archive-cz.com » CZ » E » EBTSERVIS.CZ

Total: 335

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Konzultační poradenská činnost
  zjištěním skutečného stavu a vypracování návrhu na opatření v oboru PO Posuzování a vyhodnocení podmínek pro výkon požárně nebezpečných prací Provedení preventivních požárních prohlídek objektů včetně vypracování hodnotícího zápisu s návrhem opatření k odstranění zjištěných závad Zastupování při kontrolách orgánů státní správy nebo při věcných jednáních v oblasti požární ochrany Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-44-27/konzultace-pozarni (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Výkon osoby odborně způsobilé
  č 133 1985 Sb Externí výkon funkce osoby odborně způsobilé v oblasti PO dle zák č 133 1985 Sb Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace Líbí se Vám toto Tweetněte to svým následovníkům Více z této kategorie Provoz věcných prostředků Prodej hasicích přístrojů zpátky nahoru Produkty a služby BOZP Požární ochrana Ekologie Akademie Nahoru

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-44-27/vykon-osoby-pozarni (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Provoz věcných prostředků
  a opravy hasících přístrojů Kontrola a revize hydrantů Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení zařízení pro únik osob při požáru Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace Líbí se Vám toto Tweetněte to svým následovníkům Více z této kategorie Výkon osoby odborně způsobilé Výkon osoby odborně způsobilé zpátky nahoru Produkty a služby BOZP Požární ochrana Ekologie

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-44-27/provoz-vecnych-prostredku (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Prodej hasicích přístrojů
  Našim klientům zajistíme hasicí přístroje dle jejich potřeby Práškové hasicí přístroje CO2 sněhové Speciální hasicí prostředky Pojízdné Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace Líbí se Vám toto Tweetněte to svým následovníkům Více z této kategorie Výkon osoby odborně způsobilé Požární ochrana zpátky nahoru Produkty a služby BOZP Požární ochrana Ekologie Akademie Nahoru Tvorba www

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-44-27/prodej-hasicich-pristroju (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Prověrky pracovišť
  provozovně prověrku pracoviště která se týká těchto bodů Provádění prohlídek pracovišť z hlediska dodržování předpisů na úseku ekologie Kontrola povinné agendy ekologie Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace Líbí se Vám toto Tweetněte to svým následovníkům Více z této kategorie Ekologie Konzultace zpátky nahoru Produkty a služby BOZP Požární ochrana Ekologie Akademie Nahoru Tvorba

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-50-41/proverky-pracovist (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Konzultace
  Poradenství a konzultace v oblasti ekologie Zastupování při kontrolách orgánů státní správy nebo při věcných jednáních v oblasti ekologie Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace Líbí se Vám toto Tweetněte to svým následovníkům Více z této kategorie Prověrky pracovišť Zpracování dokumentace zpátky nahoru Produkty a služby BOZP Požární ochrana Ekologie Akademie Nahoru Tvorba www

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-50-41/konzultace (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Zpracování dokumentace
  Poplatkové hlášení a přiznání za zdroj odběru podzemní vody Poplatkové hlášení a přiznání při vypouštění odpadních vod do vod povrchových Provozní řád zdroje pitné vody pro veřejnou potřebu Povodňový plán Posouzení kritérií pro povinnost zpracovat havarijní plán Havarijní plán Nakládání s odpady Zařazení odpadů podle katalogu odpadů Vedení evidence odpadů Zpracování hlášení o produkci a nakládání s odpady Zpracování plánu odpadového hospodářství Zpracování žádosti o souhlas k upuštění od třídění odpadů Zpracování žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady Zpracování identifikačního listu nebezpečného odpadu Vedení evidence přepravovaných nebezpečných odpadů Označování shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady Ovzduší Zařazení stacionárních zdrojů do příslušné kategorie Vedení provozní evidence Zpracování souhrnné provozní evidence Výpočet poplatků za zdroj znečišťování ovzduší Zpracování oznámení o provozování malého zdroje znečišťování ovzduší Zpracování oznámení o provozování stacionárního zdroje těkavých organických látek Vedení evidence těkavých organických látek Zpracování hlášení o spotřebě těkavých organických látek Nakládání s chemickými látkami Zpracování klasifikace nebezpečných chemických látek a přípravků Vedení evidence nebezpečných chemických látek a přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické Zpracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami Posouzení objektu nebo zařízení z hlediska prevence havárií Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-50-41/zpracovani-dokumentace (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • BT servis - bezpečnost práce, požární ochrana, ekologie - Školení BOZP
  Elektrická zařízení pro zaměstnance Elektrická zařízení pro elektrikáře Školení obsluhy elektrocentrály do 32 kW Tlaková zařízení Obsluha tlakových nádob stabilních Osoby vyprazdňující nebo jinak manipulující s tlakovými nádobami na plyny Nízkotlaké kotelny Zvedací zařízení Jeřábník obsluha zvedacího zařízení Vazač břemen Obsluha hydraulické ruky Plynové zařízení Obsluha plynového zařízení Social sharing Přidat na Facebook Přidat na Delicious Toto Diggovat Přidat na StumbleUpon Přidat na Technorati Přidat na Reddit Přidat na MySpace

  Original URL path: http://www.ebtservis.cz/index.php/2015-07-09-06-53-26/skoleni-bozp (2016-04-26)
  Open archived version from archive