archive-cz.com » CZ » D » DUFONEV.CZ

Total: 28

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DUFONEV R.C. - Otevírací doba deponie Černovice
  Otevírací doba deponie Černovice Deponie Černovice Přijímané odpady Popis odpadů Popis recyklátů Ceník Autodoprava Pronájem strojů Jak se k nám dostanete Otevírací doba E shop Otevírací doba deponie Černovice Období Pondělí Pátek Sobota 1 1 28 2 6 30 15 30 Volat předem 775 887 390 1 3 30 10 6 30 17 00 7 00 12 00 1 11 31 12 6 30 15 30 Volat předem 775 887 390 Přílohy Ceník v PDF pro tisk Základní popis odpadu Upozornění Ceník platný od 01 01 2015 Společnost DUFONEV R C a s si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace Pro ověření dostupnosti materiálu volejte 775 887 390 Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení 29 03 2016 Ve čtvrtek 31 3 2016 od 10 00 do 12 00 bude recyklační deponie Černovice z provozních důvodů na mostové váze uzavřena Děkujeme za pochopení 21 03 2016 V pátek 25 3 2016 bude recyklační deponie otevřená 6 30 15 30 V pondělí 28 3 2016 bude zavřeno O nás Historie společnosti Organizační struktura Obory působnosti Politika společnosti Certifikace

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/oteviraci_doba.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • DUFONEV R.C. - Recyklace odpadů
  zejména na železničních koridorech a v dobývacích prostorech v České a Slovenské republice Recyklací stavebních sutí betonů a zejména kameniva se získává hodnotná surovina která může být beze zbytku využita nejen ve stavebnictví ale i v jiných průmyslových odvětvích DUFONEV R C a s zpracovává přes 130 000 tun stavebních sutí betonů kameniva a materiálů z demolic vozovek ročně na recyklační deponii v Brně Černovicích otevírací doba ceník a dalších 200 000 tun u svých obchodních partnerů po celé České a Slovenské republice Strategie společnosti je zaměřena na získávání obchodních partnerů především seriózností osvětou poradenskou činností a vysokou kvalitou výstupů Cílem je aby se zamezilo porušování zákona č 185 2001 Sb aby se i nadále zvyšoval podíl recyklace a chránilo se tak naše životní prostředí Firma také proto investovala v poslední době nemalé finanční prostředky do výzkumu a vývoje nových postupů v aplikaci recyklátů Odběr stavebních odpadů Odběry ukládku a recyklace stavebních sutí zajišťuje Deponie Brno Černovice otevírací doba ceník přijímané odpady Přílohy Ceník v PDF pro tisk Základní popis odpadu Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení 29 03 2016

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/recyklace_odpadu.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Popis recyklátů
  0 16 mm je svými vlastnostmi stejně jako směsný recyklát ale dosahuje lepších hodnot únosnosti nasákavosti a namrzavosti velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikací k zásypům IS obsypům kabelů vodovodů a kanalizačních sítí Materiál je dobře zhutnitelný Recyklát ve středních frakcích 0 32 16 32 má uplatnění jako náhrada štěrku při vytváření podkladových a podsypových vrstev u nichž je vyžadována vyšší pevnost než jaké je možné dosáhnout u standardního směsného recyklátu Betonový recyklát ve frakci 0 32 nabízí firma DUFONEV R C a s jako certifikovaný výrobek Betonový recyklát frakce 16 32 lze využít jako příměsi do sekundárního betonu až do pevnostní třídy B 25 a dále u výroby zdících prefabrikátů jejichž plášť je vyroben z primárního betonu a jádro ze sekundárního betonu s 20 30 nižšími pevnostními vlastnostmi Recyklát ve velkých frakcích 0 63 32 63 0 80 32 80 80 Asfaltový recyklát R materiál Certifikovaný asfaltový recyklát R materiál se v současné době zpracovává na zpětné využití v obalovnách Jako další se přímo nabízí užití zejména u spojení hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu při výstavbách obslužných nebo polních komunikací kde je potřeba využití kvalitnějšího materiálu než je směsný nebo betonový recyklát V této kombinaci lze dosáhnout bez složitější mechanizace velice dobré kvality takovéto obslužné nebo polní cesty Zásypový materiál Zásypový materiál frakce 0 32 je tvořen stejnozrnným křemičitým pískem a směsným recyklátem v poměru 1 2 Po provedeném smíchání je vytvořen štěrko písčitý materiál který je dle křivky zrnitosti nenamrzavý a silně propustný Dané mechanicko fyzikální vlastnosti materiál v sobě nedrží vodu dovolují částečně použití i při mírně nepříznivých klimatických podmínkách Je vhodný dle TP146 do zpětných zásypů IS dále do násypů a podmínečně vhodný do aktivních zón komunikace Tento materiál je certifikovaný Recyklovaný slévárenský písek frakce 0 4 Recyklovaný slévárenský písek

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/popis_recyklatu.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Výroba drceného kameniva
  výrobu štěrkodrtí pro stavební účely zejména frakcí typu 0 63 0 125 případně v kombinaci s dalšími třidičem i frakcí například 0 32 32 63 63 125 U měkčích typů horniny například vápenců nebo pískovců lze touto technologií vyrábět i frakce typu 0 16 16 62 62 63 Čelisťový drtič Finlay J 1175 umožňuje rovněž primární drcení rubaniny jako přípravu meziproduktu pro následnou výrobu drobných frakcí Čelistový drtič je také vybavený odhliňovacím roštem který umožňuje odhlinění méně zahliněné rubaniny přímo v drtiči bez nutnosti nasazování hrubotřidiče Podle velikosti vstupní rubaniny a jejího charakteru umožňuje drtič výrobu meziproduktu v rozmezí frakcí 0 63 až 0 125 Drcení rubaniny odrazovými drtiči SBM RCL 1005 a 1223 oba s možností nasazení domílací dráhy Oba drtiče mohu být nasazeny jak ve druhém stupni drcení procesu výroby drceného kameniva tak podle okolností zejména drtič 1232 i jako primární drtič při sloučeném prvním a druhém stupni drcení Výstupem z drtiče mohu být pak například buď štěrkodrtě frakcí 0 32 0 63 nebo hraněné drtě typů 0 4 4 8 8 11 11 16 8 16 11 22 16 22 16 32 Jejich počet roztřídění je pak dáno jen počtem třídičů v sestavě třídících ploch Je možné rovněž osazení třídičů tak že jedna z třídících ploch a její vynášecí pás slouží k omezení výstupní zrnitosti vratná větev zpět do drtiče Odrazové drtiče mají možnost osazení domílací dráhy čímž se do určité míry kombinuje prvek odrazového drcení se zajištěním vysoké jakosti tvarovosti zrn tvarový index s prvkem netříštivého zdrobnění podobnému k jakému dochází v kuželovém drtiči Výsledkem jsou pak tvarově velmi kvalitní drtě s podílem frakce 0 4 který je nižší než je tomu obvyklé u klasického drcení odrazovým drtičem bez domílací dráhy Pro třídění předrceného kameniva na jednotlivé výstupní frakce se používá třídič Finlay 694 Supertrack třísítný třidič s prodlouženou sítovou komorou především pro výrobu hraněných drtí nižší zrnitosti nebo dvojsítné třídiče typu Powerscreen Chieftain 1400 a Exteec 5000S pro ostatní drtě a štěrky Odrazové drtiče SBM RCL 1005 a 1223 má společnost rovněž certifikované pro výrobu štěrků 32 63 a štěrkodrtí 0 32 pro použití jako železniční kamenivo osvědčení Českých drah Obslužnost provozu technologických linek je zajišťována vlastní nakládací a vykládací technikou společnost dvěma plazovými rypadly typové řady 24 tu Volvo EC24 a Hyundai R210 a čelními kolovými nakladači 1x Volvo 150 3x Volvo 120 1x CAT 950 1x CAT938 Pro rozbíjení rubaniny nižší třídy pevnosti je možno dále využít bourací kladivo na nosiči traktorbagru JCB 4CX Pro zajištění ostatních technologií které DUFONEV R C a s nevlastní úzce kooperuje s dalšími firmami v oboru Zejména se to týká zajištění kuželového drtiče bouracího kladiva pro rozbíjení větších a pevnějších kusů rubaniny další třídící techniky pokud jsou s ohledem na povahu zakázky tyto stroje nutné nebo vhodné k začlenění do naší technologické sestavy Společnost DUFONEV R C a s je držitelem oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a analogicky na Slovensku prostřednictvím své organizační jednotky Slovensko držitelem oprávnění k bánské činnosti a činnosti bánským

