archive-cz.com » CZ » K » KCAS.CZ

Total: 79

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • nabitého tělesa NT metoda spontánní polarizace metoda velmi dlouhých vln VDV metoda odporového profilování OP magnetometrie Magnetometrie Metoda vychází z těchto principů je měřením absolutních hodnot intenzity magnetického pole Země Změny intenzity pole se využívají k detekci objektů s ano málními magnetickými vlastnostmi Jedná se o bazické horninové typy a o některé typy zrudnění a také o železné předměty cihly keramiku apod To umožňuje využívat magnetometrická měření také při pyrotechnickém

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/metody_pruzkumu/magnetometrie (2016-05-01)
  Open archived version from archive • smykové plochy Za dobrou reflexní odezvou smykových ploch stojí změny objemové hustoty a napětí uvnitř horninového prostředí Výstupem měření jsou geologicko geofyzikální řezy zachycující stav a míru porušení svahu Na základě geologických a geofyzikálních dat lze sestavit dynamický model sesuvného území Na obrázku je dynamický model z lokality Šternberk kde vlivem degradace horninového prostředí dochází k uvolňování větších skalních bloků a rozvíjení sesuvů Vlastní sesuv je založen v hlubokém zvětrání

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/geologie/sesuvy_posuzovani%20stability%20svahu (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • stavební geologie archeologie sesuvy posuzování stability svahů mapování dna vodních toků a nádrží průzkum mělkých ložisek paleoreliéfy mapování pokryvných útvarů Mapování dna vodních toků a nádrží Mapování dna vodních toků nádrží a řek se provádí GEORADAREM z loďky nebo voru plovoucího napříč nádrží Výstupem je spojitý časový záznam na kterém je možno sledovat hloubku a průběh dna Současně se získávají údaje o stavbě blízkého podloží Příklad řezu vodním korytem s

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/geologie/mapovani%20dna%20vodnich%20toku%20a%20nadrzi (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • stability svahů mapování dna vodních toků a nádrží průzkum mělkých ložisek paleoreliéfy mapování pokryvných útvarů Průzkum mělkých ložisek Průzkum mělkých ložisek je zaměřen hlavně na vyhledávání suroviny stanovení jejího rozsahu a množství V případě vápencových lomů lze stanovit i míru

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/geologie/pruzkum%20melkych%20lozisek (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • útvarů patří k nejzákladnějším úkolům povrchové geofyziky Jejím cílem je stanovit mocnost pokryvu míru zvětrání horninového prostředí respektive hloubku a průběh povrchu neporušeného skalního podloží Současně lze detekovat paleoreliéfy jako např koryta řek kvartérní deprese a pohřbená geologická tělesa Mapování kvartérních útvarů lze provádět různými metodami Spojité sledování formou časového řezu umožňuje metoda GEORADAR V kombinaci s měřením VES DEMP a MRS lze získat velmi podrobný geologicko geofyzikální řez Kromě

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/geologie/paleoreliefy_mapovani%20pokryvnych%20utvaru (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • vody vyhledávání zvodnělých ploch detekce hladiny podzemní vody Mapování hydrogeologických struktur K regionálnímu mapování hydrogeologických struktur se používá hlavně metoda vertikálního elektrického sondování VES Na lokální úrovni vyhledání konkrétního vodního zdroje lze opět využít VES dále metodu velmi dlouhých vln a v případě mělčího zdroje je velmi výhodné použití GEORADARU pro jeho schopnost přímo detekovat hladinu podzemní vody a rozlišit zvodnělé vrstvy Na obrázku je zachycen vertikální řez horninovým prostředím

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/hydrogeologie/mapovani%20hydrogeologickych%20struktur (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • vody vyhledávání zvodnělých ploch detekce hladiny podzemní vody Vyhledávání starých říčních koryt Velkoplošné vyhledání starých říčních koryt slepých ramen a tůní lze provést elektrickým profilováním a sondováním jímž se orientačně určí průběh rozsah a hloubka těchto struktur a charakter jejich výplně K podrobnému mapování je vhodné použít GEORADAR jímž je možné spojitě sledovat tvar dna koryta jeho hloubku a detailně rozčlenit jeho výplň Na příkladu je zachycen průběh starého říčního

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/hydrogeologie/vyhledavani%20starych%20ricnich%20koryt (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • vyhledávání zvodnělých ploch detekce hladiny podzemní vody Sledování proudění podzemní vody Směr proudění podzemní vody je možné určit měřením metodou spontánní polarizace Přitom se mapují filtrační elektrické potenciály které vznikají při pohybu vody prostředím pórovitých sedimentů Na obrázku je příklad určení míst průsaku v prostoru pravobřežního zavázání jezu ve Spytihněvi Zde bylo kombinací měření GEORADAREM spontánní polarizací a VES zjištěno že voda z řeky Moravy prosakuje z vyšší úrovně nad

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/hydrogeologie/sledovani%20proudeni%20podzemni%20vody (2016-05-01)
  Open archived version from archive