archive-cz.com » CZ » D » DUFONEV.CZ

Total: 28

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DUFONEV R.C. - Aktuality
  a 8 10 května 2015 bude Deponie Černovice otevřena od 7 00 15 00 04 02 2015 Zveřejněn nový ceník s platností od 1 1 2015 14 05 2014 Došlo ke změně položky Drobné návozy z 250 kg na 1 tunu návoz 28 04 2014 Deponie Černovice bude otevřena dle běžné pracovní doby i během státních svátků 1 a 8 května 2014 18 12 2013 Deponie Černovice bude po dobu Vánočních svátků zavřena od 21 12 2013 do 5 1 2014 01 12 2013 Od 1 12 2013 společnost DUFONEV R C a s nově zavádí mezi své služby Odpadové hospodářství pro stavební firmy 26 10 2013 Deponie Černovice bude otevřena dle běžných otevíracích hodin tedy 6 30 17 00 i v pondělí 28 října 2013 27 09 2013 Ve státní svátek tuto sobotu 28 9 2013 bude deponie Černovice běžně otevřena jako v ostatní soboty tedy 7 00 12 00 21 08 2013 Na deponii Černovice je do 30 8 2013 pozastaven příjem odpadu 17 03 02 asfaltové směsi 04 07 2013 Během státních svátků dne 5 a 6 7 2013 bude deponie Černovice otevřena dle standardní otevírací doby Tedy v pátek 6 30 17 00 a sobotu 7 00 12 00 mimo nakládky 30 04 2013 Deponie Černovice bude otevřena pro běžný provoz mimo nakládky materiálů nakladačem i během státních svátků 1 a 8 května 29 04 2013 Na deponii Černovice jsou počínaje dnešním dnem přijímány sádrokartony 02 04 2013 Pod odkaz Deponie Černovice byl přidán jednotlivý popis odpadů a následné využití jejich recyklátů 19 02 2013 Do prodeje byla přidána položka tříděná zemina 19 02 2013 Byla doplněna autodoprava a kontejnerová doprava Ceny a další informace naleznete pod Deponie Černovice Autodoprava 08 02 2013 Oznamujeme změnu sídla společnosti na adresu Lidická 2030 20 602 00 Brno Černá

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/aktuality.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • DUFONEV R.C. - Přijímané kódy odpadů
  100908 Licí formy a jádra použitá k odlévání slévání 101206 Vyřazené formy výroba keramického zboží cihel tašek staviv 101208 Odpadní keramické zboží cihly tašky a staviva po tepelném zpracování 101311 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu 170101 Beton 170102 Cihly 170103 Tašky a keramické výrobky 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu cihel tašek a keramických výrobků 170302 Asfaltové směsi 170504 Zemina a kamení 170506 Vytěžená hlušina 170508 Štěrk ze železničního svršku 170802 Stavební materiály na bázi sádry 170904 Směsné stavební a demoliční odpady 200202 Zemina a kameny ze zahrad parků Původce dodavatel materiálů k recyklaci prohlašuje že materiál odpad který naváží neobsahuje látky které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi Maximální kusovitost 600 mm Při větší kusovitosti účtujeme zvýšenou cenu Podrobnější informace naleznete v ceníku Přílohy Ceník v PDF pro tisk Základní popis odpadu Upozornění Ceník platný od 01 01 2015 Společnost DUFONEV R C a s si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace Pro ověření dostupnosti materiálu volejte 775 887 390 Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení 29 03 2016 Ve

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/prijimane_odpady.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Popis jednotlivých odpadů a jejich nežádoucích příměsí
  Asfaltové směsi Zemina a kamení Zemina a kamení ze zahrad a parků 170101 Beton Popis odpadu Kusy betonu a železobetonu z demolic a rekonstrukcí staveb který může obsahovat drobné částice kovu např šrouby a dřevo zbytky ztraceného bednění v množství menším než významném Nesmí obsahovat Nátěry a povlaky např izolační dekorační penetrační znečištění ropnými uhlovodíky 170102 Cihly Popis odpadu Cihly kusy cihel cihlové bloky z demolic a rekonstrukcí Nesmí obsahovat Nátěry a povlaky např izolační dekorační penetrační znečištění ropnými uhlovodíky 170103 Tašky a keramické výrobky Popis odpadu Střešní krytina z pálené hlíny obkládací a podlahové keramické dlaždice z demolic a rekonstrukcí staveb Nesmí obsahovat Betonovou střešní krytinu a střešní krytinu s obsahem azbestu 100107 Směsi nebo oddělení frakce betonu cihel tašek a keramických výrobků Popis odpadu Odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů Nesmí obsahovat Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických a ropných látek 170302 Asfaltové směsi Popis odpadu Vybourané asfaltové směsi z vozovek asfaltové kry vyfrézované povrchy vozovek atp Nesmí obsahovat Odpady s obsahem azbestu a ochranné povlaky s obsahem organických a ropných látek znečištění dehtem 170504 Zemina a kamení Nesmí obsahovat Ornici rašelinu zeminu z kontaminované lokality 200202 Zemina a kamení ze zahrad a parků Popis odpadu Odpady z údržby zahrad a parků Nesmí obsahovat Odpad z výkopů a rekonstrukcí inženýrských sítí ornici a rašelinu Přílohy Ceník v PDF pro tisk Základní popis odpadu Upozornění Ceník platný od 01 01 2015 Společnost DUFONEV R C a s si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace Pro ověření dostupnosti materiálu volejte 775 887 390 Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení 29 03 2016 Ve čtvrtek 31 3 2016 od 10 00 do

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/popis_odpadu.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Popis recyklátů
  vhodný pro použití do násypů těles komunikací k zásypům IS obsypům kabelů vodovodů a kanalizačních sítí Materiál je dobře zhutnitelný Recyklát ve středních frakcích 0 32 16 32 má uplatnění jako náhrada štěrku při vytváření podkladových a podsypových vrstev u nichž je vyžadována vyšší pevnost než jaké je možné dosáhnout u standardního směsného recyklátu Betonový recyklát ve frakci 0 32 nabízí firma DUFONEV R C a s jako certifikovaný výrobek Betonový recyklát frakce 16 32 lze využít jako příměsi do sekundárního betonu až do pevnostní třídy B 25 a dále u výroby zdících prefabrikátů jejichž plášť je vyroben z primárního betonu a jádro ze sekundárního betonu s 20 30 nižšími pevnostními vlastnostmi Recyklát ve velkých frakcích 0 63 32 63 0 80 32 80 80 Asfaltový recyklát R materiál Certifikovaný asfaltový recyklát R materiál se v současné době zpracovává na zpětné využití v obalovnách Jako další se přímo nabízí užití zejména u spojení hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu při výstavbách obslužných nebo polních komunikací kde je potřeba využití kvalitnějšího materiálu než je směsný nebo betonový recyklát V této kombinaci lze dosáhnout bez složitější mechanizace velice dobré kvality takovéto obslužné nebo polní cesty Zásypový materiál Zásypový materiál frakce 0 32 je tvořen stejnozrnným křemičitým pískem a směsným recyklátem v poměru 1 2 Po provedeném smíchání je vytvořen štěrko písčitý materiál který je dle křivky zrnitosti nenamrzavý a silně propustný Dané mechanicko fyzikální vlastnosti materiál v sobě nedrží vodu dovolují částečně použití i při mírně nepříznivých klimatických podmínkách Je vhodný dle TP146 do zpětných zásypů IS dále do násypů a podmínečně vhodný do aktivních zón komunikace Tento materiál je certifikovaný Recyklovaný slévárenský písek frakce 0 4 Recyklovaný slévárenský písek je vhodný jako podsyp IS obsypy kabelů vodovodů nebo kanalizačních sítí při spárování dlažebních kostek a na naší deponii

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/popis_recyklatu-dep.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Ceník
  na bourací práce Příměs nebezpečných odpadů azbesty atp bude účtována pokuta 3000 Kč návoz Při opakovaném návozu nebezpečných příměsí trvalý zákaz dovozu Betonové sloupy trakčního vedení panely nosníky ztužidla atd 500 Kč t DPH Poznámka původce dodavatel materiálů k recyklaci prohlašují že materiál odpad který naváží neobsahuje látky které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi Prodej recyklovaného materiálu asfaltový recyklát dle ČSN EN 13108 8 22 mm 80 Kč t DPH 0 22 mm 100 Kč t DPH 8 22 mm na dotaz betonový recyklát 0 16 mm 90 Kč t DPH 0 32 mm 80 Kč t DPH 0 63 mm 80 Kč t DPH 16 32 mm 90 Kč t DPH 32 63 mm 90 Kč t DPH Rekozem RZH II zeminový substrát Rekultivační zeminový substrát Rekozem RZH II 25 Kč t DPH Pomocná látka dle registrace u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského č 2775 dle zákona č 156 1998 Sb o hnojivech zkrápění recyklátů na optimální vlhkost pro hutnění dle zkoušky Proctor standard 20 Kč t DPH Poznámka Vydáváme protokoly o technických parametrech recyklátů dle ČSN a podnikové normy směsný recyklát 0 16 mm 5 Kč t DPH 0 32 mm 5 Kč t DPH 0 63 mm 5 Kč t DPH 32 63 mm 5 Kč t DPH cihelný recyklát 0 32 mm 15 Kč t DPH 0 63 mm 10 Kč t DPH 0 8 mm 20 Kč t DPH 0 90 mm 5 Kč t DPH Ostatní prodej cihly opracované z demolic obyčejné 3 Kč ks DPH značené 5 Kč ks DPH recyklovaný slévárenský písek 0 2 mm 50 Kč t DPH tříděná zemina 0 16 mm 10 Kč t DPH kamenivo přírodní kamenivo drcené 0 32 mm 165 Kč t DPH přírodní kamenivo drcené 0 4 mm 145 Kč t

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/cenik.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Autodoprava - odvoz odpadů
  ulice Vinohradská nabízíme i odvoz především stavebních ale i dalších odpadů Odvezeme Vám i odpady které nepřijímáme na deponii Černovice Dále nabízíme dovoz a prodej písků recyklátů kačírku možno zakoupit i Big Bag na 1 t zeminy a dalšího stavebního sortimentu až k Vám domů Pro více informací volejte nebo pište Mobil 606 905 592 E mail zidek dufonev cz Cena za autodopravu Služba cena bez DPH Hodinová sazba za pronájem vozu 500 Kč Sazba za 1 km mimo Brno město 18 Kč Odvoz stavebních sutí do 3 5 t 1285 Kč Dovoz katrovaného písku Bratčice 3 5t 950 Kč Dovoz ostatních recyklátů po Brně 750 Kč V ceně doprava po Brně a ukládka odpadu V ceně doprava po Brně a cena za materiál V ceně doprava po Brně cena recyklátu bude doúčtována dle ceníku DUFONEV R C Přílohy Ceník v PDF pro tisk Základní popis odpadu Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení 29 03 2016 Ve čtvrtek 31 3 2016 od 10 00 do 12 00 bude recyklační deponie Černovice z provozních důvodů na mostové váze uzavřena Děkujeme za

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/autodoprava.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Pronájem strojů
  s Deponie Černovice Pronájem strojů Deponie Černovice Přijímané odpady Popis odpadů Popis recyklátů Ceník Autodoprava Pronájem strojů Jak se k nám dostanete Otevírací doba E shop Pronájem strojů Cena za pronájem strojů Kolový nakladač CAT 950H Provozní hmotnost 18 4 t objem lopaty 3 3 m 3 1300 Kč hod DPH Kolový nakladač CAT 938G Provozní hmotnost 13 7 t objem lopaty 2 8 m 3 1100 Kč hod DPH Traktor bagr JCB 4CX 650 Kč hod DPH Traktor bagr JCB 4CX práce kladivem 750 Kč hod DPH Veškeré ceny jsou uvedeny za hodinu práce stroje s obsluhou bez DPH Přílohy Ceník v PDF pro tisk Základní popis odpadu Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení 29 03 2016 Ve čtvrtek 31 3 2016 od 10 00 do 12 00 bude recyklační deponie Černovice z provozních důvodů na mostové váze uzavřena Děkujeme za pochopení 21 03 2016 V pátek 25 3 2016 bude recyklační deponie otevřená 6 30 15 30 V pondělí 28 3 2016 bude zavřeno O nás Historie společnosti Organizační struktura Obory působnosti Politika společnosti Certifikace Kariéra Kontakty Aktuality

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/pronajem_stroju.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • DUFONEV R.C. - Jak se k nám dostanete
  deponie se nachází v Brně Černovicích s vjezdem z ulice Vinohradská Další informace naleznete zde otevírací doba ceník přijímané kategorie odpadů GPS souřadnice 49 10 4 72 N 16 39 18 352 E Mapa Příjezd z ulice Černovická silnicí 374 Sjeďte ze silnice 374 odbočkou na Černovice Při cestě směrem na Olomouc po sjezdu za silnice 374 na ulici Hájecká odbočte vlevo a na následující křižovatce před mostem odbočte vpravo na ulici Vinohradská Při cestě směrem na Prahu po sjezdu ze silnice 374 odbočte na ulici Hájecká vpravo a dále po hlavní za mostem vlevo na ulici Vinohradskou Pokračujte po ulici Vinohradské 1 2 km a před viaduktem odbočte doleva do zelené brány Dále pokračujte po příjezdové cestě až dorazíte k váze Příjezd z dálnice D1 kolem obchodního domu MAKRO Sjeďte z dálnice D1 na exitu č 196 Na světelné křižovatce odbočte doprava na ulici Kaštanova směr Hodonín Brno Tuřany silnice 380 Pokračujte 1 3 km po ulici Kaštanova ke křižovatce ulic Vinohradská směr Černovice a Popelova směr Holásky Chrlice poslední křižovatka před železničním přejezdem Na této křižovatce odbočte vlevo Pokračujte 1 2 km po ulici Vinohradská kde podjedete dálniční most a za viaduktem pozor na rozměrová omezení 2 5 m na výšku a 3 4 m na šířku odbočte vpravo do zelené brány Dále pokračujte po příjezdové cestě až dorazíte k váze Přílohy Ceník v PDF pro tisk Základní popis odpadu Upozornění Ceník platný od 01 01 2015 Společnost DUFONEV R C a s si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace Pro ověření dostupnosti materiálu volejte 775 887 390 Aktuality 11 04 2016 V úterý 12 4 2016 bude po celou pracovní dobu z důvodu opravy mostové váhy zavřená recyklační deponie Černovice Děkujeme za pochopení 29 03 2016 Ve čtvrtek 31 3 2016 od 10

  Original URL path: http://www.dufonev.cz/jak_se_k_nam_dostanete.php (2016-04-29)
  Open archived version from archive •