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/vyroba_drceneho_kameniva.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Rekultivační směsi
  vlastností Zohlednění vodohospodářských půdoochranných bioklimatických somatických estetických rekreačních naučných i sportovních funkcí principu kdy do projektu podnikových norem receptur a ochrany životního prostředí jsou začleněny vyšší kvalitativní požadavky než stanovuje soudobá legislativa ČR a EU podmínce kdy předběžné ekonomické parametry předpokládají úsporu nákladů u původce odpadů až 25 úsporu investičních prostředků u investora rekultivačního díla při jeho vyšší kvalitě a užitnosti až o 40 ve srovnatelných cenách úsporu budoucích sekundárních nákladů na budování skládek a jejich další rekultivaci možnosti bezplatných konzultací oponentních posudků a návrhů řešení pro investora v přípravném předsmluvním jednání Společnost má certifikovány výrobky jedná se o R MATERIÁL asfalt a REKOZEM RZH II R MATERIÁL Výrobek je určený jako složka asfaltových směsí používaných pro vozovky pozemních komunikací letištních a jiných dopravních ploch vyráběných na obalovně dle ČSN EN 13 108 8 Jedná se o výrobek který spadá do režimu 6 nařízení vlády č 163 2002 Sb Výrobek slouží jako náhrada části živic používaných v procesu výroby obalovaných směsí a jeho použití je přínosem jak v oblasti ekonomiky výroby obalovaných směsí tak v oblasti snížení dopadů na životní prostředí recyklace snížení spotřeby látek na bázi ropných uhlovodíků REKOZEM Výrobek REKOZEM RZH II rekultivační substrát krycí je registrovaný dle zákona 156 1998 Sb O hnojivech jako pomocná látka Výrobek je určený jako nadložní vrstva biologické rekultivace do které se zakládá zeleň podkladová vrstva pro rekultivaci skládek a jiných antropogenně narušených území Vyrábí se mísením hygienizovaných čistírenských kalů se zeminou s přídavkem směsného recyklátu REKOZEM RZH II Aplikace zeminového substrátu REKOZEM je přístupná pro využití pouze mimo potravní řetězec především při rekultivaci skládek odpadů a řídí se ČSN 83 8035 skládkování odpadů uzavírání a rekultivace skládek Okrajově lze tento substrát použít i při rekultivaci jinak antropicky zasaženého území tzn tam kde dochází při rekultivaci k odstranění ekologické zátěže a na

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/rekultivacni_smesi.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Odpadové hospodářství
  zákon č 114 1992 Sb nabízíme pro Vaši společnost nebo stavební zakázky služby v následujícím rozsahu zařazování odpadů dle Katalogu odpadů vedení průběžné evidence odpadů zpracování ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů návrh umístění shromažďovacích prostředků nádob na odpady a jejich označení příprava odpadového hospodářství na ISO 14001 2004 zajištění odvozu zpracování a likvidace odpadů u oprávněné osoby návrh způsobu odstranění závad při nakládání s odpady apod Naše společnost má 25 ti letou praxi v nakládání s odpady a odpadovým hospodářstvím dle zákonných požadavků Spolupráci s námi Vám garantujeme řádné plnění zákonných povinností dle příslušné legislativy V případě Vašeho zájmu o rozšíření spolupráce s naší společností nás neváhejte kontaktovat Vaše dotazy rádi zodpovíme na osobní schůzce Kontaktní pracovník pro uvedené služby Ing Petra Švecová tel 777 148 511 email svecova dufonev cz Odběr stavebních odpadů Odběry ukládku a recyklace stavebních sutí zajišťuje Deponie Brno Černovice otevírací doba ceník přijímané odpady Přílohy Ceník v PDF pro tisk Základní popis odpadu Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení 29 03 2016 Ve čtvrtek 31 3 2016

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/odpadove_hospodarstvi.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Věda a výzkum
  roce 2000 Patent č 289092 Směs pro přípravu kaší malt a betonů publikován v roce 2001 Patent č 285757 Způsob dekontaminace tuhých materiálů minerálního původu publikován v roce 1999 Užitný vzor č 8820 Podkladový substrát pod rekultivační zeminy a jiné půdotvorné kompozity publikován v roce 1999 Užitný vzor č 8821 Kompozitní substrát určený pro kultivace a rekultivace zemědělských a lesnických ploch publikován v roce 1999 Užitný vzor č 9715 Průmyslový kompostový substrát pro rekultivace zemědělských a lesních ploch publikován v roce 2000 Užitný vzor č 9716 Směsný podkladový zeminový substrát pro rekultivace publikován v roce 2000 Užitný vzor č 10735 Stabilizát ze spalovenské škváry pro stavební účely publikován v roce 2001 Užitný vzor č 14154 Průmyslová zemina pro zátěžové trávníky publikován v roce 2004 Užitný vzor č 14561 Škváro jílová směs pro uzavírání skládek odpadů publikován v roce 2004 V současné době je společnost účastníkem dvou řešitelských týmů a realizuje dva úkoly výzkumu a vývoje Tyto projekty jsou součástí podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje programu ALFA jehož administrátorem je Technologická agentura České republiky Multifunkční gabion s využitím recyklovaných materiálů Jedná se o čtyřletý projekt aplikovaného výzkumu jehož řešení započalo v roce 2011 Příjemce podpory MONTSTAV CZ s r o Další účastníci projektu DUFONEV R C a s České vysoké učení technické v Praze Viamont DSP a s Odpovědným řešitelem za společnost DUFONEV R C a s je Ing Aleš Suchánek Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb Jedná se o čtyřletý projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje jehož řešení započalo v roce 2011 Příjemce podpory DUFONEV R C a s Další účastníci projektu Vysoké učení technické v Brně GEOSTAR spol s r o Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/veda_a_vyzkum.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Reference výroby kameniva
  Inženýrská a stavební činnost Rekultivace Reference výroby kameniva Mezi nejvýznamnější zakázky společnosti v dané oblasti za období posledních let patří především výroba hraněných drtí 0 4 4 8 8 11 11 16 v lomu Sedlice VSK Mineral s r o okres Prešov Slovenská republika v letech 2010 a 2011 23 000 tun v roce 2011 Produkcí lomu se zásobují zejména obalovny živičných směsí v jižním Polsku výroba čediče pro tavné účely v roce 2010 80 000 tun v lomu Císařský Kamenolom Císařský a s Colas Group okres Děčín výroba štěrkodrtí pro stavbu rychlostní komunikace R4 Miskolc Košice v roce 2011 ve výši 50 000 tun v lomu Hosťovce Ametys s r o Turňa nad Bodvou Slovenská republika Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení 29 03 2016 Ve čtvrtek 31 3 2016 od 10 00 do 12 00 bude recyklační deponie Černovice z provozních důvodů na mostové váze uzavřena Děkujeme za pochopení 21 03 2016 V pátek 25 3 2016 bude recyklační deponie otevřená 6 30 15 30 V pondělí 28 3 2016 bude zavřeno O nás Historie společnosti Organizační struktura

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/reference_vyroby_kameniva.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive •