archive-cz.com » CZ » K » KCAS.CZ

Total: 79

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • mnohaelektrodovým systémem multikabel metoda mělké refrakční seismiky metoda nabitého tělesa NT metoda spontánní polarizace metoda velmi dlouhých vln VDV metoda odporového profilování OP magnetometrie Metoda dipólového elektromagnetického profilování DEMP Měření vychází z těchto principů používá aktivního zdroje elektromagnetických vln který vysílá směrovaný signál do země a přijímá jeho odezvu Tak je možné velmi podrobně a rychle získat snímek fyzikálního stavu horninového masívu a z něj usuzovat na změny litologie hornin

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/metody_pruzkumu/metoda_dipoloveho_elektromagnetickeho_profilovani (2016-05-01)
  Open archived version from archive • elektrického sondování VES Měření vychází z těchto principů je založena na zjišťování měrného elektrického odporu hornin pomocí stejnosměrného proudu Ten se do země zavádí párem elektrod a jiným párem elektrod se snímá rozdíl potenciálů Jelikož hloubka průniku proudu závisí na vzdálenosti proudových elektrod je možné jejich po stupným vzdalováním získat sondážní křivku tj závislost naměřených hodnot měrného elektrického odporu na hloubce Interpretací série křivek pak získáme řez horni novým prostředím

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/metody_pruzkumu/metoda_vertikalniho_elektrickeho_sondovani (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • linie se vzájemnou vzdáleností několik metrů Elektrody jsou propojeny kabelovými sekcemi a celý systém je řízen aparaturou která podle zadaného schématu postupně spíná jednotlivé elektrody jako proudové a potenční To umožňuje postupně získat data pro klasické čtyřelektrodové profilování pro běžné ver tikální elektrické sondování i pro méně obvyklá schémata jako je mnohoelektrodové profilování různé profilové i sondovací kombinace pólů a dipólů atd to vše naráz při jedné akci sběru dat

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/metody_pruzkumu/sber_geoelektrickych_dat_mnohaelektrodovym_systemem (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • dipólového elektromagnetického profilování DEMP metoda vertikálního elektrického sondování VES sběr geoelektrických dat mnohaelektrodovým systémem multikabel metoda mělké refrakční seismiky metoda nabitého tělesa NT metoda spontánní polarizace metoda velmi dlouhých vln VDV metoda odporového profilování OP magnetometrie Metoda mělké refrakční seismiky Měření vychází z těchto principů v této metodě jde o rozlišení hornin a jejich fyzikál ního stavu na základě rozdílů v elastických vlastnostech Konkrétním měřeným parametrem je rychlost šíření po

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/metody_pruzkumu/metoda_melke_refrakcni_seismiky (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • tvar a elektrickou vodivost popřípadě zkoumat vodivou souvislost s jinými objekty Při měření se do zkoumaného objektu zavádí elektrický proud pomocí uzemněné proudové elektrody přičemž druhá proudová elektroda je umístěna ve velké vzdálenosti mimo proměřovaný prostor Vlastním měřením se snímá potenciál takto vytvořeného elektrického pole Velikost potenciálu a tvar izolinií pak umožňují stanovit rozsah a tvar zkoumaného tělesa a jeho spojení s jinými tělesy Metoda je použitelná i pro stanovení

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/metody_pruzkumu/metoda_nabiteho_telesa (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • NT metoda spontánní polarizace metoda velmi dlouhých vln VDV metoda odporového profilování OP magnetometrie Metoda spontánní polarizace Metoda vychází z těchto principů využívá měření přirozených elektrických proudů v zemi které jsou vyvolány elektrochemickou aktivitou některých minerálů sulfidy grafit což umožňuje výskyt takových minerálů zjistit a mapovat Další možností je sledování filtračních potenciálů vzniklých při proudění podzemní vody pórovitým horninovým prostředím tak je možno zjistit směr proudění podzemní vody místa úniků

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/metody_pruzkumu/metoda_spontanni_polarizace (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • seismiky metoda nabitého tělesa NT metoda spontánní polarizace metoda velmi dlouhých vln VDV metoda odporového profilování OP magnetometrie Metoda velmi dlouhých vln VDV Metoda vychází z těchto principů používá elektromagnetického signálu navigačních vysílačů s frekvencí prvních desítek kHz Tento signál se šíří na velké vzdálenosti od vysílačů a proniká do horninového masívu do hloubek až kolem sto metrů Přitom je jeho charakter pozměňo ván a ovlivňován geologickými nehomogenitami Prostřednictvím měření

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/metody_pruzkumu/metoda_velmi_dlouhych_vln (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • nabitého tělesa NT metoda spontánní polarizace metoda velmi dlouhých vln VDV metoda odporového profilování OP magnetometrie Metoda odporového profilování OP Metoda vychází z těchto principů je založena na zjišťování měrného elektrického odporu hornin pomocí stejnosměrného proudu Ten se do země zavádí párem elektrod a jiným párem elektrod se snímá rozdíl potenciálů Oba páry elektrod na profilu udržují stálou vzdálenost čímž je zajištěn stálý hloubkový dosah měření Výsledkem je křivka změn

  Original URL path: http://www.kcas.cz/?page=geofyzika/metody_pruzkumu/metoda_odporoveho_profilovani (2016-05-01)
  Open archived version from archive