archive-cz.com » CZ » K » KCAS.CZ

Total: 79

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • překážek pro řízený protlak detekce vodou porušených míst stavebních konstrukcí kontrola zhutnění posuzování hloubky a integrity pilot diagnostika mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů geofyzikální průzkum tunelu Průzkum základových poměrů na staveništi Průzkum základových poměrů na staveništi s použitím geofyzikálních metod má jako nosnou metodu GEORADAR jímž lze sledovat horninová rozhraní a vrstvy a zjistit přítomnost nehomogenit a porušených nebo zvodnělých míst která by mohla mít vliv na projektovanou stavbu

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/stavebni_geologie/pruzkum%20zakladovych%20pomeru%20na%20stavenisti (2016-05-01)
  Open archived version from archive • kontrola zhutnění posuzování hloubky a integrity pilot diagnostika mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů geofyzikální průzkum tunelu Zjišťování příčin statických poruch budov a způsobu založení Zjišťování příčin statických poruch budov a způsobu založení často znamená získávat údaje v zastavěném prostoru a z podloží již existujících objektů Prakticky jediná geofyzikální metoda která je toho schopna je GEORADAR Pomocí něj je možné zjistit tvar a hloubku základových prvků i nehomogenity a poruchy

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/stavebni_geologie/zjistovani%20pricin%20statickych%20poruch%20budov%20a%20zpusobu%20zalozeni (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • sítí detekce překážek pro řízený protlak detekce vodou porušených míst stavebních konstrukcí kontrola zhutnění posuzování hloubky a integrity pilot diagnostika mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů geofyzikální průzkum tunelu Detekce podzemních prostor a sklepů Detekce podzemních prostor a sklepů jsou úkoly důležité pro stanovení postupu při dalších činnostech v dříve zastavěných nebo poddolovaných územích Pomocí GEORADARU je možné potvrdit nebo vyloučit existenci podpovrchových dutin určit jejich polohu rozměry a charakter

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/stavebni_geologie/detekce%20podzemnich%20prostor%20a%20sklepu (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • konstrukcí a stavu předpínacích kabelů geofyzikální průzkum tunelu Detekce inženýrských sítí detekce překážek pro řízený protlak Detekce inženýrských sítí a jiných překážek staré základy a zdi stavební suť balvany skalní podloží apod pro protlaky je prováděna podrobným měřením GEORADAREM V zájmovém prostoru je možné ověřit existenci sítí uvedených v mapách upřesnit jejich polohu a hloubku doplnit mapu o sítě v ní nezakreslené neznámé a opuštěné a o jiné překážky a

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/stavebni_geologie/detekce%20inzenyrskych%20siti_detekce%20prekazek%20pro%20rizeny%20protlak (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • podzemních prostor a sklepů detekce inženýrských sítí detekce překážek pro řízený protlak detekce vodou porušených míst stavebních konstrukcí kontrola zhutnění posuzování hloubky a integrity pilot diagnostika mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů geofyzikální průzkum tunelu Detekce vodou porušených míst stavebních konstrukcí Detekce vodou porušených míst stavebních konstrukcí se provádí pomocí GEORADARU Výsledkem je zjištění cest průsaků vody z horninového prostředí do konstrukce a dále uvnitř ní případně i určení zdroje

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/stavebni_geologie/detekce%20vodou%20porusenych%20mist%20stavebnich%20konstrukci (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • založení detekce podzemních prostor a sklepů detekce inženýrských sítí detekce překážek pro řízený protlak detekce vodou porušených míst stavebních konstrukcí kontrola zhutnění posuzování hloubky a integrity pilot diagnostika mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů geofyzikální průzkum tunelu Kontrola zhutnění Kontrola zhutnění vrstev zemin je prováděna GEORADAREM a určuje míru zhutnění prostřednictvím sledování změn mocnosti jednotlivých vrstev Kromě toho lze ve zhutněných vrstvách detekovat případný výskyt nehomogenit a cizích objektů Na

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/stavebni_geologie/kontrola%20zhutneni (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • a integrity pilot Posuzování hloubky a integrity pilot a štěrkových pilířů se provádí velmi detailním měřením GEORADAREM Kromě určení délky piloty nebo pilíře je možné určit tvar a vnitřní strukturu polohu výztuže a dále nehomogenity v materiálu a poruchy integrity Posuzování hloubky a integrity pilot Georadarové proměření piloty Lokalizace poruchy v pilotě Při kontrole integrity pilot byla zjištěna anomálie a následně vrtem objevena dutina v pilotě Určení tvaru štěrkopískové piloty

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/stavebni_geologie/posuzovani%20hloubky%20a%20integrity%20pilot (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů geofyzikální průzkum tunelu Diagnostika mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů Diagnostika nekovových mostních konstrukcí a stavu předpínacích kabelů je založena na vyhodnocení velmi podrobného měření GEORADAREM Je možné určit tvar a rozměr jednotlivých konstrukčních prvků a jejich vnitřní stavbu a lokalizovat v nich nehomogenity pórovitá zvodnělá a prosolená místa apod a také zjistit výskyt prasklin i skrytých U předpínacích kanálků se zjišťuje jejich poloha

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/stavebni_geologie/diagnostika%20mostnich%20konstrukci%20a%20stavu%20predpinacich%20kabelu (2016-05-01)
  Open archived version from archive