něho na základě smlouvy přijal Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení Kupující bere na vědomí že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno opotřebeno či částečně spotřebováno vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám Kupující bere na vědomí že dle ustanovení 1837 obč zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o poskytování služeb jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy o dodávce zboží nebo služby jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy o dodání alkoholických nápojů jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele o dodávce zboží které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu o dodávce zboží které podléhá rychlé zkáze jakož i zboží které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů o dodávce zboží v uzavřeném obalu které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu pokud porušil jejich původní obal o dodávce novin periodik nebo časopisů o ubytování dopravě stravování nebo využití volného času pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy Ochrana osobních údajů a závěrečná ustanovení Kupující zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu dává souhlas ke zpracování a použití svých osobních údajů obsažených v tomto objednávkovém formuláři prodávajícím při jeho obchodní činnosti a to v rámci informačního systému spotřebitelů sloužícího k evidenci nákupů zboží kupujícím jako předpokladu pro poskytování výhod z programu výhod spotřebitelů k zasílání požadovaného příslušenství a doplňků zboží k zasílání informací o nových typech zboží a o servisních a jiných službách Respektujeme vaše soukromí tyto data chráníme před zneužitím jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům a třetím stranám Jakoukoli odchylku od těchto obchodních podmínek musí prodávající a kupující spotřebitel dohodnout písemnou formou a to ještě před zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy vzniklé v rámci internetového prodeje prodávajícího mezi prodávajícím a kupujícím což kupující v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněného objednávkového formuláře Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1 1 2014 zpět nahoru Reklamační řád Platnost Tento reklamační řád platí pro zboží nakoupené v internetovém obchodě KOVO Kubů s r o s účinností od 1 1 2014 Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle platného zákona na ochranu spotřebitele a vztahuje se na zboží jenž bylo zakoupeno na KOVO Kubů s r o a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době Ke každému zboží je přikládána faktura která slouží zároveň jako záruční list potvrzení pokud tento doklad není přiložen přímo od výrobce Převzetím zboží od dopravce zákazník souhlasí se záručními podmínkami Pokud zákazník zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím v druhu nebo množství nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad je povinen ihned nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží informovat naše pracovníky Pokud tak neučiní vystavuje se nebezpečí že mu pozdější případná reklamace nebude uznána Reklamační podmínky Kupující má právo uplatnit odpovědnost za vady do 12 měsíců od převzetí zboží Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít Zjistí li kupující při převzetí zboží vady musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží název výrobku reklamované množství popis závady a návrh na vyřízení reklamace Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady včetně záruční odpovědnosti prodávajícího uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese KOVO Kubů s r o obec Vojtanov Zelený Háj č 1 350 02 Cheb K reklamovanému zboží se přikládá doklad o prokázání uzavření kupní smlouvy záruční list potvrzení výrobce byl li se zbožím dodán průvodku s přesným popisem závad a jejich projevů Reklamované zboží v záruční lhůtě posílejte k reklamaci kompletní kabely zdroje manuály CD ROM atd mechanicky nepoškozené a pokud možno zabalené v originálním obalu V případě reklamace nás můžete kontaktovat viz Kontakt Záruční podmínky Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanovením 2095 2117 a 2165 2174 občanského zákoníku Tyto jsou níže podrobně specifikovány Práva z vadného plnění Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců toto bude vyznačeno v prodejním dokladu Je li na prodávané věci na jejím obalu v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba po kterou lze věc použít použijí se ustanovení o záruce za jakost viz záruka za jakost Požádá li o to kupující potvrdí mu prodávající v písemné formě dále jen potvrzení v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění Prodávající má povinnosti z vadného plnění

  Original URL path: http://www.kovokubu.cz/index.php?nid=11078&lid=cs&oid=3636348 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • KOVO Kubů, s.r.o. - Kovové regály, palety, kontejnery, dílenské vybavení a manipulační technika
  2140x1570 x1150 2140x1070 x1150 2140x1570 x1150 Obsah l 600 900 600 900 600 900 Hmotnost kg 193 247 160 208 202 260 Nosnost kg 800 1 000 800 1 000 800 1 000 Cena bez DPH Kč 12 158 13 485 13 450 14 280 14 320 14 980 Katalogové číslo 075016 075017 075018 075019 075020 075021 zpět nahoru K02 Výklopný kontejner pro odpad KVJ především pro manipulaci s kovovým a ostatním tuhým odpadem vlastní přeprava se realizuje vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem vyklápět lze pouze pomocí jeřábu Rozměry d x š x v mm 1500x1350x690 1260x800x800 1037x680x660 Obsah l 1 000 650 250 Hmotnost kg 120 90 52 Nosnost kg 1 500 1 000 800 Cena bez DPH Kč 8 737 8 150 7 680 Katalogové číslo B 075011 B 075011a B 075011b zpět nahoru K03 Výklopný kontejner pro odpad KV 1000 ruční ovládání manipulace vysokozdvižným vozíkem vyklápění se provádí ručně bez úprav vysokozdvižného vozíku možnost provedení s koly Rozměry d x š x v mm 1650x1320x980 1650x1320x1220 s koly Obsah l 1 000 1 000 Hmotnost kg 120 120 Nosnost kg 1 200 1 200 Cena bez DPH Kč 9 980 10 968 Katalogové číslo B 075008 B 075008a zpět nahoru K04 Kontejnery vozíky na třísky kovové kontejnery na třísky s vestavěným sítem a výpustným kohoutem prooddělení pevných látek a kapalin vodotěsně svařovaná otevřená nádoba spojená pomocí točné osy s podvozkem 2 manipulační rukojeti objem 200 400 600 l povrchová úprava vrchní syntetická barva modrá RAL 5015 standard nebo kadmiová žluť RAL 1004 pojezdová kola 1 řídící 2 pevná 250 l 2 otočná 2 pevná 400 l 600 l průměr x šířka kol 200 x 50 mm plnopryžová uložení na jehlových ložiskách Objem l 250 400 600 Nosnost kg 600 600 600 Délka x šířka mm 1 170 x

  Original URL path: http://www.kovokubu.cz/index.php?nid=11078&lid=cs&oid=2701517 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • KOVO Kubů, s.r.o. - Kovové regály, palety, kontejnery, dílenské vybavení a manipulační technika
  patří ocelové trubky spojnice a válečkové tratě Pomocí těchto a dalších komponentů se nejčastěji sestavují spádové regály frontální zásobníky pojízdné regály přepravní vozíky pracovní stoly montážní linky aj Geniální jednoduchost systému LeanTek umožňuje rychlou a nenákladnou realizaci kaizen nápadů Individuální zakázky sjednávejte na telefonu 602 490 394 Menu Individuální zakázky Katalog Palety Regály Kontejnery a vozíky Manipulační vozíky a stojany Dílenské vybavení Ekologické hospodářství Ocelové konstrukce Zemědělské technologie Trubkový systém

  Original URL path: http://www.kovokubu.cz/index.php?nid=11078&lid=cs&oid=3934388 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Mapa stránek | KOVO Kubů, s.r.o. - Kovové regály, palety, kontejnery, dílenské vybavení a manipulační technika
  Ceník Aktuality Obchodní podmínky a reklamační řád Kontakt Kontejnery a vozíky prázdná stránka Mapa stránek Prohlášení o přístupnosti Individuální zakázky Trubkový systém Informační deska Menu Individuální zakázky Katalog Palety Regály Kontejnery a vozíky Manipulační vozíky a stojany Dílenské vybavení Ekologické hospodářství Ocelové konstrukce Zemědělské technologie Trubkový systém Napište nám Vaše jméno Email nebo telefonní číslo povinné Další informace Nechte prosím toto pole prázdné používá se pro ochranu proti spamu povinné

  Original URL path: http://www.kovokubu.cz/index.php?do=contactForm-form-submit&nid=11078&lid=cs&oid=3569990 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •