archive-cz.com » CZ » K » KCAS.CZ

Total: 79

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • archeologie mapování hydrogeologických struktur vyhledávání starých říčních koryt sledování proudění podzemní vody vyhledávání zvodnělých ploch detekce hladiny podzemní vody Vyhledání zvodnělých poloh Zvodnělé polohy do větších hloubek lze sledovat a mapovat metodou vertikálního elektrického sondování V menších hloubkách je možné totéž provést daleko detailněji a kvalitněji pomocí GEORADARU poněvadž zvodnělé vrstvy a polohy specifickým způsobem mění frekvenční charakteristiku signálu Na obrázcích je uveden příklad vymezení detekce zájmového území s ukázkou

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/hydrogeologie/vyhledavani%20zvodnelych%20ploch (2016-05-01)
  Open archived version from archive • geologie archeologie mapování hydrogeologických struktur vyhledávání starých říčních koryt sledování proudění podzemní vody vyhledávání zvodnělých ploch detekce hladiny podzemní vody Detekce hladiny podzemní vody Pomocí GEORADARU je možná přímá detekce hladiny podzemní vody Pro velkoplošné mapování nebo velké hloubky kde je použití georadaru nevýhodné nebo nemožné lze ke sledování hladiny podzemní vody použít vertikální elektrické sondování VES Na obrázku je detekována voda v hloubce 1 2 m Projevuje se v

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/hydrogeologie/detekce%20hladiny%20podzemni%20vody (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • úniků a rozsahu kontaminace zjišťování korozivity horninového prostředí mapování kořenových systémů nedestruktivní testování stavu dřevin Zjišťování vlivu důlní činnosti na horninové prostředí Vlivy důlní činnosti na horninové prostředí jsou velmi různorodé proto lze podle situace použít i různé geofyzikální metody Pro podrobné mapování zvláště v případě kdy se jedná o mělké poddolování které může způsobit porušení povrchu a ohrozit lidi a stavby je vhodné použití GEORADARU Jím lze přímo detekovat

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/zivotni_prostredi/zjistovani%20vlivu%20dulni%20cinnosti%20na%20horninove%20prostredi (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • těsnosti izolační fólie na skládkách mapování úniků a rozsahu kontaminace zjišťování korozivity horninového prostředí mapování kořenových systémů nedestruktivní testování stavu dřevin Kontrola těsnosti izolační fólie na skládkách Izolační fólie v podloží skládek musí těsnit aby nedocházelo k únikům škodlivých látek ze skládky Ke kontrole těsnosti fólie je vypracován kontrolní systém s použitím systému uzemnění pod fólií a snímáním elektrického potenciálového pole vytvořeného tímto uzemněním Systém umožňuje lokalizovat porušení fólie již

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/zivotni_prostredi/kontrola%20tesnosti%20izolacni%20folie%20na%20skladkach (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • kořenových systémů nedestruktivní testování stavu dřevin Mapování úniků a rozsahu kontaminace Mapování úniků škodlivých látek a rozsahu kontaminace horninového prostředí je velmi složitá problematika vzhledem k různorodosti podmínek a charakteru možných kontaminantů Proto je i stanovení metodiky geofyzikálního průzkumu individuální případ od případu Obecně je snazší sledování úniků elektricky vodivých látek kyseliny zásady jejich soli které výrazně mění vlastnosti horninového prostředí a lze je zachytit variantami geoelektrických metod i georadarem

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/zivotni_prostredi/mapovani%20uniku%20a%20rozsahu%20kontaminace (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • rozsahu kontaminace zjišťování korozivity horninového prostředí mapování kořenových systémů nedestruktivní testování stavu dřevin Zjišťování korozivity horninového prostředí Požadavek zjišťování korozivity horninového prostředí je dán státní normou a sestává z určení elektrického odporu v příslušné hloubce pomocí měření vertikálního elektrického sondování a zjištění směru a intenzity bludných elektrických proudů v témže místě směrovým měřením spontánní polarizace načež je provedeno zatřídění do kategorie korozivity podle téže normy Na obrázku je zachycen časový

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/zivotni_prostredi/zjistovani%20korozivity%20horninoveho%20prostredi (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • kořenových systémů nedestruktivní testování stavu dřevin Mapování kořenových systémů Mapování kořenových systémů stromů je požadavek vzešlý z lesnické výzkumné sféry nicméně aplikace je možná i ve stavebnictví vliv kořenových systémů na stavby a jejich podloží nebo naopak stanovení vlivu stavebního zásahu na blízké stromy Provádí se velmi hustým měřením GEORADAREM jehož výsledky umožňují sestavit podrobný plán kořenového systému a zjistit rozložení kořenů v prostoru i jejich vzájemné vztahy v rámci

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/zivotni_prostredi/mapovani%20korenovych%20systemu (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • archeologie zjišťování vlivu důlní činnosti na horninové prostředí kontrola těsnosti izolační fólie na skládkách mapování úniků a rozsahu kontaminace zjišťování korozivity horninového prostředí mapování kořenových systémů nedestruktivní testování stavu dřevin Nedestruktivní testování stavu dřevin Nedestruktivní testování stavu dřevin a dřevěných výrobků sloupů trámů apod se provádí velmi detailním měřením GEORADAREM přímo na kmeni nebo větvích resp sloupech a trámech Pomocí měření lze zjistit vnitřní stav stromu tj vymezit dutiny praskliny

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/zivotni_prostredi/nedestruktivni%20testovani%20stavu%20drevin (2016-05-01)
  Open archived version from archive