archive-cz.com » CZ » C » CHEMA.CZ

Total: 13

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Chema.cz :: SLUŽBY V OBLASTI CHEMICKÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ

  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: (2016-04-28) • Chema.cz :: SLUŽBY V OBLASTI CHEMICKÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ
  25 625 00 BRNO IČ 652 83 503 Tel Fax 547 224 199 e mail tulka upcmail cz http www chema cz Výzkum vývoj Poradenství a konzultace Chemický zákon Technické návrhy O nás Reference KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI CHEMICKÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH VĚD TECHNICKÉ NÁVRHY STUDIE POSUDKY A PROJEKTY KONZULTAČNÍ ČINNOST PORADENSKÁ ČINNOST ČINNOST AUTORIZOVANÉ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY IMPLEMENTACE ZÁKONA O CHEMICKÝCH

  Original URL path: http://www.chema.cz/cz/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Chema.cz :: VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH VĚD
  teoretického posuzování chemických procesů a dílčích chemických dějů a to na základě technického zadání konzultovaného osobně se zadavatelem Vývoj chemických technologií a chemických materiálů Nabízíme odborné služby související s problematikou výzkumu a vývoje nových chemických technologií a s výzkumem a vývojem chemických materiálů s důrazem na výzkum a vývoj aplikovaný případně uskutečňovaný na základě zakázek třetích osob V této oblasti neřešíme výzkum ve zdravotnictví včetně výzkumu léčiv dále vývoj zbraní

  Original URL path: http://www.chema.cz/cz/vyvoj-vyzkum-v-oblasti-technickych-ved.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Chema.cz :: PORADENSTVÍ - KONZULTAČNÍ ČINNOST
  problémy nabízíme řešit osobní konzultací Jednoduché dotazy nevyžadující zpracování podkladů zodpovídáme zdarma za řešení ostatních technických problémů účtujeme částku 400 Kč hod Komplexní technické poradenství v oblasti chemie Nabízíme poradenskou činnost při řešení problematiky chemických technologii a chemických materiálů pro nejrůznější oblasti průmyslu služeb dopravy aj např chemické čištění povrchové úpravy materiálů polymerní výrobky a další Poradenství je zaměřeno především na oblast nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky bezpečnost a ochranu zdraví ochranu životního prostředí znečišťování ovzduší těkavými organickými látkami atd Za poradenskou činnost pokud není stanoveno oboustrannou dohodou jinak účtujeme 500 Kč hod ČINNOST AUTORIZOVANÉ ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY Činnost odborně způsobilé osoby při nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky Nabízíme zaškolení zaměstnanců pro nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami a chemickými přípravky podle zákona č 258 2000 Sb Díl 8 o ochraně veřejného zdraví a navazujících dokumentů odborně způsobilou osobou Pravidla bezpečnosti pro nakládání s vysoce toxickými a dalšími chemickými látkami a chemickými přípravky Nabízíme vypracování písemných pravidel bezpečnosti ochrany zdraví a ochrany životního prostředí pro nakládání s vysoce toxickými toxickými žíravými karcinogenními a mutagenními chemickými látkami a chemickými přípravky a látkami a přípravky toxickými pro reprodukci podle zákona č 258 2000 Sb Díl 8

  Original URL path: http://www.chema.cz/cz/poradenska-a-konzultacni-cinnost.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Chema.cz :: IMPLEMENTACE ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH
  v platném znění z dodaných podkladů v češtině němčině angličtině nebo ruštině podle specifických požadavků zadavatele Balení a označování chemické látky chemického přípravku Nabízíme zpracování návrhu označování obalů chemických látek a chemických přípravků podle vyhlášky č 232 2004 Sb z dodaných podkladů v češtině němčině angličtině nebo ruštině Bezpečnostní list chemické látky chemického přípravku Nabízíme komplexní odborné služby související se zpracováním bezpečnostních listů chemických látek a chemických přípravků podle vyhlášky č 231 2004 Sb z dodaných podkladů v češtině němčině angličtině nebo ruštině včetně zabezpečení jejich evidování na Odboru registru chemických látek MZ ČR v souladu s požadavky zákona č 356 2003 Sb v platném znění Material Safety Data Sheet of the Chemical Substance Preparation Nabízíme komplexní odborné služby související se zpracováním bezpečnostních listů chemických látek a chemických přípravků v anglickém jazyce podle směrnic EU z dodaných podkladů v češtině němčině nebo ruštině Uvádění vybraných nebezpečných chemických látek a přípravků na trh a do oběhu Nabízíme komplexní odborné služby související s uváděním nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků na trh nebo do oběhu označováním nebezpečnosti podle Nařízení vlády č 232 2004 Sb a navazujících dokumentů Vedení evidence a oznamování chemické látky chemického přípravku Pro výrobce dovozce vývozce distributory a

  Original URL path: http://www.chema.cz/cz/chemicky-zakon.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Chema.cz :: TECHNICKÉ NÁVRHY, STUDIE, POSUDKY A PROJEKTY
  technických a technologických návrhů Příprava a vypracování technických a technologických návrhů pro chemický průmysl a chemické provozy v dalších odvětvích průmyslu služeb dopravě aj Vypracování technických návrhů aplikace různých chemických materiálů a chemických technologii včetně technického technologického a bezpečnostního vybavení provozů s chemickými zařízeními a obsluh těchto zařízení Expertízní činnost Nabízíme provedení technických expertíz při řešení technických problémů chemické technologie nebo aplikace chemických látek a chemických přípravků Součásti expertízy může

  Original URL path: http://www.chema.cz/cz/technicke-navrhy-posudky-studie.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Chema.cz :: O NÁS, REFERENCE
  Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti chemických technologií a materiálů především výzkumu a vývoje nových aplikačních technologií a nových nebo inovovaných chemických látek a chemických přípravků včetně zpracování technických návrhů na jejich zavádění Řešení dílčích problémů výrobní praxe je možné u nás konzultovat případně objednat vypracování studie nebo odborného posudku v rámci poradenské činnosti Významnou součástí naši činnosti je pomoc při implementaci zákona č 356 2003 Sb o chemických látkách a chemických přípravcích chemického zákona do podmínek firem při výrobě dovozu vývozu uvádění na trh a do oběhu při zacházení a skladování aj Vypracujeme klasifikaci nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků zhotovení bezpečnostních listů podle vyhlášky č 221 2004 Sb zabezpečení správného označení obalů s chemickými látkami a chemickými přípravky náležitosti evidence registrace nebo oznamování chemických látek a chemických přípravků Pro práci s vysoce toxickými látkami zabezpečujeme povinné školení zaměstnanců osobou odborně způsobilou V souladu se zákonem č 258 2000 Sb o ochraně veřejného zdraví zpracujeme písemná pravidla bezpečnosti ochrany zdraví a ochrany životního prostředí pro práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické toxické a žíravé Za práce účtujeme ceny které jsou dány směrným ceníkem Pro zakázky většího rozsahu poskytujeme slevy a to na základě osobní

  Original URL path: http://www.chema.cz/cz/kontakt.htm (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Chema.cz :: COMPLEX SERVICES IN THE FIELD OF CHEMICAL TECHNOLOGIES AND MATERIALS
  25 625 00 BRNO Company ID 652 83 503 Tel Fax 547 224 199 e mail tulka upcmail cz http www chema cz Research and Development Consulting and Advisory Activities Chemical Act Technical designs Company References RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE FIELD OF NATURAL AND TECHNICAL SCIENCES TECHNICAL DESIGNS STUDIES EXPERT OPINIONS AND PROJECTS CONSULTING ACTIVITIES ADVISORY ACTIVITIES ACTIVITIES OF AN AUTHORISED PROFESSIONALLY COMPETENT PERSON IMPLEMENTATION OF THE ACT ON

  Original URL path: http://www.chema.cz/en/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive •