archive-cz.com » CZ » E » EBTSERVIS.CZ

Total: 335

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Školení PO
  ochrana pro zaměstnance Požární ochrana pro požární preventivní hlídky Požární ochrana pro preventisty požární ochrany Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace Líbí se Vám toto Tweetněte to svým následovníkům Více z této kategorie Školení Ekologie Termíny školení zpátky nahoru Produkty a služby BOZP Požární ochrana Ekologie Akademie Nahoru Tvorba www grafik reklama cz Copyright

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-53-26/skoleni-po (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Školení Ekologie
  zmenšit velikost písma zvětšit velikost písma Tisk Email Školení Ekologie Bezpečnost práce pro zaměstnance pracující s chemickými látkami Cíl Seznámit účastníky s nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky směsmi požadavky právních a ostatních předpisů a aktualitami v dané oblasti Určeno Zaměstnancům organizace pracující s chemickými látkami Délka trvání 1 den Obsah Seznámení se základními pojmy a kategoriemi chemických látek a přípravků směsí Správná interpretace značení látek a informací uvedených v bezpečnostních listech Základy předlékařské první pomoci Seznámení s právními a ostatními předpisy včetně dokumentace směrnice nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky směsmi pro firmu Praktická prohlídka pracoviště Požadavek Zákon č 356 2003 Sb ve znění pozdějších předpisů Nařízení ES č 1272 2008 ES č 453 2010 ES č 1907 2006 v platných zněních v s 3101 Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace Líbí se Vám toto Tweetněte to svým následovníkům Více z této kategorie Školení BOZP Školení PO zpátky nahoru Produkty a služby BOZP Požární ochrana Ekologie Akademie Nahoru Tvorba www grafik reklama cz Copyright BT Servis 2016 All rights reserved Custom Design by Youjoomla com YJSimpleGrid Joomla Templates Framework official website

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-53-26/skoleni-ekologie (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Poptávka služeb
  služeb Objednávka newsettleru Média Napsali o nás Fotogalerie Kontakt Poptávka služeb Jméno Příjmení Ulice Město PSČ Telefon E mail Firma Zpráva Opište kód Powered by ChronoForms ChronoEngine com Produkty a služby BOZP Požární ochrana Ekologie Akademie Nahoru Tvorba www grafik reklama cz Copyright BT Servis 2016 All rights reserved Custom Design by Youjoomla com YJSimpleGrid Joomla Templates Framework official website Poptávka služeb Home Kdo jsme Naše hodnoty O nás Odborná

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-06-11-11-38-38/poptavka-sluzeb?view=form (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Pracovní úraz na pracovní cestě
  jakoukoliv jinou činnost kterou zaměstnanec v průběhu pracovní cesty vykoná na příkaz zaměstnavatele popřípadě i činnost kterou vykoná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy Zde je nutné zdůraznit že se jedná o činnosti ke kterým nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nekoná proti výslovnému zákazu zaměstnavatele Nelze však za plnění pracovních úkolů nebo úkony v přímé souvislosti s ním považovat veškerou činnost zaměstnance na pracovní cestě Pro názornost uvádíme některé specifické případy pracovní cesty CESTA K DOPRAVNÍMU PROSTŘEDKU Cesta z bydliště zaměstnance k dopravnímu prostředku auto vlak autobus letadlo a zpět která končí vstupem do dopravního prostředku popř vstupem do nádražní či letištní haly je považována za cestu do zaměstnání a zpět Úraz který se při ní přihodí NENÍ pracovním úrazem CESTA DOPRAVNÍM PROSTŘEDKEM Cesta dopravním prostředkem z obce bydliště do místa které je místem pracovní cesty a zpět je považována za úkon nutný před počátkem práce nebo jejím skončení a tedy úkon v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů Úraz který se při ní přihodí JE považován za pracovní úraz CESTA Z MÍSTA UBYTOVÁNÍ NA MÍSTO URČENÉ K PLNĚNÍ PRACOVNÍCH ÚKOLŮ Pokud se zaměstnanec v místě obci kde bude vykonávat činnost která je předmětem pracovní cesty nejdříve ubytuje v hotelu penzionů nebo jiné ubytovací zařízení končí úkon nutný před počátkem práce vstupem do místa ubytování Následná cesta na pracoviště která končí vstupem do budovy určené k plnění pracovních úkolů a cesta zpět do místa ubytování je v praxi považována za cestu do zaměstnání a zpět Úraz který se při ní přihodí NENÍ pracovním úrazem K uvedené problematice bylo vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR pod spisovou zn Cdo 4834 2010 Ohodnotit tuto položku 1 2 3 4 5 1 Hlasovat Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-06-18-12-35-20/item/168-pracovni-uraz-na-pracovni-ceste (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Archivace záznamů o školení BOZP
  kterým byly tyto osobní údaje shromážděny Jakmile účel zpracování těchto údajů pomine měly by být zlikvidovány Pro zmíněný účel je možné uchovávat ty dokumenty z problematiky BOZP a PO které mohou zaměstnavateli umožnit ve sporu hájit svá práva a oprávněné zájmy S ohledem na 3letou promlčecí lhůtu lze považovat za přijatelné uchování dokumentů za tímto účelem po dobu až 5 let Pozn Je nutné vzít v úvahu fakt že žaloba může být žalovanému zaměstnavateli doručena i několik měsíců po uplynutí promlčecí lhůty Po uplynutí doby 5 let se doporučuje uchovávat pouze ty dokumenty u kterých to výslovně vyžadují právní předpisy Výše uvedené ale neznamená že by mohl být osobní spis uchováván po tuto dobu v celém rozsahu Zaměstnavatel by měl při skončení pracovněprávního vztahu seskartovat ty dokumenty údaje které by pro případný spor nepotřeboval Jedná se např o kopie osobních dokladů profesní životopis či jiné obdobné dokumenty přesný výčet neexistuje a uchovávat pouze nezbytně nutné dokumenty pro tohoto účelu zpracování osobních údajů POVINNÝ REŽIM UCHOVÁVÁNÍ SPECIFICKÝCH DOKUMENTŮ U specifických dokumentů stanovují zvláštní právní předpisy jejich minimální dobu uchování Záznam o úraze Vzhledem k tomu že se jedná o doklad který často slouží i jako podklad pro mzdové nároky zaměstnance lze dovodit že by měl být uchováván jako ostatní účetní doklady po dobu pěti let následujících po roce v němž došlo k pracovnímu úrazu v souladu s ustanovením 31 odst 2 zákona č 563 1991 Sb o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a následně by měly být uloženy v podnikovém archivu v souladu se zákonem č 499 2004 Sb o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Prezenční listiny ze školení BOZP a PO Je na zaměstnavateli aby nějakým interním dokumentem např směrnicí stanovil druhy školení jejich periodicitu způsob jejich provádění způsob ověřování znalostí a vedení dokumentace pokud to

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-06-18-12-35-20/item/166-archivace-zaznamu-o-skoleni-bozp (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Lékárničky na pracovištích
  k minimalizaci vyhodnocených rizik V žádném platném legislativním předpise není stanoven jejich obsah ani jejich počet a rozmístnění mimo jiné proto že pro každé pracoviště a pracovní podmínky je toto jiné z důvodu rozdílného počtu zaměstnanců rozdílných technologií apod Vybavení lékárniček a jejich rozmístnění se odvíjí právě od vyhodnocení rizik na pracovišti Kromě ZP i zákon č 309 2006 Sb kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoví v ustanovení 2 odstavce 1 písmeně f že zaměstnavatel je povinen zajistit aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání zdravotnické záchranné služby Z výše uvedených legislativních předpisů tedy ZP a zákona č 309 2006 Sb plyne že zaměstnavatel je při vybavování svých pracovišť povinen spolupracovat jednak s OZO v BOZP a to zejména při analýze rizik pracovišť na základě které bude stanoven počet a umístnění lékárniček a lékařem preventivní závodní péče kterého má mít každý zaměstnavatel smluvně zajištěného neboť zákon č 20 1966 Sb zákon o péči o zdraví lidu v ustanovení 40 stanoví povinnost zajistit závodní preventivní péči o své zaměstnance stanoveno vybavení lékárniček první pomoci Počet rozmístění a vybavení lékárniček první pomoci se tedy odvíjí především od rizik na pracovišti Jinak vybavená lékárnička bude potřeba v chemické laboratoři a jinak v zámečnické dílně Obsah lékárničky je nezbytné kontrolovat a to alespoň 2 x ročně a dle potřeby doplňovat Za vybavení pracoviště lékárničkou s potřebným obsahem u kterého není ukončena exspirační doba je vždy odpovědný vedoucí zaměstnanec pracoviště Ještě je nutné zmínit další legislativní předpisy dotýkající se problematiky lékárniček první pomoci Jsou to především NV č 101 2005 Sb které ve své příloze v bodě 8 říká že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami v souladu s NV č 11 2002 Sb kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů Dále v 2 odstavci 3 NV č 28 2002 Sb kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru stojí že zaměstnavatel vybaví zaměstnance který vykonává práce s přenosným nebo ručním nářadím s ostřím obvazovým balíčkem S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc Jako pomoc při vybavování lékárniček první pomoci můžou sloužit v praxi osvědčené německé normy DIN 13157 EU Basic a DIN 13169 EU Special DIN 13157 EU Basic která vyhovuje požadavkům pro menší firmy nebo organizace s běžnou mírou rizika např kanceláře rekreační sportovní zařízení hotely atd Obvazový materiál ks Ostatní materiál ks Náplast fixační hladká 2 5 cm x 5 m 1 Utěrky nesterilní 20 cm x

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-06-18-12-35-20/item/165-lekarnicky-na-pracovistich (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Home
  Při zahájení spolupráce dbáme na to abychom se dozvěděli o potřebách našich klientů vše podstatné proto vypracováváme analýzu současného stavu Na základě této analýzy získáme perfektní přehled o nedostatcích a rezervách Objednat Návrh opatření Po provedené analýze současného stavu předkládáme klientovi návrh opatření s konkrétními body na které je potřeba se zaměřit aby nemohlo dojít k porušení legislativy a následným sankcím Objednat Komplexní realizace dle přání zákazníka Každý provoz se liší Na rozdíl od konkurence nabízíme služby zaměřené přímo na míru zákazníka Neakceptujeme poloviční řešení naši lidé si provozovnu vždy prohlédnou a konkrétní kroky řeší se zástupcem Vaší společnosti Objednat Zastupování při kontrolách státní správy Za naší prací si stojíme Proto se nebojíme zastupovat klienta při kontrolách státních orgánů Každé takové kontroly se účastníme a zastupujeme našeho klienta Za dobu naší praxe jsme absolvovali mnoho kontrol s velmi pozitivními výsledky Objednat Spokojení klienti Co na spolupráci s námi říkají naši klienti Kovop Kněžpole spol s r o Pavel Pavlica Společnost bt servis jsem požádal aby u nás provedla školení obsluhy zvedacího zařízení a tlakových nádob stabilních Školení bylo provedeno dle odsouhlaseného plánu dle předepsané zákonné legislativy a našich interních předpisů Všechny našeho požadavky byly firmou bt servis plněny Stanislav Houdek bt servis provedl školení řádně a odborně a ve vysoké kvalitě odpovídající technickým znalostem lektora Niob spol s r o Ing Miroslav Ševeček Společnost bt servis pro nás provádí outsourcing služeb v oblasti BOZP PO a ekologie Veškeré služby jsou prováděny pracovníky s potřebnou kvalifikací Komunikací s firmou je velmi flexibilní všechny dokumenty dostáváme v písemné i elektronické formě což je pro nás důležité Zároveň v čas dostáváme informace o novelizacích legislativy Mj nás bt servis zastupuje také při kontrolách orgánů státního dozoru a vše vždy probíhalo na profesionální úrovni a má hladký průběh Cemex Czech republic s r o

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Kdo jsme
  kontrolní smlouvy vycházející z obchodního zákoníku který přesně specifikuje průběh činnosti a odpovědnost dodavatelské firmy Naši lidé jsou odborně způsobilé osoby a jsou držiteli příslušných kvalifikačních osvědčení jejichž nutnost je podmíněna příslušnými legislativními požadavky Jsme držitelé osvědčení o odborné způsobilosti v zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona 309 2006 Sb a jsme držitelé osvědčení o odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č 309 2006 Sb V roce

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-06-11-11-36-27?tmpl=component&print=1 (2016-04-26)
  Open archived version from archive